TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN KULJETUSPALVELUISTA

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten maa-ainesten kuljetuspalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 1.5.2023-30.4.2025 kunnan omana työnä tehtäviin kohteisiin.

Tarjouspyyntö ei koske kokonaisurakkana toteutettavia maarakennuskohteita.

Tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet ja liitteet on saatavissa teknisestä palvelukeskuksesta. Tarjousten jättö 12.4.2023 klo 14.00 mennessä. Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa Karstulan kunnan kirjaamoon tai postitettava osoitteella: Karstulan kunta, Kirjaamo, Virastotie 4, 43500 Karstula. Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän yhteystiedot ja tunnus ”Maa-ainesten kuljetuspalvelut 2023-2025”.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja yhdyskuntateknikko Jorma Haataja, p. 044 4596626.

Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin

Väylävirasto varautuu siihen, että talven aikana voidaan joutua tilapäisesti sammuttamaan osa maanteiden valaistuksesta mahdollisen sähköpulan estämiseksi. Energiansäästötalkoisiin osallistumisen tavoitteena on välttää sähköpula ja pakotetut sähkökatkot tilanteissa, joissa sähkön tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntää. Mahdollisten sammutusten liikenneturvallisuusvaikutukset pyritään minimoimaan.

Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – ePressi

Lisätietoja:

toimialajohtaja Virpi Anttila, Väylävirasto

p. 029 534 3642

tietoturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen, Väylävirasto

p. 029 534 3494

Kangasahon Kulmalan pellolla vesiputkivuoto 29.11.2022 joka korjattu

Karstulan kunnan Kangasahon Kulmalan pellolla sijaitsevassa vesijohdossa on havaittu putkivuoto, joka on korjattu.

Asukkaita kehoitetaan juoksuttamaan vettä, jos havaittavissa sävy-, haju tai makueroja.

Veden juoksutusta on jatkettava niin kauan että sävy- haju tai maku normalisoituu.

Lisätietoja Jorma Haataja yhdyskuntateknikko puh. 044 459 6626.