Urheilukentän remontin tilannepäivitys

  • Juoksuratojen pesu on suoritettu viikolla 24 ja niitä voi käyttää normaalisti.
  • Pääsisäänkäynnin puoleinen pituushyppypaikka on kunnostettu ja sitä voi käyttää normaalisti.

 

  • Siirtonurmi on asennettu ja se on alkanut juurtumaan. 20.6. on pidetty kentällä katselmus ja todettu urakoitsijan kanssa että nurmialuetta voi käyttää maanantaista 24.6. alkaen. Huomioithan, että nurmi jyrätään viikon 26 lopulla tai viikon 27 alussa, jolloin se saa lopullisen muotonsa

Sydän-Suomen jätelautakunnan soittoajat heinäkuussa

TIEDOTE

 

Sydän-Suomen jätelautakunnan soittoajat heinäkuussa ti-to kello 12.00-14.00:

2.7.-4.7.2024 ja 9.7.-11.7.2024 puh. 050 3903 765

16.7.-18.7.2024 puh. 044 4598 404

23.7. – 25.7.2024 ja 30.7.-31.7.2024 puh. 044 4598 249

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

 

 

 

Sydän-Suomen jätelautakunta

Europarlamentin vaalien ulkomainontapaikkojen varaus päättyy tänään 15.5.2024

Kunnanhallitus on päättänyt 15.04.2024 europarlamentin vaalien ulkomainonnasta seuraavasti:

1) europarlamentin vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa keskiviikkona 22.5.2024
2) vaalimainospaikat ovat maksuttomia
3) vaalimainospaikat varataan 15.5.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteesta mauno.vaananen@karstula.fi
4) ulkomainonta keskustan taajama-alueella sallitaan ainoastaan Koulutien varrella, Keskustien alkupäässä

Tukkimäen tuulivoima-alueen aineistoa nähtävillä

TUKKIMÄEN TUULIVOIMA-ALUEEN AINEISTOA NÄHTÄVILLÄ

Karstulan kunnan kaakkoisosaan Tukkimäen alueelle laaditaan tuulivoimaa koskevaa osayleiskaavaa. Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Hankevastaavina ovat Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tukkimäen alueelle noin 9–12 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,1 km2 ja se rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan keskustaan n. 22 km, Saarijärven keskustaan n. 11 km ja Kannonkosken keskustaan n. 15 km.

Tukkimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavan sekä Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan osan muutoksen aineistot ovat nähtävillä 1.3.-19.4.2024 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivulla osoitteessa https://gis.sweco.fi/karstula/ Kaava-asiakirjojen lisäksi on ympäristövaikutusten arviointiselostus liitteineen nähtävillä seuraavissa paikoissa:

• Karstulan kunnanvirasto, Virastotie 4, 43500 Karstula
• Karstulan kirjasto, Koulutie 15, 43500 Karstula
• Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
• Kannonkosken kunnanvirasto, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 19.4.2024 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karstula.fi tai postitse osoitteeseen Karstulan kunta, Tukkimäen tuulivoimahanke, Virastotie 4, 43500 Karstula. Mielipiteeseen tulee merkitä, mitä suunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään 13.3.2024 klo 17–19 yleisötilaisuus kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4, jossa esitellään kaava- ja YVA-aineisto. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä: Click here to join the meeting. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy osoitteesta
www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Uudisasukkaan tukeen muutos 1.1.2024 alkaen

Karstulan kunta on maksanut asumistukea sellaiselle kunnan asukkaalle, joka on ostanut kunnasta ensiasunnon. Viimeisten vuosien aikana tämä on vain harvoissa tapauksissa kohdentunut kuntaan muuttaneeseen asukkaaseen. Tämä on vääristänyt tuen käyttöä niin, että se ei ole ollut houkutin ulkopuolisille, vaan tulonsiirto kunnan omille asukkaille. Alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin houkutella kuntaan uusia asukkaita.

Kuntaan on asetettu talouden tasapainotustyöryhmä, joka on kiinnittänyt huomiota tähän tukimuotoon ja on kehoittanut valmistelemaan päätöksentekoon korjatun uudisasukkaan tukiohjeiston niin, että se kohdentuu kuntaan muuttanneille uudisasukkaille, jotka hankkivat kunnasta ensiasunnon.

Jotta houkuttelevuus lisääntyisi tukisummaa samalla nostetaan 250 €:sta 500 €:on.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 kokouksessaan tämän muutoksen. Muutos astuu voimaan 1.1.2024, jo myönnetyt tuet pysyvät ennallaan.