Eduskuntavaalit 2023

EDUSKUNTAVAALIEN AIKATAULUT

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: sunnuntai 2.10.2022
 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: maanantai 2.1.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Karstulassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo Himmeli.

Karstulassa, kunnantalo Himmelissä, virastotie 4
ke 22.3. – pe 24.3.      klo 09.00 – 18.00
la 25.3.- su 26.3.        klo 10.00 – 14.00
ma 27.3. – ti 28.3.      klo 09.00 – 20.00

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 2.4.2023

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4.
Äänestyspaikka on avoinna kello 9-20.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Karstulan kuntoutusosastolla, Villa Tolppilassa, hoitokoti Päivölä-Peltolassa, hoivakoti Marjarannassa, palvelukoti Kotipirtissä ja palvelukoti Koivurannassa. Lisäksi todetaan, että laitosäänestyksiin voivat osallistua palvelukoti Marjakodin ja Marjapirtin sekä ryhmäkoti Maijalan asukkaat. Laitosäänestyksen aikatauluista ja muista järjestelyistä vastaa vaalitoimikunta.

ÄÄNESTÄMINEN KOTONA

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli näissä vaaleissa 21.3.2022 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomakkeita voi ladata ja tulostaa verkosta. Paperisia lomakkeita voi hakea asiointipisteestä ja kunnankirjastosta niiden aukioloaikoina. Täytetty lomake palautetaan ti 21.3.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Virastotie 4, 43500 Karstula tai sen voi palauttaa myös asiointipisteeseen (postiluukku oven vieressä vasemmalla). Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse 044 459 6401.

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi

Mauno Väänänen

hallintojohtaja

0444596401

Hae sivustolta