Kuulutukset-arkisto

Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 5.9.2023

Kuulutus nähtävillä: 31.08.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 4.9.2023

Kuulutus nähtävillä: 30.08.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Koulukorttelin asemakaavamuutoksen voimaantulosta

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Evankelisen Opiston alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös/meluilmoitus / Carstunekruisinki

Kuulutus nähtävillä: 31.07.2023 - 14.09.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Carstunekruisinki

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 27.6.2023

Lue lisää
Kuulutus

Evankelisen opiston asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan koulukorttelin asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 12.6.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiaan / Heinäsuon turvetuotantoalue

Lue lisää
Kuulutus

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus nähtävillä

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2023

Lue lisää
Kuulutus

Hinkalon yleiskaavamuutoksen voimaantulo

Lue lisää
Kuulutus

Suunnittelutarveratkaisun vireilletulo / Highland Solar

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös YVA soveltamisesta / Highland Solar’in aurinkovoimahanke

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokous 25.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Kutsuntakuulutus vuonna 2005 syntyneille.

Lue lisää
Kuulutus

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutos Peltoniemi-tilan alueella, kunnanvaltuuston hyväksymispäätös

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 3.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus nähtävillä

Lue lisää
Kuulutus

Maa-aineslain mukainen lupapäätös, Matilaisenharju

Lue lisää
Kuulutus

Koulukorttelin K 43 ehdotusaineisto nähtävillä 23.3.-6.4.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 28.2.2023

Kuulutus nähtävillä: 06.03.2023 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2023 eduskuntavaalit

Lue lisää
Kuulutus

Jätelautakunnan kokous 21.2.2023

Lue lisää
Kuulutus

Meluilmoituspäätös / Kouheron kelkkailijat

Kuulutus nähtävillä: 15.02.2023 - 05.04.2023

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus, Särkijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 31.1.2023

Kuulutus nähtävillä: 06.02.2023 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Eläinlääkintä / Maksutaksa v. 2023

Lue lisää
Kuulutus

Valtuuston kokous 6.2.2023

Lue lisää
Kuulutus

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA: Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Lue lisää
Kuulutus

YVA-kuulutus: Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula, Saarijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahankkeen YVA-kuulutuksesta

Lue lisää

Hae sivustolta