Talous ja hankinnat

Talous ja hankinnat

Kuntalain 65 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan ruoka- ja siivouspalvelut esitellään terveys ja hyvinvointi -otsikon alla. Ruoka- ja siivouspalvelut kattavat kunnan sisäisen toimintaan liittyvät palveluntarpeet. Ruokapalveluilta on mahdollisuus saada tilauksesta palvelua myös ulkopuolisille asiakkaille.


 

Hae sivustolta