Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Lii­kun­ta­neu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen.

  • Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.
  • Liikuntaneuvojana toimii kunnan liikuntasihteeri.
  • Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken.
  • Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi sekä tekemään konkreettinen liikkumis- ja aktivoimissuunnitelma.
  • Liikuntaneuvonta on osa kunnan sekä terveydenhuollon toimijoiden liikunnan palveluketjua.

Liikuntaneuvontaa järjestetään syksystä 2019 alkaen. Liikuntaneuvontaan tullaan ajanvarauksella tai terveydenhoitajan ohjaamana.

 

Tiina Saarinen

hyvinvointikoordinaattori

+358 44 459 6511

Toimipaikka

Heikin Tupa
Virastotie 3
43500 Karstula

Heli Alapiha

liikunta- ja viestintäsihteeri, kansalaisopisto

044 459 6656

Yksikkö

Liikuntapalvelut. Kansalaisopisto. Viestintä ja markkinointi.

Hae sivustolta