Koulutustukea maahanmuuttajille

Julkaistu 24.06.2024

Karstulassa kokeillaan uutta kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen mallia

Karstulan kunta tukee valtion kotoutumiskorvaukseen oikeutettujen maahan muuttaneiden opiskelua työvoiman puutteesta kärsiville aloille.  Tällaisia aloja ovat mm. hoiva-, kasvatus- ja ohjausala.  Myös yleiseen kielitutkintoon tähtäävää opiskelua (YKI) tuetaan. Tällä hetkellä tukeen oikeutettuja ovat tilapäisessä suojelussa olevat ukrainalaiset kuntalaiset. Tuesta on tehty päätös lukuvuodelle 2024–25. Tuen saamisen edellytyksiä ovat, että opiskelijan kotikunta on Karstula ja itse opiskelu tapahtuu Karstulassa ja se on opiskelijalle maksullista. Opintoihin on sitouduttava ja opintojen etenemistä seurataan oppilaitoksen taholta. Tuen määrä on 50 % opiskelijan itse maksettavista opintomaksuista. Tuki maksetaan suoraan oppilaitokselle.

Tuki kannustaa kotoutujia opiskelemaan, muuttamaan ja työllistymään Karstulaan. Kunnan vuokra-asuntokanta on hyvä ja vapaita asuntoja muuttajille löytyy. Opiskelu parantaa maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. Myös oppisopimusopiskelu tulee mahdolliseksi kielitaidon karttuessa. Karstulalle on tärkeää uusien ammattilaisten kouluttaminen ja ammattiin valmistuneiden työllistyminen paikkakunnalle.

Lisätietoja opiskelun kotoutumistuesta voi kysyä kotoutumisen koordinaattorilta puh. 040 4844675 tai terttu.niskanen@karstula.fi

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta