HUHTIKUU 2024

Julkaistu 17.04.2024

Huhtikuu 2024

17.4.2024 / Susanna Leppänen, kulttuurityöntekijä

Kulttuurin terveiset summassa vaan!

Leppäsen Susanna lienee monelle tuttu viimeisen 29 vuoden ajalta. Moni sekoittaa Johannaan, eihän meidän nimiämmekään vielä 20 vuotta sitten erottanut kuin kolme etunimen ensimmäistä kirjainta.Maalla jotkut asiat muuttuvat nopeastikin, mutta yllättävän monet yllättävän hitaasti.

Olen Karstulan kunnan kulttuurityöntekijä. Kulttuurityöntekijänä yritän toteuttaa parhaani mukaan lakia kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), jonka tavoitteina on demokraattisesti, asukaslähtöisesti, tasa-arvoisesti, kestävän kehityksen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja dialogisuuden periaatteiden mukaisesti:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Käytännössä kunnan (ja kulttuurityöntekijän) tehtävänä on siis järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnassa on

1) edistettävä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
2) luotava edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistettävä kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
4) tarjottava mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistettävä kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6) edistettävä kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7) edistettävä kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteutettava muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Vaikka olen ollut oman kokoiseni osa Karstulan kulttuurielämää aina vuodesta 1995 (never forget), Karstulan kulttuurityöntekijänä olen toiminut vasta kesästä 2022. Humpsahdin työtehtävääni viikkoa aiemmin kuin hain maisterin tutkintoa Jyväskylän yliopistosta pääaineenani musiikkitiede. Sen lisäksi, että olimme tavanneet tulevan esihenkilöni kanssa aiemmin Karstulassa kulttuurin tiimoilta (olin bookattuna artistina Karstulan kotiseutujuhlassa Kruukkilan pihassa 2019), olin tehnyt maineelleni hyvää toimittuani ilmeisesti ihan onnistuneesti tuottajan assistenttina eräässä projektissa Suomalaisella Musiikkikampuksella.

Susanna Leppänen kansallispuvussa.

Kuinka ollakaan, Karstulaan tarvittiin työntekijää kulttuurille, ja Jyväskylässä tiedettiin vinkata minut. Ympäri mennään ja yhteen tullaan! Minulle ja muille kaltaisilleni humpuukihumanisteille, taidehaihattelijoille ja boheemikoille kun oli aina kerrottu, että työn saamisesta saa kulttuurialalla vain haaveilla. Kirjoitin kuitenkin ensimmäisen työsopimukseni viikkoa aiemmin valmistumistani, ja täällä sitä ollaan. Koitin työskentelyä ja akateemista oloa yliopistollakin, mutta alkoi ärsyttää. Täällä maalla saa kädet saveen!

Sen lisäksi, että olen asiantuntija opiskeltuani muutamat vuodet Jyväskylän yliopistolla musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen parissa, väitän olevani asiantuntija alallani Karstulasta ja karstusista. Käytännön työssäni tämä on enemmän kuin auttanut, sillä tunnen toimintamallit ja sen välittömyyden, jolla asiat aina suttaantuu. Kuten missä tahansa tekemisessä (esim. talon rakentaminen tai budjettien laskeminen), tekemisen kautta oppii. Tekemisessä ei yhtään haittaa myöskään se, että tunnen kohdeyleisön, eli teidät, kuin oman hanurini: olenhan yhdeksän vuoden reissun jälkeen karstunen taas itsekin!

Siksipä puhun niin paljon itsestäni: te ihmiset luotatte minuun ja tekemiseeni, ja se on välttämätöntä, koska tätä kulttuurityötä en muuten voisikaan tehdä kuin itseni ja oman persoonani kautta. Täällä maalla sille on onneksi tilaa, ja allekirjoittaneelle itselleenkin! Kiitos siitä, ja jatketaan harjoituksia.

Susanna Leppänen,
Kulttuurityöntekijä

Karstulan kunta
Vastinki

Takaisin kirjoituksiin

Hae sivustolta