Katko vedenjakelussa 2.-3.11.2021

Katko vedenjakelussa 2.-3.11.2021

Vesitornin huoltotöiden vuoksi vedenjakelu on keskeytetty ti 2.11. klo 23 – ke 3.11. klo 05 välisenä aikana.

Jakelukatkos käsittää vesitornin lähialueet. Varaa juomavettä jääkaappiin.
Katkoksen jälkeen vesi voi olla sameaa, mutta kirkastuu vettä juoksutettaessa.

Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa häiriötä.

 

Lisätietoja:

Jorma Haataja, yhdyskuntateknikko, p. 044 459 6626

Selvennyksiä koulualueen liikenteeseen

Selvennyksiä koulualueen liikenteeseen

Koulun edustaja ja teknisen toimen edustajat kokoontuivat tänään koulun piha-alueelle pohtimaan liikenteen ”kipukohtia” ja seuraaviin asioihin on tulossa muutoksia. 

– Koulutien puoleista (uusi) sisäänajoliittymää laajennetaan. Risteykseen tulee liikennemerkki: vain päiväkodin saattoliikenne ja henkilökuntaparkki 

– Päiväkodin saattoliikennepaikkaan tulee asfalttiin maalaukset, jotka selventävät ajosuuntaa ja miten siihen parkkeerataan.

Koululaisten saattoliikenne:
Huoltajat, jotka saattavat autoilla lapsiaan kouluun, käyttävät vain levikkeitä ja linja-autopysäkkejä, jotka ovat Koulutien varressa. Pysäkeiltä pääsee turvallisesti jalankulkuväyliä koulun piha-alueille. Kirjaston parkkipaikka on myös käytössä.

Suotavaa myös on, että koulukuljetuksia käytetään, koska ne ovat lakisääteisiä ja järjestettävä oppilaille joiden koulumatkat ylittävät kuljetusperiaatteiden mukaiset kilometrimäärät. Näin myös vähennämme koulualueen autoliikennettä.

Parkkipaikka, joka jää kirjaston ja liikuntahallin väliin, on tarkoitettu opiskelijapaikoitusalueeksi ja kuntosalin käyttäjille päiväaikaan. Tälle pysäköintialueelle ei saattoliikennettä!

Koululaisten kulkeminen piha-alueelle tapahtuu kevyenliikenteen väyliä. Heikkilänmäen suunnalta tulevat siirtyvät piha-alueelle kirjaston vieressä olevaa väylää pitkin. Keskustan suunnalta tuleva reitti on liikuntahallin työmaan vuoksi nyt osittain aitauksen sisällä. Tähän pyritään saamaan muutos, sillä nyt oppilaat helposti kulkevat paikoitusalueen läpi. Toivomme, että saamme luvan aidan siirtoon tai sitten ainakin niin, että kävely/pyöräreittiin tulee ohjaus aidan vierustaa pitkin kevyen liikenteen väylälle. Koulutien ylityksissä pitää käytttää suojatietä.

Mopoparkki löytyy liikuntahallin pohjoispäädystä ja kulku sinne jäähallin puoleisesta liittymästä. Pyöräparkkeihin koulun pihaan siirrytään yllämainittuja kevyenliikenteen väyliä.

Kuljetusoppilaat: Taksi- ja linja-autoliikenne jatkuu tämän hetken järjestelyillä (siihen saakka kunnes jäähallin pihasta poistuu muu työmaaliikenne). 

Henkilökunnan tulee käyttää vain heille määrättyä parkkialuetta.

Opettajat näyttävät oppilaille kevyenliikenteenväylät, joita pitkin piha-alueelle siirrytään.

Ei jalankulkua parkkialueiden läpi.

Heijastimet käyttöön! 

 

Lisätietoja:
Jaana Talja-Latvala, rehtori
p. 044 459 6661

Ville Jäntti, kiinteistöinsinööri
p. 044 459 6625

Jorma Haataja, yhdyskuntateknikko
p. 044 459 6626

Karstulan Kimingin tievalojen saneeraus

Karstulan Kimingin tievalojen saneeraus

Karstulan Kimingin tievalojen saneerauksen kilpailutus on käynnissä. Tarjousten jättöaika päättyy 12.10.2021 klo 12.

Tarjouspyyntöaineisto oheisessa liitteessä.

KUINKA 63-68 –VUOTIAAT ASUVAT NYT, ENTÄ TULEVAISUUDESSA?

KUINKA 63-68 –VUOTIAAT ASUVAT NYT, ENTÄ TULEVAISUUDESSA?

Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjärvellä ja Saarijärvellä tehdään loka-marraskuun aikana kysely, jolla kartoitetaan eläkeikäisten näkemyksiä omasta asumisestaan nyt ja tulevina vuosina. Kunnat voivat hyödyntää kyselyllä saatavia tietoja ikääntyvän väestön asumisen suunnittelussa lähivuosille. Yhteinen kyselyrunko tarjoaa tulosten vertailumahdollisuuden kuntien välillä. Osalla kunnista on myös kyselyn lopussa kysymyksiä, jossa selvitetään omaa kuntaa koskevaa asiaa.

Kysely toteutetaan lähettämällä alueen 63-68 –vuotiaille asukkaille tekstiviestillä linkki, jonka avaamalla kyselyyn pääsee vastaamaan. Mikäli tekstiviestin kautta vastaaminen ei onnistu, lähetetään kotiin paperinen kysely, jolla voi myös vastata. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin 63-68 –vuotiaat, koska halutaan selvittää miten eläkeiän alkuvaiheessa olevat näkevät oman asumisensa tilanteen ja minkälainen rooli asumisella on tulevaisuuden miettimisessä. Mielenkiintoista on, mietitäänkö asumista ja minkälaisia ratkaisuja ollaan valmiita tekemään tulevaisuutta silmällä pitäen. Erityisesti toivotaan näkemystä siitä, miten houkutteleviksi kuntien keskusta-alueet koetaan asumisen paikkana ikäännyttäessä. Kunnissa on halu tehdä oikeansuuntaisia ratkaisuja tulevaisuuden asumistarpeisiin vastaamiseksi ja oikean pohjan suunnittelulle saa vain asukkailta itseltään.

Kysely tehdään YTYÄ- yhteisöllisyyttä, turvaa ja kasvua keskustoihin hankkeessa, jota hallinnoi Perusturvaliikelaitos Saarikka yhteistyökumppaneinaan alueen kunnat. Hankkeessa selvitetään keinoja, joilla kuntien keskustoja pystytään kehittämään nykyistäkin enemmän ikäihmisiä kiinnostaviksi asuinalueiksi. Kyselyn lisäksi hankkeessa keskustellaan ja selvitetään ikääntyvien näkemyksiä asumisesta eri tilaisuuksissa ja järjestetään kunnittaisia työpajoja, joihin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Vaikka tekstiviestillä ja postitse tehtävässä kyselyssä ikähaarukka on rajattu, ovat muihin tilaisuuksiin tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Hanke käynnistyi elokuussa ja kestää ensi vuoden toukokuun loppuun.

YTYÄ –hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön Ikääntyvien asumisen kehittämisohjelman kautta. Ohjelma on käynnistetty ikääntyvän väestön asumisen ratkaisujen kehittämiseksi eri kunnissa.

Kyselystä ja hankkeesta lisätietoa:

Timo Itäpuisto, puh. 044 711 4557

Anna-Kaisa Manninen, puh. 044 711 4537

VEDET POIKKI KESKUSTASTA 27.9.2021 PUTKIRIKON VUOKSI

VEDET POIKKI KESKUSTASTA 27.9.2021 PUTKIRIKON VUOKSI

Keskustan alueella on havaittu vuoto vesiputkessa ja korjaustöiden vuoksi Karstulan keskustasta katkaistaan vedet tänään 27.9. n. klo 11.45. Korjaustöiden kestoa ei osata arvioida. Vettä kannattaa varata astioihin.

Korjaustöiden jälkeen vesi voi olla sameaa, joka korjautuu vettä juoksuttamalla.

 

Lisätietoja: Jorma Haataja, p. 044 459 6626

Syyskuun Pop Up -koronarokotukset Saarikassa

Pop Up -koronarokotukset Saarikassa

Koronarokotus Pop Up päivät terveysasemilla ilman ajanvarausta

Ensimmäiselle rokotteelle ja 2. rokotteelle, jos ensimmäisestä rokotteesta on kulunut yli 8 viikkoa

 

Kannonkoski ti 14.9. klo 12-15

Kivijärvi to 16.9. klo 8-11

Kyyjärvi to 30.9. klo 12-16

Saarijärvi pe 17.9.2021 klo 8-15

 

Suojaa itsesi ja läheisesi!

Tuulipuiston laitteistojen kuljetukset vaikuttavat katuvaloihin

Tuulipuiston laitteistojen kuljetukset vaikuttavat katuvaloihin

Korkeakankaan tuulipuistohankkeen kuljetuksiin liittyen on kuljetusliike tilannut toukokuun loppu puolella Destialta tierakenteiden muutoksia erikoiskuljetusten mahdollistamiseksi. Yksi muutoksen osa on ollut valopylvään poisto Soinintien risteyksestä. Kyseinen valopylväs on kunnan katuvaloja. Lupa pylvään tilapäiseen poistamiseen annettiin, jotta tuulipuiston laitteistojen kuljetukset onnistuvat.  Poisto on tehty kesäkuussa ja takaisin asennus tapahtuu kuljetusten päätyttyä. Kuljetusten on tarkoitus päättyä 37-38 viikoilla, mutta viivästykset ovat mahdollisia. Tämä vaikuttaa katuvaloihin Soinintien varrella sekä Soinintien risteyksestä Eräperän suuntaan olevalla suoralla.

 

Koulukyytikilpailutus, Soinin reitti

Koulukyytikilpailutus, Soinin reitti

Soinintien koulukyytien julkinen kilpailutus on käynnissä. Lisätietoja oheisesta linkistä.

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/57327/notice/80598/overview

Tarjousten jättämisen määräaika umpeutuu ke 8.9. klo 12:00, tarjoukset tulee jättää sähköisinä Hilma-palveluun, jonka kautta voi myös esittää tarkentavia kysymyksiä ke 1.9. mennessä.

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

Karstulan kunta tulee antamaan urakalla tehtäväksi kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden lumityöt, lumen poisajon, sekä kaavateiden hiekotuksen. Sopimus tehdään valittavan urakoitsijan kanssa kahdeksi vuodeksi. Maksuperusteena on kokonaishinta euroa/vuosi (sis. alv 24%).

Tarjouspyyntö laajemmin, tarjouslomakkeet ja liitteet saata-
vissa tekniseltä palvelukeskukselta. Tarjoukset on jätettävä 27.8.2021 klo 12 mennessä suljetussa kirjekuoressa tekniseen palvelukeskukseen tai postitettava osoitteella:
Karstulan kunta, Tekninen palvelukeskus, Virastotie 4, 43500 Karstula. Kirjekuoren päälle tulee kirjoittaa teksti ”Talvikunnossapito 2021- 2023”.

Lisätietoja antavat:
yhdyskuntateknikko JormaHaataja puh. 044 4596626, kaavatiet
kiinteistöinsinööri Ville Jäntti, 044 4596625, kiinteistöt

Karstulassa 28.07.2021
Tekninen lautakunta