Koulutustukea maahanmuuttajille

Karstulassa kokeillaan uutta kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen mallia

Karstulan kunta tukee valtion kotoutumiskorvaukseen oikeutettujen maahan muuttaneiden opiskelua työvoiman puutteesta kärsiville aloille.  Tällaisia aloja ovat mm. hoiva-, kasvatus- ja ohjausala.  Myös yleiseen kielitutkintoon tähtäävää opiskelua (YKI) tuetaan. Tällä hetkellä tukeen oikeutettuja ovat tilapäisessä suojelussa olevat ukrainalaiset kuntalaiset. Tuesta on tehty päätös lukuvuodelle 2024–25. Tuen saamisen edellytyksiä ovat, että opiskelijan kotikunta on Karstula ja itse opiskelu tapahtuu Karstulassa ja se on opiskelijalle maksullista. Opintoihin on sitouduttava ja opintojen etenemistä seurataan oppilaitoksen taholta. Tuen määrä on 50 % opiskelijan itse maksettavista opintomaksuista. Tuki maksetaan suoraan oppilaitokselle.

Tuki kannustaa kotoutujia opiskelemaan, muuttamaan ja työllistymään Karstulaan. Kunnan vuokra-asuntokanta on hyvä ja vapaita asuntoja muuttajille löytyy. Opiskelu parantaa maahanmuuttajien kielellisiä valmiuksia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. Myös oppisopimusopiskelu tulee mahdolliseksi kielitaidon karttuessa. Karstulalle on tärkeää uusien ammattilaisten kouluttaminen ja ammattiin valmistuneiden työllistyminen paikkakunnalle.

Lisätietoja opiskelun kotoutumistuesta voi kysyä kotoutumisen koordinaattorilta puh. 040 4844675 tai terttu.niskanen@karstula.fi

Me-henkikysely avoinna!

Kunta osallistaa kuntalaisia kunnan kehittämiseen ja kartoittaa Me-henkiohjelmaa varten kuntalaisten ja kaikkien jollakin tavalla kuntaamme kosketuksissa olevien kokemuksia ja ajatuksia kunnan palveluista ja yhteisöllisyydestä. Osallistumalla Me-henkiohjelman kyselyyn voit vaikuttaa ja olla mukana edistämässä Karstulan Me-henkeä.

Kysely on avoinna 24.6. – 18.8.2024 välisenä aikana. Kyselyyn pääset TÄSTÄ.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Karstula tuotepaketteja. Arvontaan osallistutaan erillisellä kyselyllä, jolloin vastaajan tietoja ei voida yhdistää varsinaisen me-henkikyselyn vastauksiin. Paperisia kyselylomakkeita on jaossa Asiointipisteellä, Käsityötalon myymälässä ja Kirjastossa, joissa on palautuslaatikot kyselylomakkeille ja arvontakupongeille.  

Kulttuuriseteli yli 65-vuotiaille kotona asuville karstusille

Karstulan kunta tukee yli 65-vuotiaiden kotona asuvien kuntalaisten kulttuurihyvinvointia 10 €:n arvoisella Kulttuurisetelillä.  Alennuksen saajan on oltava yli 65-vuotias kotona asuva Karstulan kuntalainen. Etuus on henkilökohtainen ja kertaluonteinen. Alennus myönnetään vain Karstulan kunnassa järjestettyyn kulttuuritapahtumaan esimerkiksi teatteriin, elokuviin tai konserttiin. Karstulan kunnan kulttuuripalveluiden järjestämiin tapahtumiin ei alennusta voi hyödyntää.  

Kulttuuriseteleitä on noudettavissa Käsityötalon myymälästä sen aukioloaikoina. Kulttuuriseteli annetaan lipun oston yhteydessä tapahtuman järjestäjälle, joka laskuttaa Karstulan kuntaa saamiensa ohjeiden mukaisesti.  Alennus on käytettävä 31.12.2024 mennessä.  Tuen tavoitteena on kulttuurihyvinvoinnin edistäminen. Kulttuuripalvelut ovat usein hyvin saavutettavissa ja sopivat toimintakyvyltään erilaisille ihmisille hyvin. Kulttuuritoimintaan osallistuminen tukee osallisuutta sekä edistää elämänlaatua tarjoamalla virkistystä arjen keskelle.  

Toivomme kulttuuri- ja tapahtumarikasta kesää ja syksyä mahdollisimman monelle. Sopivia menoja onkin varmasti tulossa monenlaisia. Kannattaa siis ottaa kunnan verkkosivujen ajantasainen tapahtumakalenteri aktiiviseen seurantaan. Elämyksellisiä hetkiä toivottaa Karstulan kunta!