JOULUKUU 2020

Julkaistu 08.12.2020

Korona haastoi hyvinvoinnin

8.12.2020 / Mirka Oinonen, hyvinvointivastaava

Vuosi 2020 toi korona viruksen myötä uudenlaisia haasteita eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin. Alkuvuodesta kunnan toimintaa määritteli hyvin pitkälti valtiovallan ohjeistukset viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Keväällä tehdyt nopeat liikkeet eivät olleet pelkästään näyttäviä vaan hyvin paljon totuttua toimintaa mullistavia.

Koululaisista suurin osa siirtyi etäopetukseen, useat työssäkäyvät etätöihin, yli 75-vuotiaat suojakaranteeniin ja ohjatut harrastusryhmät laitettiin tauolle. Kaikki tämä vähensi eri-ikäisten kuntalaisten sosiaalista kansakäymistä, eli mahdollisuutta toisen ihmisen kohtaamiseen. Toki myös pelottavan viruksen mahdollisuuksia levitä.

Kevään eri toimenpiteet aiheuttivat runsaasti muutoksia meidän kaikkien arkeen ja niiden vaikutukset alkoivat näkyä yllättävänkin nopeasti. Kuluvan vuoden aikana

onkin useaan kertaan ollut tarpeellista pohtia sitä, mikä meillä on niin hyvää, että se on säilyttämisen arvoista? Lasten siirtyessä kotiopetukseen huomattiin, kuinka tärkeä osa lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointia ilmainen oikeus kouluruokailuun onkaan. Siirtyminen etäopetukseen osoitti, ettei kouluruokailumahdollisuus tue pelkästään lasten hyvää ravitsemusta, vaan se on yksi keino ehkäistä lasten eriarvoistumista.

Perheissä lasten siirtyminen kotiruokailuun toi sekä taloudellisia että ajankäytöllisiä haasteita. Varsinkin kun huoli omasta työpaikasta ja elannosta on ollut koronan takia kuluvan vuoden aikana läsnä tavallista useammassa kotitaloudessa. Karstulan kunta pyrki tukemaan perheitä näissä haasteissa myöntämällä oppilaskohtaiset ostoslahjakortit paikallisiin ruokakauppoihin.

Erilaiset rajoitukset ja harrastustoiminnan joutuminen tauolle lisäsi tutkimusten mukaan eri-ikäisten ihmisten kokemaa ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Kaikenlainen kerho-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan osallistuminen, kun tuo kiistatta runsaasti sisältöä monen ihmisen elämään.

Kesän kynnyksellä monessa perheessä huokaistiin helpotuksesta, kun koululaisten leiritoiminnan järjestämiselle näytettiin jälleen vihreää valoa. Karstulan kunnan kaikilla neljällä päiväleiriviikolla oli yli 30 koululaista ja hyväksi havaittua toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevana kesänä.

Korona kevät nosti esiin myös liikunnallisen ryhmätoiminnan järjestämisen tärkeyden. Moni huomasi, kuinka vaikeaa on saada itseään yksin liikkeelle. Keväästä viisastuneina esimerkiksi Karstulan kunnan järjestämät ikäihmisten liikuntaryhmät on pyritty nyt syksyn aikana pitämään turvavälit huomioiden toiminnassa. Ryhmät ovat siirtyneet sisätiloista ulos liikkumaan, mikä on osallistujilta saadun palautteen mukaan toiminut hyvin. Kokoontumisrajoitukset ovat ohjanneet meidät muutenkin viettämään vapaa-aikaamme

enemmän ulkona, mikä on näkynyt valtakunnallisesti muun muassa eri luontoreiteillä liikkuvien lisääntyneinä kävijämäärinä. Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tämä on erittäin positiivinen ilmiö ja sen soisi jatkuvan tulevaisuudessakin.

Valtio kompensoi kunnille koronan aiheuttamia ylimääräisiä kuluja ja on mahdollistanut muun muassa paikallisen yritystoiminnan tukemisen. Siitäkin huolimatta koronan kielteiset, mutta toivottavasti myös ne positiiviset vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Virusta ei ole vielä voitettu, mutta ehkäpä me osaamme jo paremmin elää sen kanssa. Ei jätetä viruksen pelossa ketään yksin, liikutaan ja tehdään mahdollisuuksien mukaan itselle merkityksellisiä asioita. Turvaetäisyydet ja käsihygienia huomioiden.

Takaisin kirjoituksiin

Hae sivustolta