Kuulutukset-arkisto

Kuulutus

Toiminta- ja kohdeavustukset 2023

Kuulutus nähtävillä: 03.11.2022 - 02.12.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 7.11.2022

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2022 - 10.11.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 25.10.2022

Kuulutus nähtävillä: 18.10.2022 - 18.11.2022

Lue lisää
Kuulutus

Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulo

Kuulutus nähtävillä: 18.10.2022 - 02.12.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus jätetaksaluonnoksen nähtäville asettamisesta

Kuulutus nähtävillä: 13.10.2022 - 23.11.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous ti 11.10.2022

Kuulutus nähtävillä: 06.10.2022 - 02.12.2022

Lue lisää
Kuulutus

Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyminen

Kuulutus nähtävillä: 12.09.2022 - 02.12.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Kuulutus nähtävillä: 01.09.2022 - 15.10.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä / Soranaapuri

Kuulutus nähtävillä: 01.09.2022 - 11.10.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 5.9.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 30.8.2022

Lue lisää
Kuulutus

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutoksen Peltoniemi-tilan alueella (226-403-8-35) eli Hinkalon yleiskaavamuutoksen luonnosaineisto nähtävillä 18.8.-19.9.2022

Kuulutus nähtävillä: 17.08.2022 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Kyyjärven Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus nähtävillä 15.8.-30.9.2022

Kuulutus nähtävillä: 11.08.2022 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 226-402-1-1128

Lue lisää
Kuulutus

Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimahanke, Karstula, YVA-lain (252/2017) mukainen

Kuulutus nähtävillä: 27.06.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä / Sorapalsta

Kuulutus nähtävillä: 20.06.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Kuulutus nähtävillä: 20.06.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 6.6.2022

Kuulutus nähtävillä: 01.06.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, Soranaapuri / Rantakylä

Kuulutus nähtävillä: 01.06.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 17.5.2022

Kuulutus nähtävillä: 10.05.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Päätös Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren sekajätteen kuljetuksesta

Kuulutus nähtävillä: 28.04.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Jätetaksan jäteastiatyhjennyshintojen kuljetusosuuden korotus 1.5.2022 alkaen

Kuulutus nähtävillä: 28.04.2022 - 08.08.2022

Lue lisää
Kuulutus

Jätelautakunnan kokous 26.4.2022

Kuulutus nähtävillä: 21.04.2022 - 08.06.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kutsuntakuulutus (2004 syntyneet sekä muita asevelvollisten ryhmiä)

Kuulutus nähtävillä: 20.04.2022 - 14.09.2022

Lue lisää
Kuulutus

YVA-kuulutus, Hanhinevan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto

Kuulutus nähtävillä: 07.04.2022 - 12.05.2022

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Hanhinevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus nähtävillä: 07.04.2022 - 12.05.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 4.4.2022

Kuulutus nähtävillä: 31.03.2022 - 12.04.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös / Kalliorinne

Kuulutus nähtävillä: 31.03.2022 - 12.05.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 5.4.2022

Kuulutus nähtävillä: 29.03.2022 - 06.04.2022

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaava 2040, valmisteluvaihe

Kuulutus nähtävillä: 04.03.2022 - 06.05.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus Pilitsansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta

Kuulutus nähtävillä: 24.02.2022 - 05.04.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 22.2.22

Kuulutus nähtävillä: 17.02.2022 - 25.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta Kalliorinne/Vastinki

Kuulutus nähtävillä: 17.02.2022 - 29.03.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 22.2.2022

Kuulutus nähtävillä: 17.02.2022 - 23.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Valitus ympäristölupapäätöksestä / Heinäsuon turvetuotantoalue

Kuulutus nähtävillä: 11.02.2022 - 12.03.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus vireilletulosta: Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutos, Peltoniemi / Hinkalo.

Kuulutus nähtävillä: 09.02.2022 - 25.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemusta, Sorapalsta, Karstulan Vahanka

Kuulutus nähtävillä: 03.02.2022 - 15.03.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 7.2.2022

Kuulutus nähtävillä: 02.02.2022 - 08.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Asemakaavan muutos Karstulan Evankelisen opiston alueella, luonnosaineistot nähtävillä 27.1.-28.2.2022

Kuulutus nähtävillä: 24.01.2022 - 01.03.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 20.12.2021 - 08.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta

Kuulutus nähtävillä: 17.12.2021 - 08.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

Kuulutus nähtävillä: 17.12.2021 - 08.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus vuoden 2022 jätetaksojen hyväksymisestä

Kuulutus nähtävillä: 16.12.2021 - 18.02.2022

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksat 1.1.2022 alkaen

Kuulutus nähtävillä: 14.12.2021 - 14.01.2022

Lue lisää
Kuulutus

Mölynsoiden turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2021 - 18.01.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 14.12.2021

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2021 - 25.01.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 13.12. klo 18

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2021 - 14.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 8.12.2021

Kuulutus nähtävillä: 01.12.2021 - 09.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2022 aluevaalit

Kuulutus nähtävillä: 25.11.2021 - 24.01.2022

Lue lisää
Kuulutus

Aluevaalit 2022, valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen

Kuulutus nähtävillä: 16.11.2021 - 24.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Tynnörsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksien muuttaminen

Kuulutus nähtävillä: 05.11.2021 - 13.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 26.10.2021 nähtävillä

Kuulutus nähtävillä: 01.11.2021 - 15.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2022

Kuulutus nähtävillä: 29.10.2021 - 01.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus jätetaksaluonnoksen nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 22.10.2021 - 01.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 26.10.2021

Kuulutus nähtävillä: 20.10.2021 - 27.10.2021

Lue lisää
Kuulutus

Heinäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätös

Kuulutus nähtävillä: 15.10.2021 - 23.11.2021

Lue lisää
Kuulutus

Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan ehdotus

Kuulutus nähtävillä: 15.10.2021 - 20.11.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 19.10.2021

Kuulutus nähtävillä: 15.10.2021 - 01.12.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä / Suoniemensuon turvetuotantoalue

Kuulutus nähtävillä: 06.10.2021 - 13.11.2021

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous 27.9.2021

Kuulutus nähtävillä: 22.09.2021 - 28.09.2021

Lue lisää
Kuulutus

Jätelautakunnan kokous 7.9.2021

Kuulutus nähtävillä: 02.09.2021 - 08.09.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 6.9. siirtyy 20.9.

Kuulutus nähtävillä: 01.09.2021 - 20.09.2021

Lue lisää
Kuulutus

Purkujätteen murskauksesta aiheutuva melu

Kuulutus nähtävillä: 29.06.2021 - 20.10.2021

Lue lisää
Kuulutus

Saarijärven reitin rantaosayleiskaava

Kuulutus nähtävillä: 22.06.2021 - 31.08.2021

Lue lisää

Hae sivustolta