TARJOUSPYYNTÖ 19.4.2024

Hiekoitushiekan poisto 2024

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjousta tuntihinnalla tehtävänä kunnan hallinnoimien
asfalttipäällysteisten kaavateiden, kevyenliikenteenväylien sekä Keskustien, Virastotien ja Karstulan tien´
´taskuparkkien” hiekoitushiekan poistosta ja poiskuljetuksesta sisältäen myös kivettyjen
liikenteenjakajien pesut suoritettavaksi keväällä 2024.

Hiekoitushiekan poisto tulee suorittaa märkänä turhaa pölyämistä välttäen, joko kastelu erikseen
suoritettuna tai keräävällä kastelutoiminnolla olevalla laitteella. Poistettu hiekka kuljetetaan peränevan
maankaatopaikalle tai muuhun tilaajan osoittamalle paikalle. Liikenteenjakajien kiveyksien pesut
korkeapainepesuna. Tilaaja ilmoittaa puhdistus toimien aloituksen ajankohdasta erikseen ja työ tulee
suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun saakka.

Tarjous esitetään liite 2:ssa. Tarjoukset tulee toimittaa torstaina 25.4.2024 kello 14:00 mennessä.
Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@karstula.fi. otsikolla ”Hiekoitushiekan poisto
2024”. Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjouksenjättäjän yhteystiedot, tilaajavastuuvelvoitteiden
täyttämien (tilaajavastuuraportti) ja tarjouksen hinta (ALV0%). Tarjous tulee olla voimassa 2kk sen
jättämisestä.

Tarjoajan tulee olla lainsäädännön mukaisesti rekisteröity kaupparekisteriin, (yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä).

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoverorekisteriin kaluston käyttöä koskevassa toiminnassa, sekä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Tarjoukseen tulee liittää todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuden täyttymisestä.
Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Edellä mainittujen todistusten sijasta hyväksytään myös voimassa oleva RALA pätevyystodistus, tai
tarjoaja on rekisteröitynyt Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani (SLTK) rekisteriin
(www.tilaajavastuu.fi)

Tarjoukseen on liitettävä todistus voimassa olevasta yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.
Tarjoajan on ilmoitettava kirjallisesti toiminnassaan soveltama työehtosopimus.
Työntekijällä tulee olla Tieturva 1 suoritettuna.
Osatarjouksia ei hyväksytä.
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjouspyynnön vastaiset ja määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, Yhdyskuntateknikko Juha Kinnunen puh 044–4596626.

Karstulassa Tekninen palvelukeskus
19.4.2024

Kansalaisopisto etsii uusia opettajia v. 2024-25

Kansalaisopisto etsii uusia opettajia v. 2024-25

Karstulan kansalaisopisto etsii uusia opettajia kaudelle 2024-25.

Ilmianna itsesi ja tarjoa meille omaa osaamistasi. Erityisesti kaivataan liikuntaryhmille vetäjiä. Kuuntelemme uudet kurssi-ideat mielellämme ja kaikki opettajajiksi haluavat ovat lämpimästi tervetulleita esittäytymään!
Innostuitko?

Laita viestiä, niin tavataan ja suunnitellaan yhdessä sinulle mielekäs kurssi!

Kirsti Keihäsvuori

sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kulttuurivastaava

044 459 6653

Heli Alapiha

liikunta- ja viestintäsihteeri, kansalaisopisto

044 459 6656

Yksikkö

Liikuntapalvelut. Kansalaisopisto. Viestintä ja markkinointi.

Yhteistyöllä kohti toimintavarmempaa vesihuoltoa Pohjoisessa Keski-Suomessa

Yhteistyöllä kohti toimintavarmempaa vesihuoltoa Pohjoisessa Keski-Suomessa

Kriittisen infrastruktuurin, kuten vesihuollon, toimintavarmuuden ja sietokyvyn parantaminen on korostunut muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Häiriötilanteisiin varautuminen ja vesihuollon toimintakyvyn ylläpitäminen häiriötilanteissa edellyttää suunnittelua, osaamista, harjoittelua sekä henkilökuntaa. Varautuminen, osana muuta vesihuoltoon kohdistuvaa saneeraus- ja kehittämistoimintaa, on iso osa nykypäivän vesihuoltoa.

Vesihuollon toimintavarmuuden haasteet korostuvat erityisesti pienten vesihuoltolaitosten kohdalla, joilla on usein samat toiminnot kuin suuremmillakin vesihuoltolaitoksilla, mutta huomattavasti pienemmät resurssit. Taakkaa voidaan keventää pienten vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä lisäämällä.

Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki yhdessä Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa ovat lähestyneet ongelmaa kehittämällä yhteistyötään hankkeen avulla.

Hankkeessa on tavoitteena, että alueen vesihuoltolaitokset tuntisivat toistensa toiminnan paremmin sekä osaisivat toimia yhdessä vesihuollon häiriötilanteen sattuessa. Osaamista on tarkoitus kehittää myös erilaisten yhteisharjoitusten ja koulutusten avulla.

Hankkeessa tutkitaan myös nykyistä laajemman yhteistyön mahdollisuuksia toteuttamalla selvitystyö alueen vesihuollon toiminnallisesta yhdistämisestä, sekä kehitetään konkreettista yhteistyötä ja osaamista erityisesti vesihuollon häiriötilanteisiin liittyen.

Yhtenä hankkeen teemana on myös kyberturvallisuus, joka nopeasti digitalisoituvassa vesihuollossa on kasvava haaste. Kyberturvallisuuden tilaa kartoitetaan yhdessä Jyväskylän Yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan kanssa.

Yhteishankkeen kustannusarvio on noin 136 850 €, johon Maa- ja Metsätalousministeriö sekä Etelä-Savon ELY-keskus myönsivät avustusta noin 100 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 15.8.2025.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Rauno Leván, hankkeen koordinaattori, Tiira Events Oy, p. 040 6325 006, rauno.levan@tiiraevents.fi
Tuomo Vilkkilä, toimitusjohtaja, Saarijärven Vesihuolto Oy, tuomo.vilkkila@saaveka.fi

sekä hankkeessa mukana olevien kuntien tekniset johtajat.

Ilmastotyö koetaan tärkeäksi Karstulassa

Ilmastotyö koetaan tärkeäksi Karstulassa

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien asukkaille pidetyn ilmastokyselyn mukaan kunnilta odotetaan konkreettisia ilmastotoimia, puitteita kestävälle elämäntavalle sekä paikallisten ekotekojen esiin nostoa viestinnässä.

Kysely toteutettiin 16.1.–18.2.2024 osana Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hanketta. Verkossa ja alueen kirjastoissa vastattavissa olleeseen kyselyyn kertyi kaikkiaan lähes 300 vastausta. Ilmastokyselyn avulla alueen kunnat halusivat kuulla asukkaiden, mökkiläisten ja alueella työskentelevien ajatuksia siitä, millaisiin asioihin kuntien toivotaan ilmastotyössään panostavan. Ilmastokyselyssä kartoitettiin myös kuntalaisten kiinnostusta oman elämäntavan kestävyyden tarkasteluun ja arkisiin ekotekoihin.

Tulokset puhuvat puolestaan – ilmastotyö koetaan tärkeäksi myös maaseutumaisissa kunnissa ja pienissä kaupungeissa.

  • Alueen kunnilta odotetaan ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä konkreettisia toimenpiteitä sekä niistä viestimistä. Ilmastotyön ohella etenkin luonnon monimuotoisuus koettiin tärkeäksi.
  • Myös paikallisten yritysten tekemä vastuullisuustyö sekä mahdollisuus kokeilla kestävää elämäntapaa tukevia ratkaisuja omassa arjessa kiinnostavat asukkaita.
  • Asukkaat ovat aktiivisesti tehneet kodeissaan energiaremontteja ja pienempiä energiansäästötoimia, mutta tukea ja neuvontaa kaivataan edelleen.
  • Vaikka oma auto koetaan usein välttämättömäksi arjen matkoilla, suhtautuvat asukkaat myönteisesti kestävän liikkumisen muotoihin kuten pyöräilyyn ja kimppakyyteihin. Autojen ekologisista käyttövoimista kaivataan lisää kokemusperäistä tietoa.

Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnille sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupungeille laadittavien ilmastotiekarttojen suunnittelussa.

 

 

Pohjoisen Keski-Suomen kuntiin perustetaan ilmastotyöryhmät

Kyselyn kautta yli kymmenes vastaajista ilmoittautui kuntien ilmastotyöryhmiin. Alueen asukkaista, yrityksistä, yhdistyksistä sekä kuntien henkilöstöstä muodostuvat ilmastotyöryhmät edistävät kestävän kehityksen mukaista toimintaa oman kunnan alueella. Kuntakohtaiset ilmastotyöryhmät perustetaan kevään 2024 aikana.

Ilmastokysely tullaan jättämään auki pidemmäksi aikaa, jotta vastauksia saadaan kartoitettua lisää etenkin vapaa-ajan asukkaiden osalta. Kyselyyn voi käydä vastaamassa täältä. Myös ilmastotyöryhmiin on vielä mahdollista ilmoittautua kyselyn kautta tai ottamalla yhteyttä hanketiimiin (ks. yhteystiedot alla).

 

  • •••••

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Lemettinen
Puh. 040 627 7128, jenni.lemettinen@viitasaari.fi

Ilmastokoordinaattori Hanna Nousiainen
Puh. 040 558 7919, hanna.nousiainen@viitasaari.fi

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen
Puh. 040 481 1234, juho.liimatainen@viitasaari.fi

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma –hankkeesta voit lukea lisää hankkeen verkkosivulta.
Hanke on saanut 100-prosenttisen rahoituksen ympäristöministeriöltä.

Vedenjakelussa katkos

Vedenjakelussa katkos

Tossuperän ja museon alueen vedenjakelu on poikki. Vaurio on selvillä ja sitä korjataan parhaillaan.

 

Klo 14.47
Osaan vika-alueen kiiteistöistä on saatu vesilinjat korjattua. Jos vesi on sameaa tai siinä on näkyvissä sakkaa, tulee vettä juoksuttaa niin kauan, kunnes vesi on taas kirkasta.

Juha Kinnunen

yhdyskuntateknikko

044 459 6626

Yksikkö

Tekninen palvelukeskus

Nuorten taiteilijoiden näyttely Galleria Himmelissä marraskuussa 2024

Nuorten taiteilijoiden näyttely Galleria Himmelissä marraskuussa 2024

Kutsu kuvana

Hei SINÄ, noin 20-40-vuotias kuvataiteilija!
Olet syntynyt tai muuten vaikuttanut Karstulassa.

Voit olla visuaalisen taiteen ammattilainen, itse oppinut tai alan opiskelija.
Tärkeintä on, että TAIDE on sinulle se elämän suurin juttu.

Osallistu marraskuussa 2024 Galleria Himmelissä Karstulan kulttuuripalveluiden näyttelyyn.
Näyttelyyn valitaan teoksia enintään 15 taiteilijalta.

Haku maaliskuun loppuun mennessä. Valinta osallistujista tehdään kevään aikana.

Ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen kalmgrens@gmail.com ja kerro, millaista taidetta teet ja miksi haluaisit osallistua näyttelyn. Muutama teoskuva tai linkki omille verkkosivuille kertovat myös paljon.

Karstulan kulttuuripalvelut, Satu Kalmgren

BIOJÄTTEEN OMATOIMISESTA KOMPOSTOINNISTA TULEE TEHDÄ ILMOITUS

BIOJÄTTEEN OMATOIMISESTA KOMPOSTOINNISTA TULEE TEHDÄ ILMOITUS

Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu1 kuvana
Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu2 kuvana
Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu3 kuvana

Galleria Himmelin helmikuun näyttely: Miltä ystävyys näyttää?

Galleria Himmelin helmikuun näyttely: Miltä ystävyys näyttää?

Karstulan päiväkodeissa  ja perhepäivähoidon yksiköissä on pohdittu ystävyyden muotoja, miten se näkyy ja miltä ystävyys näyttää.

Pohdintojen tulokset näkyvät kädentaidoilla tehtynä näyttelynä, jonka varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Haimakainen on kuratoinut Galleria Himmeliin. Näyttely aukeaa heti presidentivaalien jälkeen ja on yleisölle nähtävänä 13.-28.2.2024 arkipäivisin klo 9-15.

Tiistaina 13.2. näyttelyyn on mahdollista tutustua myös ilta-aikaan klo 17-18.30, ja paikalla saattaa silloin olla teosten tekijöitä tai niiden ripustamisessa mukana olleita.

Tule vaihtamaan ajatuksia ystävyydestä tai vaikka siitä, miten ystäväksi kasvetaan. Milloin viimeksi sinä puhuit tästä uuden tuttavuuden, kaverin tai ystävän kanssa? Keskustelua on joskus vaikea aloittaa, ja varhaiskasvatuksen työntekijät ovat siihenkin kehittäneet hienoja apukeinoja – yksi niistä on taiteen tekeminen, ja sen tulokset tuodaan nyt kaikkien nähtäville.

Paikka: Galleria Himmeli, Virastotie 4, Karstula
Aika: 13.-28.2.2024 arkipäivisin klo 9-15.

 

Lisätietoja:
kulttuurivastaava Kirsti Keihäsvuori, p. 044 459 6653, kirsti.keihasvuori@karstula.fi
varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Haimakainen, p. 044 459 6546, johanna.haimakainen@karstula.fi

Kuva perhosystävistä, useita tekijöitä, ©Johanna Haimakainen

Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-25 on alkanut

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja 1. luokalle on alkanut

Ilmoittautumiset tulee tehdä pe 23.2.2024 mennessä.

 

Lukuvuotena 2024-25 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki 6 vuotiaat (vuonna 2018 syntyneet) lapset.

Esiopetusta annetaan uudessa Karstulan yhtenäiskoulussa. Esiopetus on maksutonta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Mikäli lapsella on tarvetta esiopetuksen lisäksi päivähoitoon, järjestetään sitä päiväkodin yhteydessä. Esiopetusta järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa ma-to 4 tuntia päivässä (8.30-12.30) ja pe 3 tuntia (8.30-11.30). Esiopetuksen kokonaistuntimäärä on noin 700 tuntia vuodessa. Syyslukukausi alkaa to 8.8.2024.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki esiopetukseen tässä.

 

 

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lukuvuodelle 2024-25

Lukuvuodeksi 2024-25 peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2017 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulun käyntiä. Syyslukukausi alkaa to 8.8.2024.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki 1. luokalle tässä

 

Lisätietoja:

Jaana Talja-Latvala

Rehtori, perusopetus ja lukio

044 459 6661

Yksikkö

Esi- ja perusopetus, lukio

Talon poltto -harjoitus Karstulassa

Tiedoksi

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on suunnitteilla järjestää polttoharjoitus Karstulassa Kivijärventie 531 A osoitteessa. Harjoituspäiväksi on suunniteltu 16.12.2023, jolloin pelastuslaitos harjoittelee huoneistopalon erilaisia sammutus- ja savusukellustekniikoita purkukuntoisessa rakennuksessa. Harjoituksen yhteydessä kiinteistö poltetaan hallitusti maan tasalle. Harjoitus voidaan tarvittaessa myös perua esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi tai muun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi.

Harjoitus aiheuttaa poltettavan kiinteistön lähistöllä jonkin verran liikenne- ja savuhaittaa, joten harjoituskohteen lähistöllä on syytä välttää turhaa liikennöintiä. Välittömän vaaran alue (harjoituskohteen ympäristö ja tiestö) tullaan eristämään ja ulkopuolisten pääsy kohteeseen estetään.

Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoituksen suunnittelusta, toteutuksesta sekä tiedotuksesta alueen lähiasukkaille, viranomaisille ja median edustajille.

Lupa-asioissa kohteen omistaja on ollut yhteydessä rakennus- ja ympäristöviranomaisiin. Poltolle ei ole nähty esteitä.

Kiinteistön omistaja ja Keski-Suomen pelastuslaitos ovat tehneet luovutussopimuksen, jonka perusteella rakennus luovutetaan pelastuslaitoksen harjoituskäyttöön ja hävitettäväksi polttamalla. Jälkivartioinnista ja palojätteiden siivoamisesta huolehtii kiinteistön omistaja.

 

Lisätietoja harjoituksesta antaa:

Samuel Leppämäki
palomestari
0400 327 345
samuel.leppamaki@pelastustoimi.fi