KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUSEPIDEMIAAN (16.3. klo 13.00)

Julkaistu 16.03.2020

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUSEPIDEMIAAN (16.3. klo 13.00)

Karstulan kunnan varautumisen johtoryhmä on arvioinut tilannetta ja päättänyt, että kunta ryhtyy seuraaviin toimiin suojatakseen kuntalaisia ja henkilöstöä koronaviruksen leviämiseltä. Suositukset perustuvat AVI:n, valtioneuvoston ohjeistuksiin ja yhteisiin tilannepalavereihin.

 

Karstulassa siirrytään osittaiseen etäopetukseen

Karstulan kunnan johtoryhmä on päättänyt 16.3. kokouksessaan, että lukiokoulutus ja perusopetuksen luokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen tiistaista 17.3. alkaen.

Kaikilla lukion opiskelijoilla ja 7-9 lk oppilailla on käytössään tietokoneet ja sähköinen järjestelmä, jonka kautta opetus annetaan 17.-23.3. välisenä aikana. Uudet ohjeet päivitetään viimeistään 23.3. Etäopetuksessa olevilla perusopetuksen oppilailla on halutessaan mahdollisuus ruokailla koululla. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti sovitun mukaisesti.

Tolppilan esiopetusryhmälle ja peruskoulun 1-6 vuosiluokille järjestetään opetusta normaalisti. Poissaolot alakoulun osalta normaaleilla poissaolokäytänteillä. Ilmoitukset tehdään omalle opettajalle. Alakoulu toimii ainoastaan koulutoimintaan varatuissa tiloissa. Kaikki vierailut koulujen tiloissa on kielletty.

Kaikki koulujen kerhotoiminta lakkautetaan väliaikaisesti. Koulun toimipisteiden ovet pidetään suljettuna.

 

Päivähoito

Päiväkodit jatkavat toimintaa normaalisti. Johtoryhmä odottaa valtioneuvoston linjauksia asiasta. Vaikka kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon, toivotaan nyt, että ne perheet, jotka eivät tarvitse lapsilleen hoitopaikkaa työn puolesta hoitaisivat lapsensa kotona. Päivähoitopaikkoja pyritään varmistamaan niille lapsille, joiden vanhempien työssä oleminen on näissä poikkeuksellisissa oloissa välttämätöntä. Päivähoitolapsia noudettaessa ohjeistetaan, että vain yksi huoltaja noutaa lapsen. Näin vähennämme turhia kohtaamisia.

Erityisen tärkeää on, että sairaita lapsia ei tuoda päivähoitoon, eikä kouluun. Sairas lapsi voidaan käännyttää kotiin.

 

 Vapaa-aikapalvelut

  • Kansalaisopiston lukukausi on päättynyt. Hyvityksiä menetetyistä opetuskerroista voi halutessaan hakea kansalaisopiston verkkosivuilta myöhemmin keväällä löytyvällä lomakkeella. Pienin palautettava summa opiskelijaa kohden on 10 euroa. Tiedotamme jatkosta ja tarkemmista ohjeista.
  • Kunnan järjestämät uimahallimatkat sekä Karstula-Areenan yleisöluistelut on peruutettu.
  • Kesän leiritoiminnasta päätökset tehdään myöhemmin.
  • Liikuntahalli suljetaan koulun ulkopuoliselta käytöltä 16.3. alkaen toistaiseksi. Kuntosaliyrittäjä vastaa omasta toiminnasta.
  • Nuorisotalo suljetaan toistaiseksi 16.3. alkaen.
  • Kirjasto on avoinna. Kirjojen puhdistamiseen on annettu henkilökunnalle ohjeistus, jolla pyritään hillitsemään viruksen leviämistä.

 

Henkilöstö

Kunnassa varaudutaan etätyön tekemiseen riskiryhmiin kuuluvien osalta. Oman esimiehen kanssa on syytä neuvotella etätyöstä tai korvaavasta työstä, mikäli työntekijä kuuluu riskiryhmään.

Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairaspäivärahaan. Oireeton työntekijä on ensisijaisesti työnantajan palveluksessa.

Kannettavat tietokoneet otetaan mukaan kotiin työpäivän jälkeen tästä eteenpäin. Ulkomaan matkan jälkeen töihin ei tulla 14 päivään ja matkan jälkeen henkilöstöä suositellaan etätöihin tai vuosilomalle.

 

Sairastapaukset

Sairastapauksissa kunnan työntekijät voivat olla työstä pois esimiehen luvalla viisi päivää aiemman kolmen päivän sijasta. Oma ilmoitus riittää, mutta henkilön tulee olla päivittäin yhteydessä esimieheensä.

 

Koronavirusepäily

Jos epäilet, että olet saanut koronavirusinfektion, noudatetaan Saarikan ohjeistuksia.
www.saarikka.fi

 

Kunnantalo Himmeli

Kunnantalo Himmeli suljetaan toistaiseksi ulkopuolisilta 17.3. alkaen. Asiointi tapahtuu sähköisesti ja puhelimitse.

  

Koronaviruksen vaikutukset jätehuoltoon

http://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/tietoa-yrityksesta/tiedotteet/koronaviruksen-vaikutukset-jatehuoltoon/

 

Tiedottaminen

Kunnan varautumisen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä. Tuorein tieto lisätään mahdollisimman nopeasti kunnan internetsivuille ja sosiaalisen median kanaville.

Kunnanjohtaja vastaa viestinnästä yhdessä johtoryhmän kanssa.

 

Tähän tiedotteeseen saattaa tulla muutoksia 16.3. iltapäivällä valtioneuvoston linjausten jälkeen.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta