Kuulutukset-arkisto

Kuulutus

Kuntavaalien 2021 vahvistettu tulos

Kuulutus nähtävillä: 17.06.2021 - 17.07.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kasbitek Oy

Kuulutus nähtävillä: 01.06.2021 - 15.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös, Halkomurto

Kuulutus nähtävillä: 24.05.2021 - 30.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-suomen jätelautakunnan kokous 25.5.2021

Kuulutus nähtävillä: 20.05.2021 - 05.07.2021

Lue lisää
Kuulutus

Tarjouspyyntö maa-ainesten kuljetuspalveluista

Kuulutus nähtävillä: 17.05.2021 - 05.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuntavaalien 2021 ehdokaslistojen yhdistelmä

Kuulutus nähtävillä: 14.05.2021 - 14.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuntavaalit 2021 Karstulan kunnassa

Kuulutus nähtävillä: 28.04.2021 - 13.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Tynnörsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksien muuttaminen

Kuulutus nähtävillä: 26.04.2021 - 02.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan kokouskuulutus 27.4.2021

Kuulutus nähtävillä: 20.04.2021 - 27.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia Karstulassa viikolla 18

Kuulutus nähtävillä: 19.04.2021 - 09.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan osittainen voimaantulo

Kuulutus nähtävillä: 14.04.2021 - 15.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2021 kuntavaalien ehdokashakemusten jättäminen 4.5.2021

Kuulutus nähtävillä: 12.04.2021 - 05.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 12.4.2021 klo 18

Kuulutus nähtävillä: 08.04.2021 - 13.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan evankelisen opiston asemakaavamuutoksen vireilletulo (kortteli 17)

Kuulutus nähtävillä: 01.04.2021 - 21.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Erityinen kuntajakoselvitys: Karstulan ja Kyyjärven kunnat. Asiakirjat nähtävillä 29.3.-28.4.2021

Kuulutus nähtävillä: 29.03.2021 - 28.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Metsähallitus, Halkomurron tila/Vahanka

Kuulutus nähtävillä: 29.03.2021 - 05.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupapäätös Vahangan Kortejärvi

Kuulutus nähtävillä: 18.03.2021 - 06.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, päätös Mölynsoiden turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen

Kuulutus nähtävillä: 17.03.2021 - 23.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

Kuulutus nähtävillä: 25.02.2021 - 12.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus, Vahangan Kortejärvi

Kuulutus nähtävillä: 23.02.2021 - 15.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.2.2021 Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan

Kuulutus nähtävillä: 18.02.2021 - 29.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouskuulutus 23.2.2021

Kuulutus nähtävillä: 16.02.2021 - 28.02.2021

Lue lisää
Kuulutus

Suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen vireilletulo, uusi paloasema (Heikkilänmäki-Helapuro -alue)

Kuulutus nähtävillä: 16.02.2021 - 03.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2021 kuntavaalit

Kuulutus nähtävillä: 11.02.2021 - 19.04.2021

Lue lisää
Kuulutus

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen määrä sekä ehdokashakemusten jättäminen

Kuulutus nähtävillä: 11.02.2021 - 10.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta Kouheron Kelkkailijat ry:n ilmoituksesta tilapäistä melua aiheuttavasta moottoriurheilutapahtumasta.

Kuulutus nähtävillä: 10.02.2021 - 22.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta/ Heinäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa

Kuulutus nähtävillä: 10.02.2021 - 19.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuulutus nähtävillä: 04.02.2021 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 2.2.2021

Kuulutus nähtävillä: 01.02.2021 - 10.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta (Karstulan kunta/Hämeenniemen alue)

Kuulutus nähtävillä: 27.01.2021 - 10.02.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Kouheron kelkkailijat r.y:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 20.-21.2.2021

Kuulutus nähtävillä: 21.01.2021 - 05.02.2021

Lue lisää
Kuulutus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustusmääräraha asumisneuvojatoimintaan haettavana

Kuulutus nähtävillä: 21.12.2020 - 15.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuntajakoselvityksen asiakirjat kuultaviksi

Kuulutus nähtävillä: 21.12.2020 - 20.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanhallituksen kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos -kortteli 57 voimaantulosta

Kuulutus nähtävillä: 18.12.2020 - 04.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kuulutus ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 1.1.2021 alkaen

Kuulutus nähtävillä: 14.12.2020 - 21.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus vuoden 2021 jätetaksojen hyväksymisestä

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2020 - 19.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus pöytäkirjan nähtävilläolosta 10.12.2020

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2020 - 19.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Turvetuote Peat Bog Oy (LSSAVI/3378/2019)

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2020 - 15.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanvaltuuston kokous 7.12.2020

Kuulutus nähtävillä: 03.12.2020 - 08.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouskuulutus ja esityslista 8.12.2020

Kuulutus nähtävillä: 01.12.2020 - 08.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ilmoitus päätöksestä Heposoiden turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen, Soini ja Karstula

Kuulutus nähtävillä: 30.11.2020 - 07.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen palvelukeskuksen kuulutus vesi- ja jätevesimaksuihin korotus 1.1.2021 alkaen.

Kuulutus nähtävillä: 25.11.2020 - 28.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Kuulutus nähtävillä: 25.11.2020 - 31.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus UPM Oyj:n maisematyölupahakemuksesta Vastingin kylä/Enonjärvi

Kuulutus nähtävillä: 18.11.2020 - 02.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä, Murronsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula

Kuulutus nähtävillä: 13.11.2020 - 21.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos – kortteli 57:n hyväksymisestä

Kuulutus nähtävillä: 09.11.2020 - 11.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kaakkois-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän nähtävilläolosta, Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri

Kuulutus nähtävillä: 30.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2021

Kuulutus nähtävillä: 26.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös, Karstulan valtionmaa 226-893-1-7, Syrjänsuo, Metsähallitus

Kuulutus nähtävillä: 22.10.2020 - 23.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan rakennusvalvonnan maksutaksan nähtävilläolosta ja voimaantulosta

Kuulutus nähtävillä: 21.10.2020 - 04.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus Sammakkokangas Oy:n toiminta-alueen kuntien 1.1.2021 voimaan astuvista jätetaksaluonnoksista: jätetaksa, TVS-jätetaksa, jätekeskuksen taksa ja TVS-taksa

Kuulutus nähtävillä: 09.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti

Kuulutus nähtävillä: 07.10.2020 - 22.10.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus ja pöytäkirjan nähtävilläolo

Kuulutus nähtävillä: 01.10.2020 - 13.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kuulutus ympäristölautakunnan kokouksesta ja pöytäkirjan nähtävilläolosta

Kuulutus nähtävillä: 23.09.2020 - 20.10.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kutsu Keski-Suomen maakunnallisen kuljetuspalveluiden hankinnan infotilaisuuteen

Kuulutus nähtävillä: 21.09.2020 - 07.10.2020

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen liiton kuulutus Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuulutus nähtävillä: 07.09.2020 - 31.10.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti

Kuulutus nähtävillä: 02.09.2020 - 17.09.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta (Syrjänsuo)

Kuulutus nähtävillä: 24.08.2020 - 28.09.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus ja pöytäkirjan nähtävilläolo

Kuulutus nähtävillä: 20.08.2020 - 02.10.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 18.8.2020 ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä (LSSAVI/9735/2019)

Kuulutus nähtävillä: 18.08.2020 - 26.09.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanhallituksen ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 26.6.2020 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen (päätösnro 20/0684/2)

Kuulutus nähtävillä: 02.07.2020 - 04.08.2020

Lue lisää
Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutus Kimpilamminkankaan tuulivoimahanketta koskevasta YVA-selostuksesta ja natura-arvioinnista (Soini, Ähtäri)

Kuulutus nähtävillä: 02.07.2020 - 02.09.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Kannonkosken Vuorijärven tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Kuulutus nähtävillä: 23.06.2020 - 19.09.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä, Mäkelä 226-402-1-1128

Kuulutus nähtävillä: 17.06.2020 - 25.07.2020

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kuulutus ympäristölautakunnan kokouksesta ja pöytäkirjan nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 09.06.2020 - 23.07.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Kuulutus nähtävillä: 01.06.2020 - 06.07.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus (kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus)

Kuulutus nähtävillä: 13.05.2020 - 14.06.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Valkeinen (Mäkelä 226-402-1-1128)

Kuulutus nähtävillä: 13.05.2020 - 16.06.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos -kortteli 57 nähtäville asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kuulutus nähtävillä: 08.05.2020 - 09.06.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä / Teeriharju (226-402-22-7) ym.

Kuulutus nähtävillä: 29.04.2020 - 05.06.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä / Päivölä (226-402-5-57)

Kuulutus nähtävillä: 29.04.2020 - 05.06.2020

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouskuulutus 21.4.2020 ja pöytäkirjan nähtävilläolo 27.4.2020

Kuulutus nähtävillä: 14.04.2020 - 28.05.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta/ Turvetuote Peat Bog Oy (LSSAVI/3378/2019)

Kuulutus nähtävillä: 01.04.2020 - 12.05.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä / Karstulan valtionmaa (226-893-1-7)

Kuulutus nähtävillä: 27.03.2020 - 06.05.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä / Marttala (226-409-1-118)

Kuulutus nähtävillä: 27.03.2020 - 06.05.2020

Lue lisää
Kuulutus

Puolustusvoimat, Keski-Suomen aluetoimiston kutsuntakuulutus

Kuulutus nähtävillä: 19.03.2020 - 19.08.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Vapo Oy

Kuulutus nähtävillä: 12.03.2020 - 06.05.2020

Lue lisää
Kuulutus

Tarjouspyyntö irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen, muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouksesta 25.2.2020 ja pöytäkirjan nähtävilläolosta.

Kuulutus nähtävillä: 18.02.2020 - 03.04.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Teeriharju ym. tilat

Kuulutus nähtävillä: 17.02.2020 - 20.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Kouheron kelkkailijat r.y:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 14.-15.3.2020

Kuulutus nähtävillä: 17.02.2020 - 16.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Päivölän tila

Kuulutus nähtävillä: 10.02.2020 - 13.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos -kortteli 57:n nähtäville asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti

Kuulutus nähtävillä: 05.02.2020 - 07.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Karstulan Valtionmaa

Kuulutus nähtävillä: 05.02.2020 - 07.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolosta, Marttalan tila

Kuulutus nähtävillä: 04.02.2020 - 06.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta, Karstula (KESELY/91/2019)

Kuulutus nähtävillä: 28.01.2020 - 29.02.2020

Lue lisää
Kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 (VARELY/94/2020)

Kuulutus nähtävillä: 20.01.2020 - 21.03.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä (LSSAVI/3185/2019)

Kuulutus nähtävillä: 17.01.2020 - 26.02.2020

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa

Kuulutus nähtävillä: 19.12.2019 - 21.01.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus vuoden 2020 jätetaksojen hyväksymisestä

Kuulutus nähtävillä: 09.12.2019 - 18.01.2020

Lue lisää
Kuulutus

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston kokouskuulutus ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kuulutus nähtävillä: 29.11.2019 - 05.02.2020

Lue lisää
Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-asiassa

Kuulutus nähtävillä: 21.11.2019 - 24.12.2019

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouskuulutus ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 19.11.2019 - 02.01.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta

Kuulutus nähtävillä: 06.11.2019 - 10.12.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos – kortteli 57:n vireilletulosta MRL 63 §:n mukaisesti

Kuulutus nähtävillä: 06.11.2019 - 21.11.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2020

Kuulutus nähtävillä: 25.10.2019 - 30.11.2019

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus jätetaksaluonnosten nähtäville asettamisesta

Kuulutus nähtävillä: 17.10.2019 - 26.11.2019

Lue lisää
Kuulutus

Teknisen lautakunnan tarjouspyyntö Karstulan kunnan katuvalaistuksen saneerauksen 2019 rakentamiseen liittyvistä sähkörakennusteknisistä töistä

Kuulutus nähtävillä: 16.10.2019 - 30.10.2019

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 11.10.2019 - 27.11.2019

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouskuulutus ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 09.10.2019 - 04.11.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta

Kuulutus nähtävillä: 26.09.2019 - 29.10.2019

Lue lisää
Kuulutus

Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta 2019-2021

Kuulutus nähtävillä: 18.09.2019 - 03.10.2019

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kuulutus

Kuulutus nähtävillä: 17.09.2019 - 02.12.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Virastotien muuttamisesta kaksisuuntaiseksi

Kuulutus nähtävillä: 28.08.2019 - 20.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus

Kuulutus nähtävillä: 22.08.2019 - 03.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Aluehallintoviraston kuulutus ympäristölupahakemus / Vapo Oy

Kuulutus nähtävillä: 22.08.2019 - 24.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Vesilain mukaisesta päätöksestä

Kuulutus nähtävillä: 19.08.2019 - 19.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa

Kuulutus nähtävillä: 14.08.2019 - 17.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksen antamisesta (MRL 198 §) Greenwatt Mustalamminmäki Oy

Kuulutus nähtävillä: 24.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää
Kuulutus

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksen antamisesta (MRL 198) Greenwatt Koiramäki Oy

Kuulutus nähtävillä: 24.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää
Kuulutus

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksen antamisesta (MRL 198 §)

Kuulutus nähtävillä: 24.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta

Kuulutus nähtävillä: 24.06.2019 - 04.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouskuulutus ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta

Kuulutus nähtävillä: 11.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja päivityksen voimaantulosta

Kuulutus nähtävillä: 05.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää
Kuulutus

Puolustusvoimat Keski-Suomen aluetoimiston kutsuntakuulutus

Kuulutus nähtävillä: 04.06.2019 - 04.09.2019

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kuulutus ympäristölautakunnan vahvistamasta ympäristöterveysvalvonnan maksutaksasta

Kuulutus nähtävillä: 04.06.2019 - 12.08.2019

Lue lisää

Hae sivustolta