Kuulutukset

Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 23.4.2024

Kuulutus nähtävillä: 18.04.2024 - 03.06.2024

Lue lisää
Kuulutus

Koivurannan teollisuusalueen laajennuksen katusuunnitelmaehdotus

Kuulutus nähtävillä: 10.04.2024 - 26.04.2024

Lue lisää
Kuulutus

Poikkeamislupaa koskevan hakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

Kuulutus nähtävillä: 10.04.2024 - 13.05.2024

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulo

Kuulutus nähtävillä: 26.03.2024 - 30.06.2024

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaantulo

Kuulutus nähtävillä: 19.03.2024 - 31.05.2024

Lue lisää
Kuulutus

Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus nähtävillä: 15.03.2024 - 17.06.2024

Lue lisää
Kuulutus

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas –Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Kuulutus nähtävillä: 11.03.2024 - 10.05.2024

Lue lisää
Kuulutus

Rakennusvalvonnan julkipanokuulutukset

Kuulutus nähtävillä: 24.05.2023 - 01.01.2032

Lue lisää
Kuulutukset arkisto

Hae sivustolta