Kuulutukset

Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä

Kuulutus nähtävillä: 24.11.2023 - 02.01.2024

Lue lisää
Kuulutus

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus – ehdotusaineistot nähtäville

Kuulutus nähtävillä: 16.11.2023 - 18.12.2023

Lue lisää
Kuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous 14.11.2023

Kuulutus nähtävillä: 07.11.2023 - 30.11.2023

Lue lisää
Kuulutus

Sammakkokangas Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten 36 ja 37 muuttaminen, Saarijärvi

Kuulutus nähtävillä: 30.10.2023 - 06.11.2023

Lue lisää
Kuulutus

Juuvinsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Soini ja Karstula

Kuulutus nähtävillä: 27.10.2023 - 04.12.2023

Lue lisää
Kuulutus

Rakennusvalvonnan julkipanokuulutukset

Kuulutus nähtävillä: 24.05.2023 - 01.01.2032

Lue lisää
Kuulutukset arkisto

Hae sivustolta