Jalkapallokentän peruskorjauksen aloitus siirtyy 5.9.2022

Jalkapallokentän peruskorjauksen aloituspäivämäärä on muuttunut eriävien mielipiteiden johdosta.

 

Aloitus piti alun perin olla heinäkuussa, siirrettiin pyynnöstä alkavaksi 8. elokuuta, tämäkään

ei sopinut, joten teknisen palvelukeskuksen toimesta siirretty peruskorjauksen aloituspäiväksi 5. syyskuuta 2022.

 

Jorma  Haataja

Yhdyskuntateknikko

Kompostitarkastuksia Karstulassa vko 19

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia

Jätehuoltoviranomainen tulee tekemään kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Saarijärvellä ja Kannonkoskella vko 18, Karstulassa ja Kinnulassa vko 19 ja Kivijärvellä vko 20, Pihtiputaalla ja Viitasaarella vko 21.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten § 13 mukaan biojäte tulee lajitella joko omaan astiaan tai kompostoida omatoimisesti tai käsitellä muulla jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista myös pitämään kompostointirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

050 3903 765

044 4598 249

jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

 

Hanhinevan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus ti 12.4.2022 klo 17-20

Hanhinevan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus

Ti 12.4. Karstulan kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4, 43500 Karstula) & Teams klo 17.30-19.30. Ovet auki yleisölle klo 17.00.-20.00.

Karstulan tilaisuutta voit seurata Teamsin kautta: https://bit.ly/Hanhineva_Karstula_yleisotilaisuus

 

Hankkeen projektisivut: https://www.sitowise.com/fi/hanhinevan-tuulivoimahanke-karstula

 

 

Kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kevätlukukauden aloitus siirtyy

Kunnan johtoryhmä päätti, että valtioneuvoston suosituksen ja AVI:n määräysten perusteella Karstulan kansalaisopiston ja kunnan liikuntapalveluiden ryhmien kevätlukukausi siirretään viikolla eteenpäin. Siten lukukauden opetus alkaa ma 17.1. 2022 ja päättyy, kun kevätkaudelle suunnitellut opetuskerrat on pidetty huhtikuun lopulla. Muutos ei koske lasten ja nuorten kuvataidekoulua, käsityökoulua ja Nurkkateatteritoimintaa, jotka aloittavat sovitusti viikolla 2.

Koska alueellinen ohjeistus rajaa kokoontumiset enintään 20 henkilöön ainakin 31.1.2022 asti, tulee sitä suurempien harrasteryhmien toimintaan muutoksia, joista tiedotetaan erikseen ennen opetuksen alkamista.

 

Karstulan kunnan johtoryhmä 3.1.2022

Aluehallintoviraston määräys 3.1.-31.1.2022, koronarajoitukset muuttuvat

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Aluehallintoviraston päätös luettavissa tästä.

Määräys on voimassa ajalla 3.1.2022 – 31.1.2022.

  • Aluehallintoviraston tekemän päätöksen mukaisesti Karstulan kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia, joissa on yli 20 osallistujaa 31.1.2022 saakka.
  • Vaalit toimitetaan normaalisti, kuitenkin käyttäen hyvää hygieniaa, kasvomaskeja ja suojaetäisyyksiä. Keskusvaalilautakunta ohjeistaa vaalien toimittamisesta omalla tiedottamisellaan.

 

 

Valtioneuvosto on lisäksi 22.12.2021 antanut seuraavan suosituksen:

Koronaviruksen nopeutunut leviäminen on johtanut tilanteeseen, jossa myös vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen koulutukseen suositellaan toimia. Koska tiedotteet ovat tulleet hiukan lomittain tarkennan tässä tilannetta.

Hallitus päättää tänään suosittaa, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta. https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitukselta-linjauksia-uusista-koronarajoituksista-rokotukset-edelleen-avain-epidemian-hallintaan Välttämättömänä opetuksena voidaan pitää maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus voidaan toisen asteen tavoin järjestää lähiopetuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat myös tänään julkaisseet päivitetyn suosituksensa, joka koskee lukio- ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja sekä yliopistoja. OKM THL suositus oppilaitoksille korkeakouluille Tämä suositus koskee 16.1 saakka oppilaitosten järjestämää välttämätöntä lähiopetusta ja sen jälkeen kaikkea vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen koulutustoimintaa.

  • Päätettiin, että peruskoulu ja lukio aloittavat lähiopetuksessa. Sivistyslautakunta tulee päättämään mahdollisista muista toimista ja valtuutuksista.
  • Lisäksi kunnan omalla päätöksellä kunnantalo on edelleen suljettu 3.-31.1.2022 välisen ajan. Sulku ei koske ennakkovaalien aikaa eikä varsinaista vaalipäivää vaalitilojen osalta. Kunnantalon muut alueet pysyvät suljettuina. Asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä sähköisesti ja sopimaan mahdollisista tapaamisista erikseen.

 

Karstulan kunnan johtoryhmä 3.1.2022