Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Toimisto palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta näissä asioissa. Käytännössä toimiston työ painottuu ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan.


Marjut Sillanpää

rakennustarkastaja

0444596637

  • neuvonta
  • rakennusluvat ja tarkastukset
  • poikkeamis- ja kaava-asiat
  • tonttiasiat

Virkavapaalla 1.1.2022-31.12.2022. Sijaisuuttaa hoitaa virkavapaan aikana Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi.

Rakennustarkastaja Petri Syrjä, p 044 459 6221, petri.syrja(at)viitasaari.fi

Maria Rasi

Kanslisti

0444596630

Yksikkö

Tekninen palvelukeskus

  • asiakaspalvelu
  • toimistotehtävät

Hae sivustolta