TARJOUSPYYNTÖ 19.4.2024

Julkaistu 23.04.2024

Hiekoitushiekan poisto 2024

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjousta tuntihinnalla tehtävänä kunnan hallinnoimien
asfalttipäällysteisten kaavateiden, kevyenliikenteenväylien sekä Keskustien, Virastotien ja Karstulan tien´
´taskuparkkien” hiekoitushiekan poistosta ja poiskuljetuksesta sisältäen myös kivettyjen
liikenteenjakajien pesut suoritettavaksi keväällä 2024.

Hiekoitushiekan poisto tulee suorittaa märkänä turhaa pölyämistä välttäen, joko kastelu erikseen
suoritettuna tai keräävällä kastelutoiminnolla olevalla laitteella. Poistettu hiekka kuljetetaan peränevan
maankaatopaikalle tai muuhun tilaajan osoittamalle paikalle. Liikenteenjakajien kiveyksien pesut
korkeapainepesuna. Tilaaja ilmoittaa puhdistus toimien aloituksen ajankohdasta erikseen ja työ tulee
suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun saakka.

Tarjous esitetään liite 2:ssa. Tarjoukset tulee toimittaa torstaina 25.4.2024 kello 14:00 mennessä.
Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karstula.fi. otsikolla ”Hiekoitushiekan poisto
2024”. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjouksenjättäjän yhteystiedot, tilaajavastuuvelvoitteiden
täyttämien (tilaajavastuuraportti) ja tarjouksen hinta (ALV0%). Tarjous tulee olla voimassa 2kk sen
jättämisestä.

Tarjoajan tulee olla lainsäädännön mukaisesti rekisteröity kaupparekisteriin, (yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä).

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoverorekisteriin kaluston käyttöä koskevassa toiminnassa, sekä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Tarjoukseen tulee liittää todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden täyttymisestä.
Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Edellä mainittujen todistusten sijasta hyväksytään myös voimassa oleva RALA pätevyystodistus, tai
tarjoaja on rekisteröitynyt Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani (SLTK) rekisteriin
(www.tilaajavastuu.fi)

Tarjoukseen on liitettävä todistus voimassa olevasta yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.
Tarjoajan on ilmoitettava kirjallisesti toiminnassaan soveltama työehtosopimus.
Työntekijällä tulee olla Tieturva 1 suoritettuna.
Osatarjouksia ei hyväksytä.
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnön vastaiset ja määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, Yhdyskuntateknikko Juha Kinnunen puh 044–4596626.

Karstulassa Tekninen palvelukeskus
19.4.2024

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta