Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet

Kiinteistöillä jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä tulee olla nykyisestä jätevesijärjestelmästään selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida kiinteistön jätevesijärjestelmän taso. Lisäksi kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Jätevesiselvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje tulee säilyttää kiinteistöllä ja tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle.

Sähköisesti täytettävä jätevesiselvityslomake (Doc)

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi jätevesistä ja niiden käsittelyssä syntyvistä jätteistä on säädetty mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa, jätelaissa, terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa, vesihuoltolaissa ja lannoitevalmistelaissa. Kunnat voivat antaa tarkempia ja valtakunnallista tasoa tiukempiakin paikallisia määräyksiä mm. ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Karstulan kunnan viemäriverkostojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä on määrätty

Kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt

jossa annetaan mm. tulkintaohjeita jätevesien maaperäkäsittelyn suunnitteluun. Ohje on tarkoitettu järjestelmien suunnitelman laatijoille apuvälineeksi.

 

Sakokaivojen tyhjennyspalvelut

Karstulassa sako- ja pullokaivojen tyhjennyksiä tekevät:

Saarijärven Lokapalvelu Oy

puh. 0400 150 300 

Heikki Mäenpuro

puh. 0400 242 450

Tuomas Rämänen

puh. 040 824 1784 

Heikki Honkonen

puh. 0400 216 989

Ympäristönhuolto Kotilainen Oy

puh. 050 310 0565

Wuorelan Metsäpalvelu/Pauli Pekkarinen

puh. 040 528 3066

Hae sivustolta