Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2. kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla ke 31.1. – ti 6.2.2024.

Ennakkoäänestys on avoinna:

  • ke 31.1. – pe 2.2.2024 klo 9-18
  • la 3.2. – su 4.2.2024 klo 10-14
  • ma 5.2. – ti 6.2.2024 klo 9-20

 

 

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00-20.00. Mahdollisen 2. kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00. Äänestyspaikka on Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 17.1. – 23.1.2024. Mahdollisen toisen
kierroksen ennakkoäänestys toimitetaan 31.1. – 6.2.2024. Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, 43500 Karstula.

Ennakkoäänestys on avoinna:
• ke 17.1. – pe 19.1.2024 klo 9–18
• la 20.1. – su 21.1.2024 klo 10–14
• ma 22.1. – ti 23.1.2024 klo 9–20

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Karstulan kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16
mennessä. Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Karstulan keskusvaalilautakunnalle, osoite Virastotie 4, 43500 Karstula tai asiointipisteelle. Puhelimitse voi ilmoittautua arkipäivinä klo 9-15 välisenä aikana numeroon 044 459 6401. Ilmoittautumislomakkeita saa asiointipisteeltä, kunnankirjastolta ja Saarikan kotihoidosta. Lomakkeen voi myös ladata alla olevasta linkistä. Ennakkoäänestys laitoksissa järjestetään Karstulan kuntoutusosastolla, Villa Tolppilassa, hoitokoti Päivölä-Peltolassa, hoivakoti Marjarannassa, palvelukoti Kotipirtissä ja palvelukoti Koivurannassa. Laitosäänestyksiin voivat osallistua ryhmäkoti Maijalan asukkaat. Muiden palvelutalojen asukkaille järjestetään
tarvittaessa kotiäänestys. Laitosäänestyksistä julkaistaan ko. paikoissa erilliset kuulutukset.

Henkilöllisyyden todistaminen

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä
riittävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä
osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen
henkilökortin äänestämistä varten.

Karstulassa 10.1.2024
Karstulan kunnan keskusvaalilautakunta

 

Lomake: Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (vaalit.fi)

Hae sivustolta