Tiedote kuntajakoselvityksestä, Kyyjärvi-Karstula 18.3.

Tiedote kuntajakoselvityksestä, Kyyjärvi-Karstula 18.3.

Kuntien puheenjohtajisto kokoontui keskenään tiistai iltana 16.3.2021 Kyyjärven Kivirannassa.

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin Kyyjärven Kivirannassa keskiviikkona 17.3.2021 klo 18.00.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jouko Huumarkangas ja varalle Antti Tuukkanen.

Ohjausryhmän jäsenet:
Muhonen Gunnar (KESK.)
Manni Juha (SDP)
Sallinen Eila (KOK)
Marila Leevi (PS)
Risikko Timo, luottamusmies
Pekka Kanervio, kunnanjohtaja

Antti Tuukkanen (KESK)
Jouko Huumarkangas (KESK)
Lasse Kainu (KD)
Pirkko Kotanen, luottamusmies
Tiina Pelkonen, kunnanjohtaja

Eero Laesterä, kuntajakoselvittäjä

 

Karstulan ja Kyyjärven kuntien yhdistyminen toteutetaan siten, että Kyyjärven kunta lakkaa ja yhdistyy Karstulan kuntaan 1.1.2022. Yhdistyneen kunnan nimi on Karstulan kunta ja vaakuna on Karstulan kunnan vaakuna.

Kuntavaalit pidetään 13.6.2021 ja uusien valtuutettujen vaalikausi alkaisi esityksen mukaan 1.9.2021. Kuntavaalit pidetään kuten ennen, valtuusto valitaan kummankin nykyisen kunnan alueelta. Kummankin kunnan omat toimielimet valitaan nykyiseen tapaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Yhdistymisvaltuuston koko on 37 valtuutettua. Ja se muodostetaan 1.9.2021 kuntien valtuutetuista suhteellisen äänimäärän mukaan siten, että Karstulasta tulee 23 jäsentä ja Kyyjärveltä 14. Yhdistymisvaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Se kunta, joka ei saa puheenjohtajuutta saa ensimmäisen varapuheenjohtajuuden.

Kun yhdistynyt kunta aloittaa toimintansa 1.1.2022, jatkaa yhdistymisvaltuusto toimintaansa uuden kunnan valtuustona, joka valitsee jäljempänä kuvattavat toimielimet. Yhdistymisvaltuuston esittelijänä toimii Karstulan kunnan kuntajohtaja ja Kyyjärven kuntajohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  Karstulan kunnanjohtajan ollessa estyneenä Kyyjärven kunnanjohtaja on kokouksen esittelijä. Yhdistymisvaltuuston sihteerinä toimii Karstulan hallintopäällikkö.

Yhdistymishallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä. Karstulan kunnasta valitaan yhdistymishallitukseen kuusi (6) edustajaa ja Kyyjärven kunnasta kolme (3) edustajaa. Yhdistymishallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Se kunta, joka ei saa varsinaista puheenjohtajuutta saa ensimmäisen varapuheenjohtajuuden. Toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet yhdistymishallituksen jäsenet ja varajäsenet. Tällä varmistetaan kuntien ja eri poliittisten ryhmien tasapuolinen edustavuus. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimii Karstulan kunnan kuntajohtaja ja Kyyjärven kuntajohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Karstulan kunnanjohtajan ollessa estyneenä esitysoikeus on Kyyjärven kunnanjohtajalla. Yhdistymishallituksen sihteerinä toimii Karstulan hallintopäällikkö.

Pakollisten lautakuntien (tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta) jäsenmäärä on viisi (5). Vapaaehtoisten lautakuntien (sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta) jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Se kunta, joka ei saa puheenjohtajuutta saa varapuheenjohtajuuden. Valittaessa varmistetaan se, että jokaisesta vanhasta kunnasta on lautakunnassa edustus.

Yhdistyneen kunnan kunnanjohtajana aloittaa Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen, Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio aloittaa kehitysjohtajana. Pekka Kanervion johtajasopimus päättyy. Yhdistynyt kunta neuvottelee uuden johtajasopimuksen 31.12.2021 mennessä varsinaisen kunnanjohtajan Tiina Pelkosen kanssa. Kunnan johtoryhmän päättää kunnanjohtaja.

Yhdistymishallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittumisesta yhdistyneen kunnan organisaatioon vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2022 aloitetaan työn vaativuuden arviointi sekä sen mukainen palkkojen harmonisointi. Harmonisointi toteutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Kuntajakoselvittäjän kysyessä tyydyttääkö yhdistymissopimus molempia osapuolia, molemmat kunnat vastasivat myönteisesti.

Seuraava ja viimeinen ohjausryhmän kokous on torstaina 25.3.2021 klo 18.00 Kyyjärven Kivirannan salissa.

Karstulan kunnanvaltuuston iltakoulu Teamsinä pe 26.3 klo 16.00

Kyyjärven kunnanvaltuuston iltakoulu Teamsinä pe 26.3 klo 17.00

 

Kyyjärven ja Karstulan yhteinen kuntalaiskuulemistilaisuus pidetään perjantaina 26.3.2021 klo 19:00

Nopola News Netti-TV-lähetyksenä sekä Teamsinä. Kuntalaiset voivat lähettää etukäteen kysymyksiä eero.laestera@kyyjarvi.fi –osoitteeseen. Kuulemistilaisuuden aikana kysymyksiä voi lähettää Teamsin viestikentässä Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
ja puhelinnumeron 050 471 9277 kautta.

Paikan päällä tilaisuudessa on kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä, Karstulan ja Kyyjärven kunnanhallituksen 1. puheenjohtajat ja valtuuston 1. puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat.

Maanantaina 29.3.2021 kuntaliitosasiakirjat asetetaan kuultavaksi kolmeksikymmeneksi vuorokaudeksi.

Kuntien kunnanhallitukset käsittelevät kuntaliitospykälän maanantaina 10.5.2021 klo 18.00 kokouksessaan ja kunnanvaltuustot maanantaina 17.5.2021 klo 18.00 kokouksessaan.

 

Kyyjärven ja Karstulan kunta

KSSHP:n Koronanyrkki vetoaa kansalaisiin

KSSHP:n Koronanyrkki vetoaa kansalaisiin, että yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin annettuja suosituksia ja matkustelua alueille, joissa ilmaantuvuus on korkea kehotetaan välttämään

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä ns. Koronanyrkki suosittelee tämän päiväisessä kokouksessaan KSSHP:n alueelle, ettei yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä maaliskuun aikana. Koronanyrkki muistuttaa, että jos kunta itse on jo antanut tai antaa tiukempia suosituksia, niitä tulisi kuntakohtaisesti noudattaa. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki on jo aiemmin antanut suosituksen, ettei yli 6 henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä maaliskuuna aikana. Yksityisitilaisuuksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia esimerkiksi yksityiset illanvietot ja syntymäpäivät.

Koronanyrkki vetoaa nyt kansalaisiin sekä nuoriin, että myös vanhempiin ikäryhmiin, että he myös noudattaisivat yksityistilaisuuksiin annettuja kokoontumisrajoituksia. Näin siksi, että tämän päivän kokouksessa todettiin viime aikoina tartuntojen lähteneen liikkeelle myös yksityistilaisuuksista. Kokouksessa todettiin myös, että osa tartunnoista on haettu muun muassa leviämisvaiheessa olevilta alueilta. Koronanyrkki suositteleekin, että KSSHP:n asukkaat välttäisivät matkustelua niille alueille, joissa taudin ilmaantuvuus on korkea.

 

Jyväskylä kiihtymisvaiheessa, muualla KSSHP:n alueella edelleen perustasolla

Koronanyrkki käsitteli kokouksessaan myös KSSHP:n alueen epidemiologista tilannetta. Jyväskylässä koronatilanne on ollut viimeisen neljän viikon aikana hyvin tasainen ja tartuntoja on ollut kuukauden ajan reilut 40 tartuntaa per viikko. Vaikka tilanne ei ole viime viikkoina Jyväskylässä huonontunut, kokouksessa todettiin Jyväskylän kuitenkin täyttävän edelleen kiihtymisvaiheen kriteerit.

Muiden sairaanhoitopiirin alueen osalta päädyttiin edelleen siihen, että Jyväskylää lukuun ottamatta muu maakunta on edelleen perustasolla. Kokouksessa todettiin, että vaikka tartuntoja on tullut lisää pienempiin kuntiin, jäljitys on onnistunut, altistustieto on saatu hyvin selvitettyä, tartuntavaarassa olevat ihmiset on asetettu karanteeniin eli kun ketjut ovat hyvin hallinnassa kiihtymisvaiheesta ei voida puhua.

 

Koronanyrkin puolesta,
Juha Kinnunen, KSSHP:n johtaja, Koronanyrkin pj.

Koronatiedote 8.3.

Koronatiedote 8.3.

Koronanyrkki on linjannut koko Keski-Suomen perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta.

AVI on jatkanut alueellamme 10 hengen kokoontumisrajoitusta maaliskuun loppuun saakka.

Opetus jatkuu Karstulassa lähiopetuksena. Harrasteryhmät voivat jatkaa 10 hengen rajoitusta noudattamalla. Nuorisotalo pidetään suljettuna perjantaisin.

Mikäli paikallinen tartuntatilanne ja valtakunnalliset ohjeistukset sitä edellyttävät on KSSHP:n alueella valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista.

KORONATIEDOTE 26.2.2021

KORONATIEDOTE 26.2.2021

Suomen hallitus on määrännyt poikkeusolojen sulkuajan 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Hallitus on suositellut, että kiihtymisvaiheen alueilla siirryttäessä tasolle kaksi; otetaan käyttöön laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, suojataan riskiryhmiä, rajoitetaan julkisten tilojen käyttöä, keskeytetään aikuisten ryhmäharrastustoiminta, rajoitetaan julkisten tilojen käyttöä sekä henkilöliikenteen matkustajamääriä sekä annetaan suositus välttää yli 6 hengen yksityistilaisuuksia.

Karstulan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 26.2. käymään läpi maan hallituksen koronalinjauksia sekä mahdollista poikkeusolojen julistamista.

 

Tason 2 toimenpiteet tarkoittaisivat Karstulan kunnan osalta seuraavaa:

Kaikki joiden työtehtävät sen mahdollistavat tulisi siirtyä etätyöhön välittömästi.

Karstulan yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen hiihtolomaviikon jälkeen. Tarkemmat toimintaohjeet tästä antaa rehtori Jaana Talja-Latvala suoraan oppilaille Helmi-järjestelmän kautta.

Karstulan nuorisotalo suljetaan 8.-28.3. väliseksi ajaksi.

Kansalaisopiston harrasteryhmät sekä yli 12-vuotiaiden yksilöopetus keskeytetään 8.-28.3. väliseksi ajaksi, pois lukien Taiteen perusopetuksen ryhmät, alle 12-vuotiaiden musiikin yksilöopetus sekä jo etäopetuksessa olevat ryhmät. Sulkuajan vuoksi pitämättä jääneet kerrat siirtyvät pidettäväksi kauden päätteeksi.

Liikuntahalli on avoinna. Harrasteryhmien tulee kuitenkin huomioida turvallisuusmääräykset, uudessa kokoontumisrajoituksessa suositellaan max. 6 henkilöä.

Uimahallikuljetuksia ei järjestetä 8.-28.3. välisenä aikana.

Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin. Satutunteja ja lukupiirejä ei järjestetä.

 

Eli tiivistetysti vielä

Voimassa olevat aluehallintoviraston  rajoitukset päättyvät 1.3.2021.

Karstula odottaa AVIn uutta määräystä sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta epidemian hallintaan liittyen. Mahdollisista uusista rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan, kun niitä koskevat AVIn päätökset on tehty.

Karstulan kunta suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä KAIKISSA JULKISISSA TILOISSA. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lisätietoja:
Pekka Kanervio
kunnanjohtaja
p. 044 459 6602

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia kaivinkoneiden: pyörä- ja tela-alustaisten, pyöräkuormaajien, telapuskutraktorien sekä metsätraktorin tuntihinnoista kaudella 1.4.2021 – 31.3.2023 kunnan omana työnä suoritettavista maa- ja vesirakennusalan, kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitämiseen liittyvistä konetöistä, sekä puutavaran siirrosta varastointipaikkaan siihen soveltuvalla kalustolla.

Työkohteeseen konetta valittaessa huomioidaan mm. työkohteen tarpeet, koneen koko, varustetaso, sekä tuntihinta.

Tarjouspyyntö laajemmin, tarjouslomakkeet ja liitteet saatavissa teknisestä palvelukeskuksesta. Tarjousten jättö 12.3.2021 klo 14.00 mennes­sä. Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa tekniseen palvelukeskukseen tai postitettava osoitteella: Karstulan kunta, Tekninen palvelukeskus, Virastotie 4, 43500 Karstula. Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän yhteystiedot ja tunnus ”Työkonepalvelut 2021 – 2023”.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja Mari Voimäki 044-4596623 ja Jorma Haataja puh. 044- 4596626.

Karstulassa 22.2.2021
Tekninen palvelukeskus.

Kuntajakoselvityksen tilanne 16.2.2021

Kuntajakoselvityksen tilanne 16.2.2021

Karstulan kunnanvaltuusto on eilen 15.2.2021 tehnyt omalta osaltaan päätöksen uuden Suomenselän kunnan perustamisesta. Sama päätös tehtiin myös Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Kannonkosken kunnanvaltuusto kuitenkin päätti jatkaa itsenäisenä kuntana. Koska päätöksiä tehtiin vain Suomenselän kunnan muodostamisesta, eivät tehdyt päätökset tässä tilanteessa johda uuden kunnan muodostumiseen.

Odotamme seuraavaksi valtioneuvoston ohjausta siitä, miten tässä tilanteessa edetään. Mahdollisia uusia päätöksiä tehdään tarvittaessa kevään aikana.

 

Pekka Kanervio
kunnanjohtaja
pekka.kanervio@karstula.fi
p. 044 4596 602

Koronarokotukset Saarikassa

Koronarokotukset Saarikassa

Ohessa päivitetty tiedote rokotusten etenemisestä Saarikassa. Saarikka tehostaa näiltä osin tiedottamiseta ja päivittää tietoa sitä mukaan, kun rokotukset etenevät. Rokotteita on Saarikkaan tullut vielä aika pieniä määriä kerrallaan. Ne on jaettu THL:n ja shp ohjeistusten mukaan.

Iäkkäiden asumispalveluyksiköt on ensi viikolla (vko 7) rokotettu. Siitä siirrytään kotihoidon asiakkaisiin ja iäkkäisiin omaishoitajiin sekä vammaispalveluyksiköihin. Rinnalla aloitetaan jo pienellä volyymillä myös riskiryhmäläisten rokotukset.

Alkuvaiheessa Saarikasta soitetaan rokotusvuorossa oleviin. Jatkossa, kun isommat rokotusmäärät varmentuvat, avaataan sähköinen ajanvaraus ja puhelinlinja kulloinkin rokotusvuorossa olevan ryhmän käyttöön.

Tiedote kuntajakoselvityksestä 8.2.2021

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien yhdistymisestä uudeksi Suomenselän kunnaksi 1.1.2022 alkaen

Valtiovarainministeriön aset­tama arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kun­ta­lais­ten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isom­paan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.  Tässä yhteydessä tiedusteltiin naapurikuntien halukkuutta osallistua kuntajakoselvitykseen.

Kivijärven ja Kannonkosken kunnat tekivät 31.8.2020 kun­nan­val­tuus­to­jen­sa päätöksillä valtiovarainministeriölle esityksen osal­lis­tu­mi­ses­taan Kyyjärven kuntaa koskevaan ­sel­vi­tyk­seen. Karstulan kunnanvaltuusto päätti 7.9.2020 osallistua kuntajakoselvitykseen, jossa uusi kunta voi muodostua Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien mistä tahansa yhdistelmästä.

Valtiovarainministeriö asetti erityiseksi kuntajakoselvittäjäksi Eero Laesterän. 4K-kuntaliitosneuvotteluja on johtanut poliittinen ohjausryhmä, jossa on ollut edustajat kaikista kuntajakoselvitykseen osallistuvista kunnista. Ryhmässä on ollut edus­tet­tui­na kaikki alueen puolueet sekä henkilöstönedustajat ja kunnanjohtajat kai­kis­ta kunnista, yhteensä 21 henkilöä.

Selvitykseen liittyvät asiakirjat on ollut nähtävillä 21.12.2020 – 20.1.2021 välisen ajan jokaisessa kunnassa. Asiakirja-aineistoon kohdistuneita muistutuksia saapui kuntien kirjaamoihin kaikkiaan viisi kappaletta. Kaksi muistutuksista aiheutti tekniset korjaukset yhdistymissopimukseen, koskien Kannonkosken ja Kivijärven kunnanjohtajien siirtymistä uuden kunnan palvelukseen. Kaikkiin muistutuksiin on annettu kirjallinen vastine.

Yhdistymissopimus on voimassa kolme vuotta yhdistymisestä. Uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2022, jolloin vanhat kunnat lakkaavat. Uuden perustettavan kunnan nimi on Suomenselkä. Kunnan vaakunan valmistelun aloittaa yhdistymishallitus ja sen päättää uuden kunnan valtuusto.

Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät yhdistymisen myötä uudelle kunnalle. Kuntien henkilöstö siirtyy Suomenselän kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhdistymishallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittumisesta Suomenselän kunnan organisaatioon.

Kuntajaon seurauksena talous vahvistuu uuden kokonaisuuden eduilla, jolloin neljän sijasta on vain yksi toimija. Henkilöstöön kohdistuvat riskit vähenevät huomattavasti ja rekrytoinneissa voidaan paremmin huomioida koko alueen tarpeet.

Kuntalaisille varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja riittävän toimiva palveluverkosto. Lähipalvelut tuotetaan asukkaille yhteneväisin perustein ottaen kuitenkin huomioon mm. palvelun käyttäjien määrän ja käyttötiheyden.

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osallistumisesta liittymistä kuntajakoselvityksen mukaiseen uuteen Suomenselän kuntaan.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja p. 044 459 6602
Toivo Poikonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja p. 0500 907 696

Koronatiedote 8.2.2021

Kokoontumisrajoituksia jatketaan Keski-Suomessa – yli 10 henkilön yleisötilaisuudet kielletty 1.3.2021 saakka

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on jatkanut päätöstään kokoontumisrajoituksista. Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty 1.3.2021 saakka. Päätöksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Tämä, myös Karstulaa koskeva päätös, on voimassa 9.2.-1.3.2021 välisen ajan.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta myös tuolloin on noudatettava ehdottoman tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. AVI suosittelee painokkaasti kuitenkin välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Kokoontumisrajoitukset eivät koske kunnallista päätöksentekoa.

Vapaa-ajan toiminta:

  • Karstulan kansalaisopiston senioriliikuntakurssit keskeytetään. Keskeytys koskee liikuntakursseja, joissa toiminta ei ole vielä kevään osalta käynnistynyt. Maksetut opintomaksut palautetaan opiskelijoille kevätkauden osalta.
  • Karstulan kunnan liikuntapalveluiden ryhmät lopetetaan tämän kauden osalta. Ryhmät jatkuvat vasta syksyllä, kun toiminta on osallistujille turvallista. Kannustamme kuntalaisia omatoimiseen, turvalliseen liikkumiseen!
  • Liikuntahallissa ryhmät voivat edelleen kokoontua turvallisuusmääräykset huomioiden.
  • Nuorisotalo pidetään edelleen suljettuna perjantaisin.
  • Karstulan uimahallikuljetuksia ei järjestetä 8.2.-1.3.2021 välisenä aikana.
  • Kirjasto pidetään auki normaalisti. Lukupiirit ja satutunnit eivät kokoonnu.

 

Paras tapa estää koronaviruksen leviäminen on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Karstulan kunta suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä KAIKISSA JULKISISSA TILOISSA. Kasvomaskin käyttäminen on toisista ja itsestä välittämistä. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Aluehallintovirasto suosittelee kaikkien varotoimenpiteiden sinnikästä noudattamista, jotta epidemiatilanne saadaan helpottumaan. Jokainen voi omilla toimillaan hillitä viruksen leviämistä.