Kuntalisä työllistämiseen

Karstulan työllistämisen kuntalisä, KH 28.03.2022 § 7

Karstulan kunnan myöntämä Karstula-lisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää nuoren tai pitkään työttömänä olleen työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Tuki on harkinnanvaraista ja myönnetään hakujärjestyksessä, käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Karstula-lisää voi hakea jatkuvana hakuna ympäri vuoden. Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Karstula-lisä myönnetään alle olevilla kriteereillä:

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

– Työllistettävä on työttömänä työnhakijana Te-toimistossa.

– Työllistettävän kotikuntana on työsuhteen alkaessa Karstula.

– Työllistettävä henkilö  on alle 30- vuotias tai saanut työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää työmarkkinatukea.

 Työsuhteeseen liittyvät ehdot

–  Työnantajan ollessa yritys, työaika on oltava vähintään 140 tuntia kuukaudessa tai 85 % :a alan säännöllisestä työajasta.

– Työantajan ollessa järjestö tai säätiö, työaika on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

– Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista tai kohtuullista palkkaa.  Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat).

– Lisää ei myönnetä jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella ( provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka ).

– Karstula-lisä ei ole rajattu työantajan kotikunnan mukaan, tai vain Karstulassa toimiviin työnantajiin.

 Tuen määrä ja kesto

–  Myönnettävä tukiaika on vähintään kuukausi, mutta enintään 35 viikkoa ( n. 8,5 kk ).

–  Tuen määrä on 250 € / kk , jos työantajalle on myönnetty palkkatukea henkilön työllistämiseen. Tuen kesto max. 35 viikoksi.

–  Tuen määrä on 500 € / kk, jos palkkatukea ei ole myönnetty. Tuen kesto enintään 6 kuukaudeksi.

–  Palkkatuki voi olla yhdessä Karstula-lisän kanssa enintään tuella palkatun henkilön palkkauskustannusten suuruinen. Jos palkkatuki yhdessä kuntalisän kanssa ylittää palkkakustannusten määrän, kuntalisää vähennetään palkkauskustannusten ylittävältä osalta.

Karstula-lisän hakeminen

Karstula-lisä haetaan kunnan työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella.  Jatkossa myöhemmin kehitettävällä sähköisellä järjestelmällä tai lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio työsopimuksesta että mahdollisesta palkkatukipäätöksestä.

 

Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työantaja on toimittanut todistuksen maksetusta palkasta. Palkkatodistuksessa tulee ilmetä palkan lisäksi työaika, työsuhteen kesto ja mahdolliset palkattomat poissaolot.  Työllistettävän henkilön työhaun voimassaolo että työttömyyden kriteerit tarkistetaan ennen myöntävää tukipäätöstä. Työntekijältä voidaan pyytää tarvittaessa näitä tietoja päätöksen perusteeksi.

 

Lisätietoa:

Työllisyyspäällikkö Anna Raitanen puh 044- 459 6409

Anna Raitanen

Työllisyyspäällikkö

044 4596409

Yksikkö

Työllisyysyksikkö

Hae sivustolta