Kuulutukset

Kuulutus

Rakennusvalvonnan julkipanokuulutukset

Kuulutus nähtävillä: 14.09.2022 - 11.03.2030

Lue lisää
Kuulutus

Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyminen

Kuulutus nähtävillä: 12.09.2022 - 14.10.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Kuulutus nähtävillä: 01.09.2022 - 15.10.2022

Lue lisää
Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä / Soranaapuri

Kuulutus nähtävillä: 01.09.2022 - 11.10.2022

Lue lisää
Kuulutus

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous 30.8.2022

Lue lisää
Kuulutukset arkisto

Hae sivustolta