Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia vk 25

Jätehuoltoviranomainen tulee tekemään kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Saarijärvellä vko 23, Multialla ja Äänekoskella vko 24, Karstulassa ja Uuraisilla vko 25, Kannonkoskella ja Petäjävedellä vko 26.

Tarkastuksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Asiakkaalle ei ilmoiteta enää erikseen tehtävästä tarkastuksesta, vaan hänen katsotaan saaneen tiedon tarkastuksesta lehti-ilmoituksen tai kunnan verkkosivujen tiedotteen kautta.

Tarkastuskohteet on valittu sattumanvaraisesti. Tarkastuksella katsotaan kompostin sijainti, tyyppi ja onko kompostointi asianmukaista. Mikäli asiakas ei ole paikalla, jätetään kiinteistölle ilmoitus tehdystä tarkastuksesta. Asiakkaalle toimitetaan tarkastuksesta postitse tarkastuspöytäkirja ja mikäli kompostoinnissa on puutteita, annetaan samalla toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa kompostori tullaan tarkastamaan

Kompostitarkastusten taustalla on tuoda asiakkaiden tietoisuuteen biojätteen erilliskeräyksen merkitys. Biojäte tulee lajitella, eikä sitä saa laittaa sekajätteeseen. Se joko kerätään erilleen tai kompostoidaan kiinteistöllä. Biojäte aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella happamana aineena laitteiston korroosiota sekä vähentää poltossa tuotettavan sähkön ja lämmön määrää. Biojätteen kuljettaminen polttolaitokseen myös lisää kuljetuskustannuksia. Erilleen kerättävästä biojätteestä saadaan biokaasua tai kompostoitaessa ravinteikasta multaa. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista pitämään kompostirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

050 3903 765

044 4598 249

jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

 

Tukkimäen tuulipuiston YVA:n ja osayleiskaavan yleisötilaisuus 16.2.2023

YLEISÖTILAISUUS

 

Pohjan Voiman Tukkimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee yhdessä Metsähallituksen kanssa noin 15,5 km² laajuista tuulivoimapuistoa Keski-Suomeen Karstulan Tukkimäen alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan keskustaan noin 22 km. Hankealueella laaditaan osayleiskaava sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Hankkeesta järjestetään 16.2.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus, jossa esitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä YVA-ohjelma. Tilaisuus pidetään Karstulan kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Linkki tilaisuuteen: Click here to join the meeting

Tilaisuuden ohjelma:

 • 17:00 Tilaisuuden avaus ja tarkoitus
  • Osallistumisohjeet
 • 17:10 Hankkeen esittely
 • 17:20 YVA-menettelyn kuvaus
 • 17:30 YVA-ohjelman esittely
 • 18:00 Hankkeen kaavoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • 18:05 Keskustelua ja kysymyksiä
 • 19:00 Tilaisuuden päättäminen

 

Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 30.1.–1.3.2023 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivulla osoitteessa https://gis.sweco.fi/karstula/ Aineisto on nähtävillä myös Karstulan kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 4 ja Karstulan kirjastossa osoitteessa Koulutie 15.

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuudesta antaa Jani Päivänen, Sweco Finland Oy, Tiimipäällikkö, jani.paivanen@sweco.fi, gsm 0400 560626.

Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimahankkeen yleisötilaisuus Karstulassa 18.1.2023 klo 17

Neova Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoima-aluetta Karstulan Kaijansuolle. Hankkeen YVA-konsulttina toimii Envineer Oy ja kaavoituksesta vastaa Plandea Oy. Suunnittelualue on kooltaan noin 1360 ha ja sijaitsee Soinin kunnan rajan välittömässä läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle enintään 8 tuulivoimalaa sekä aurinkovoimaa 50 MW edestä. Hankkeen YVA-ohjelma ja OAS ovat nähtävillä 9.1.-8.2.2023.

Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimahankkeen vireilletulovaiheen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 18.1. klo 17.00. Tilaisuus järjestetään hybridinä eli osallistua voi paikan päällä Karstulassa Himmelin valtuustosalissa tai etäyhteyksillä Teamsin kautta.

Yleisötilaisuuden ohjelma:

16.30 Ovet avataan yleisölle

17.00 Tilaisuus alkaa

 • Tilaisuuden avaus
 • Hankkeesta vastaavan ja hankkeen esittely
 • YVA-menettely (ELY)
 • Hankkeen YVA-ohjelman esittely (Envineer Oy)
 • Hankkeen kaavoitus ja OAS (Plandea Oy)
 • Keskustelua ja kysymyksiä
 • Tilaisuus päättyy

Linkki etäyhteyteen:  Yleisötilaisuus

 

Teea Uusimäki

Suunnittelija

Arkkitehti SAFA

puh. 0400 654 365

teea.uusimaki@envineer.fi

Jalkapallokentän peruskorjauksen aloitus siirtyy 5.9.2022

Jalkapallokentän peruskorjauksen aloituspäivämäärä on muuttunut eriävien mielipiteiden johdosta.

 

Aloitus piti alun perin olla heinäkuussa, siirrettiin pyynnöstä alkavaksi 8. elokuuta, tämäkään

ei sopinut, joten teknisen palvelukeskuksen toimesta siirretty peruskorjauksen aloituspäiväksi 5. syyskuuta 2022.

 

Jorma  Haataja

Yhdyskuntateknikko

Kompostitarkastuksia Karstulassa vko 19

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia

Jätehuoltoviranomainen tulee tekemään kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Saarijärvellä ja Kannonkoskella vko 18, Karstulassa ja Kinnulassa vko 19 ja Kivijärvellä vko 20, Pihtiputaalla ja Viitasaarella vko 21.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten § 13 mukaan biojäte tulee lajitella joko omaan astiaan tai kompostoida omatoimisesti tai käsitellä muulla jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista myös pitämään kompostointirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

050 3903 765

044 4598 249

jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

 

Hanhinevan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus ti 12.4.2022 klo 17-20

Hanhinevan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus

Ti 12.4. Karstulan kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4, 43500 Karstula) & Teams klo 17.30-19.30. Ovet auki yleisölle klo 17.00.-20.00.

Karstulan tilaisuutta voit seurata Teamsin kautta: https://bit.ly/Hanhineva_Karstula_yleisotilaisuus

 

Hankkeen projektisivut: https://www.sitowise.com/fi/hanhinevan-tuulivoimahanke-karstula

 

 

Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kevätlukukauden aloitus siirtyy

Kunnan johtoryhmä päätti, että valtioneuvoston suosituksen ja AVI:n määräysten perusteella Karstulan kansalaisopiston ja kunnan liikuntapalveluiden ryhmien kevätlukukausi siirretään viikolla eteenpäin. Siten lukukauden opetus alkaa ma 17.1. 2022 ja päättyy, kun kevätkaudelle suunnitellut opetuskerrat on pidetty huhtikuun lopulla. Muutos ei koske lasten ja nuorten kuvataidekoulua, käsityökoulua ja Nurkkateatteritoimintaa, jotka aloittavat sovitusti viikolla 2.

Koska alueellinen ohjeistus rajaa kokoontumiset enintään 20 henkilöön ainakin 31.1.2022 asti, tulee sitä suurempien harrasteryhmien toimintaan muutoksia, joista tiedotetaan erikseen ennen opetuksen alkamista.

 

Karstulan kunnan johtoryhmä 3.1.2022