Palkkatukityö ja oppisopimus

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Lisätietoa palkkatuesta löydät täältä.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työelämässä käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksen järjestämillä opinnoilla.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle oppisopimuskoulutuksen aikana. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen.

POKE Työelämäpalvelut vastaa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä Karstulassa.

Karstulan kunta myöntää kunnan lisätukena valtion tukemaan oppisopimukseen, joka on tehty sellaisen karstulalaisen ensisijaisesti alle 25-vuotiaan henkilön kanssa, joka on ammatillista peruskoulutusta vailla tai ammatillisen peruskoulutuksen omaava, mutta työpaikan saanti edellyttää työpaikkakoulutusta. Tuki myönnetään Karstulassa toimivalle pk-yritykselle. Tuen määrä on 84–252€ kuukaudessa,
keskimäärin tuki on 168 € kuukaudessa. Tukiaika on enintään puolet (50 %) oppisopimusajasta.
Tuki maksetaan jälkikäteen samoin perustein kuin valtion maksama oppisopimuksen koulutuskorvaus. Lisäksi edellytetään, että oppisopimustuen saava yritys ei saa tuen saamiseksi lomauttaa tai irtisanoa nykyistä työvoimaa.

Lisätietoa oppisopimuksesta löydät täältä.

Hae sivustolta