Kuulutukset

Kuulutus

Kuntavaalit 2021 Karstulan kunnassa

Kuulutus nähtävillä: 28.04.2021 - 13.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Tynnörsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksien muuttaminen

Kuulutus nähtävillä: 26.04.2021 - 02.06.2021

Lue lisää
Kuulutus

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia Karstulassa viikolla 18

Kuulutus nähtävillä: 19.04.2021 - 09.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan osittainen voimaantulo

Kuulutus nähtävillä: 14.04.2021 - 15.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

27.8.2021 Karstulassa järjestetään kutsunnat vuonna 2003 syntyneille sekä muille liittessä mainituille asevelvollisille

Kuulutus nähtävillä: 26.02.2021 - 28.08.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuulutus nähtävillä: 04.02.2021 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 2.2.2021

Kuulutus nähtävillä: 01.02.2021 - 10.03.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kunnanhallituksen kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos -kortteli 57 voimaantulosta

Kuulutus nähtävillä: 18.12.2020 - 04.01.2021

Lue lisää
Kuulutus

Kaakkois-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutukset arkisto

Hae sivustolta