Kuulutukset-arkisto

Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta: Vesilain mukainen lupahakemus, Särkijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 31.1.2023

Kuulutus nähtävillä: 06.02.2023 - 01.01.1970

Lue lisää
Kuulutus

Eläinlääkintä / Maksutaksa v. 2023

Lue lisää
Kuulutus

Valtuuston kokous 6.2.2023

Lue lisää
Kuulutus

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA: Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Lue lisää
Kuulutus

YVA-kuulutus: Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula, Saarijärvi

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lue lisää
Kuulutus

Ilmoitus Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahankkeen YVA-kuulutuksesta

Lue lisää

Hae sivustolta