Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Lii­kun­ta­neu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen.

  • Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.
  • Liikuntaneuvojana toimii kunnan liikuntasihteeri.
  • Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken.
  • Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi sekä tekemään konkreettinen liikkumis- ja aktivoimissuunnitelma.
  • Liikuntaneuvonta on osa kunnan sekä terveydenhuollon toimijoiden liikunnan palveluketjua.

Liikuntaneuvontaa järjestetään syksystä 2019 alkaen. Liikuntaneuvontaan tullaan ajanvarauksella tai terveydenhoitajan ohjaamana.

 

Maria Poikonen

+358 44 4596510

Hae sivustolta