Vuoropäiväkoti Rypäle

Vuoropäiväkoti Rypäle

Vuoropäiväkoti Rypäle sijaitsee osoitteessa Hämeenpurontie 2. Rypäleeseen on keskitetty kunnan vuorohoito (ilta-, viikonloppu- tai yöhoitoa tarvitsevat lapset). Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan silloin, kun lapsen molemmat huoltajat ovat yhtäaikaa ansiotyössä tai yövuoron jälkeisessä lepovuorossa.

Vuoropäiväkoti Rypäleessä työskentelee viisi varhaiskasvatuksen työntekijää (2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa). Vuoropäiväkoti Rypäleessä toimii kaksi ryhmää: 0-3-vuotiaat Viikarit sekä 3-5-vuotiaat Vekkulit.

Toiminnassamme tärkeässä arvossa ovat luonto, liikunta, pienryhmätoiminta, lämminhenkinen vuorovaikutus sekä kiireetön arki. Vuoropäiväkoti Rypäleessä retkeillään läheisen pururadan maastossa ympäri vuoden Suomen Ladun Metsämörritoiminnan merkeissä. Käytössämme on viikoittain Evankelisen kansanopiston jumppasali, johon menemme kävellen sekä pienimmät rattailla. Lisäksi käytämme taksikyytiä osallistuessamme teatteri esityksiin, käydessämme urheilukentällä ja luistelemassa.

LASTEN VUOROHOIDON KÄYTÄNNÖT KARSTULASSA 1.12.2023

Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Karstulassa Vuoropäiväkoti Rypäleessä. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä molempien huoltajien tai yksinhuoltajan päätoimisen työn tai opiskelun takia. Vuorohoito on varhaiskasvatusta, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen normaalien aukiolojen (yleensä n. klo 6:30-17:00) ulkopuolella.

Vuorohoito on subjektiivinen oikeus perheille, jotka täyttävät laissa määritellyt vuorohoidon käytön kriteerit. Huoltajien hakiessa lapselle ensimmäistä kertaa vuorohoitoa, tulee heidän luotettavalla tavalla esittää kunnan virnaomaiselle vuorohoidon käyttämisen kriteerien täyttyminen. Huoltajien tulee osoittaa, että vuorohoidon tarve perustuu työskentelyyn tai opiskeluun iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä.

Vuorohoitoa tarjotaan vain molempien huoltajien tai yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yötyöstä johtuvan levon aikana. Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön. Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee huoltajien ottaa yhteyttä päiväkodinjohtaja Mervi Puukkiin (puh 044 4596605/mervi.puukki@karstula.fi). Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat ilmoitetaan Wilmassa kolmen viikon jaksoissa maanantaina klo 5.30 mennessä. Henkilökunnan työvuorot laaditaan määräaikaan ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella.  Jos tämän ilmoitusajan jälkeen tulee tarvetta muulle hoidolle, ole yhteydessä päiväkodinjohtajaan. (Mervi Puukki päiväkodinjohtaja/ 044-4596605. Muuttuneista hoitoajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Rypäleeseen. Lapsella on oikeus saada vuorohoitoa myös lyhyellä varoitusajalla tulleisiin vuorohoidontarpeisiin. Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen.

Vuorohoito pyhäpäivinä ja loma-aikoina

Loma-aikoina toimintaa keskitetään yhteen päiväkotiyksikköön palveluntarpeen kartoitusten mukaisesti. Huoltajien tulee ilmoittaa etukäteen välittömästi tiedon saatuaan tulevat loma-ajat. Huoltajan vapaa- ja lomapäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon.

Vekkulit (isot)

044 4596659

Viikarit (pienet)

044 4596580

Hae sivustolta