Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Karstulan työllisyysyksikkö on perustettu 1.1.2016. Työllisyysyksikköön kuuluvat työpaja sekä asiointipiste.

Karstulan kunnan työllisyysyksikön tavoitteena on työllisyyden edistäminen sekä työttömyyden haittojen ehkäisy.  Tehtäväalueen esihenkilönä toimii työllisyyspäällikkö.  Työllisyysyksikkö tekee monipuolisesti yhteistyötä kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Kunnan työllisyyden hoidossa toimitaan  aktiivisesti työnhakijoiden että työnantajien tukena tavoitteenaan työllisyysasteen nostaminen, työttömyysjaksojen lyhentäminen sekä työllisyyttä edistävien palveluihin ohjaaminen. Yhteispalvelussa julkisen hallinnon palvelut ovat monipuolisesti saatavilla ja ohjauksen ja neuvonnan kautta kuntalaisia ohjataan aktiivisesti digipalveluiden käyttöön.

 

TE24- uudistus

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Pohjoisen Keski-Suomen alueelle ollaan perustamassa omaa, kuntien yhteistä Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana on Äänekosken kaupunki. Lisätietoja tästä.

 

Karstulan työpaja

Karstulan kunnan työpajan toiminta idea perustuu Nuorisolain (1285/2016) mukaisiin nuorten hyväksi tehtäviin toimintoihin. Työpaja on keskeinen osa kunnan työllisyyden hoitoa ja  työttömyyden haittojen ennaltaehkäisyä. Karstulan kunnan työpajan tarjoaa matalan kynnyksen toimijana työ- ja oppimisympäristön kaikille työnhakijoille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen, opintojen edistämiseen tai työkyvyn todentamiseen työtoiminnan kautta.

Toiminnan tavoitteena on valmentautujien tukeminen kohti avoimia työmarkkinoita tai opintoja, työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin parantaminen sekä ammatillisen suunnitelmien vahvistaminen.  Työpajan työvalmennus perustuu tekemällä oppimisen, jossa valmentautujien taidot ja osaaminen pystytään tunnistamaan aidoissa työtehtävissä. Työpajatoiminta on tarkoitettu kaikenikäisille työnhakijoille tai valmennustoiminnasta hyötyville kuntalaisille.

Työpajan valmennuksessa korostuu yksilö- ja työvalmennusosaaminen.  Nuorten työpajatoiminta on integroitu Karstulassa muuhun työpajatoimintaan, ja valmentautujissa on sekä alle 30-vuotiaita nuoria, että  vanhempia valmentautujia.  Nuorille suunnattua ryhmätoimintaa toteutetaan moniammatillisen Fokus-valmennuksen kautta.

Työpajan työtehtäviä pyritään sovittamaan kaikkien valmentautujien työkykyyn, ikään ja osaamistasoon nähden, ja työtehtäviä räätälöidään jokaiselle sopivaksi. Työpajan työtoiminta sisältää mm. puuosaston ( sis. maalaus- ja pienremontit ), ulkotyöryhmän, kokoonpano-osaston, keittiö- ja siivoustyön että kädentaitojen että entisöinnin työtehtäviä. Lisäksi kesällä on tarjolla kasvihuone- ja viheralueiden ylläpitoa

 

Anna Raitanen

Työllisyyspäällikkö

044 4596409

Yksikkö

Karstulan työllisyysyksikkö

Kirsti Rasi

Työnsuunnittelija

044 459 6696

Yksikkö

Karstulan työllisyysyksikkö

Toimipaikka

Karstulan työllisyysyksikkö / Työpaja, Heikintie 2, 43500 Karstula

Mikko Kallio

Työpajan johtaja

0444596407

Yksikkö

Karstulan työllisyysyksikkö

Toimipaikka

Karstula työpaja

Kirsi Lavu

Palveluneuvoja

044 459 6620

Yksikkö

Työllisyysyksikkö, Asiointipiste

Toimipaikka

Asiointipiste, Virastotie 3, 43500 Karstula ( Heikin Tupa )

Heikki Hänninen

Työpajan ohjaaja

044 459 6506

Yksikkö

Karstulan työllisyysyksikkö, työpaja

Toimipaikka

Heikintie 2, 43500 Karstula

Hae sivustolta