Kuulutukset-arkisto

Kuulutus

Koulutien linja-autolevikkeen katusuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Rakennusvalvonnan julkipanokuulutus

Lue lisää
Kuulutus

Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Karstula, Saarijärvi)

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Areenan asemakaavamuutoksen vireilletulo

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 10.6.2024

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan seurakuntatalon asemakaavan muutoksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Lue lisää
Kuulutus

ABO Wind Oy tutkimuslupa

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous 7.5.2024

Lue lisää
Kuulutus

Kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 23.4.2024

Lue lisää
Kuulutus

Koivurannan teollisuusalueen laajennuksen katusuunnitelmaehdotus

Lue lisää
Kuulutus

Poikkeamislupaa koskevan hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulo

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Lue lisää
Kuulutus

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lue lisää
Kuulutus

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas –Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Lue lisää
Kuulutus

Tukkimäen tuulivoimahanke

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 27.2.2024

Lue lisää
Kuulutus

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta

Lue lisää
Kuulutus

Asemakaavan muutos ja laajennus Karstulan Humpin teollisuusalueella MRL 52 §:n mukaisesti.

Lue lisää
Kuulutus

Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Karstula, Saarijärvi)

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 13.2.2024 

Lue lisää
Kuulutus

Muutosesitys Puukonjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2024 alkaen

Lue lisää
Kuulutus

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen Iso-Valkeisessa, Karstula

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2024 presidentinvaali

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen

Lue lisää
Kuulutus

Rakennuskieltopäätöksen voimaantulo MRL 200§ ja MRA 93§:n mukaisesti

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus vuoden 2024 jätetaksojen hyväksymisestä

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus jätelautakunnan kokouksesta 21.11.2023

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus – ehdotusaineistot nähtäville

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous 14.11.2023

Lue lisää
Kuulutus

Sammakkokangas Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten 36 ja 37 muuttaminen, Saarijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Juuvinsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Soini ja Karstula

Lue lisää
Kuulutus

Seurakuntatalon asemakaavan muutoksen vireilletulo

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 23.10.2023

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan jätetaksaluonnokset vuodelle 2024: Jätetaksa ja TSV-jätetaksa

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 10.10.2023

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 6.10.2023

Lue lisää
Kuulutus

Vuorijärvien tuulivoimahanke, Kannonkoski

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotus

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan 5.9.2023 pöytäkirja

Kuulutus nähtävillä: 07.09.2023 - 06.11.2023

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 5.9.2023

Kuulutus nähtävillä: 31.08.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaava-alueen rakennuskieltoon asettaminen

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 4.9.2023

Kuulutus nähtävillä: 30.08.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Koulukorttelin asemakaavamuutoksen voimaantulosta

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Evankelisen Opiston alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös/meluilmoitus / Carstunekruisinki

Kuulutus nähtävillä: 31.07.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Carstunekruisinki

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 27.6.2023

Lue lisää
Kuulutus

Evankelisen opiston asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan koulukorttelin asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 12.6.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiaan / Heinäsuon turvetuotantoalue

Lue lisää
Kuulutus

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus nähtävillä

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2023

Lue lisää
Kuulutus

Hinkalon yleiskaavamuutoksen voimaantulo

Lue lisää
Kuulutus

Suunnittelutarveratkaisun vireilletulo / Highland Solar

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös YVA soveltamisesta / Highland Solar’in aurinkovoimahanke

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 25.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Kutsuntakuulutus vuonna 2005 syntyneille.

Lue lisää
Kuulutus

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutos Peltoniemi-tilan alueella, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 3.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus nähtävillä

Lue lisää
Kuulutus

Maa-aineslain mukainen lupapäätös, Matilaisenharju

Lue lisää
Kuulutus

Koulukorttelin K 43 ehdotusaineisto nähtävillä 23.3.-6.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 28.2.2023

Kuulutus nähtävillä: 06.03.2023 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2023 eduskuntavaalit

Lue lisää
Kuulutus

Jätelautakunnan kokous 21.2.2023

Lue lisää
Kuulutus

Meluilmoituspäätös / Kouheron kelkkailijat

Kuulutus nähtävillä: 15.02.2023 - 05.04.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus, Särkijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 31.1.2023

Kuulutus nähtävillä: 06.02.2023 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Eläinlääkintä / Maksutaksa v. 2023

Lue lisää
Kuulutus

Valtuuston kokous 6.2.2023

Lue lisää
Kuulutus

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA: Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Lue lisää
Kuulutus

YVA-kuulutus: Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula, Saarijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahankkeen YVA-kuulutuksesta

Lue lisää

Hae sivustolta