Kuulutukset

Kuulutus

Teknisen palvelukeskuksen kuulutus vesi- ja jätevesimaksuihin korotus 1.1.2021 alkaen.

Kuulutus nähtävillä: 25.11.2020 - 28.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Kuulutus nähtävillä: 25.11.2020 - 31.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus UPM Oyj:n maisematyölupahakemuksesta Vastingin kylä/Enonjärvi

Kuulutus nähtävillä: 18.11.2020 - 02.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä, Murronsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula

Kuulutus nähtävillä: 13.11.2020 - 21.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos – kortteli 57:n hyväksymisestä

Kuulutus nähtävillä: 09.11.2020 - 11.12.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kaakkois-Suomen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Kuulutus nähtävillä: 02.11.2020 - 14.05.2021

Lue lisää
Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän nähtävilläolosta, Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri

Kuulutus nähtävillä: 30.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2021

Kuulutus nähtävillä: 26.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kuulutus Sammakkokangas Oy:n toiminta-alueen kuntien 1.1.2021 voimaan astuvista jätetaksaluonnoksista: jätetaksa, TVS-jätetaksa, jätekeskuksen taksa ja TVS-taksa

Kuulutus nähtävillä: 09.10.2020 - 30.11.2020

Lue lisää
Kuulutukset arkisto

Hae sivustolta