Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnalla on ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla oikeus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka koskevat muuta kuin luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy kunnanvaltuusto. Karstulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset 17.12.2007 ja ne ovat tulleet voimaan 1.2.2008.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat oikeudelliselta luonteeltaan vastaavanlaiset kuin esim. rakennusjärjestys tai jätehuoltomääräykset

 

Hae sivustolta