KORONAVIRUSEPIDEMIA: Tiedote (23.3. klo 13)

KORONAVIRUSEPIDEMIA: TIEDOTE (23.3. klo 13)

Päivähoito: Toimii normaalisti, mutta pienimuotoisesti. Yhteydenotot muutostilanteissa, Jukka Lehtonen p. 044 459 6644.

Koulu: Suomen hallitus on linjannut 20.3., että kaikille halukkaille 1-3 lk oppilaille tarjotaan lähiopetusta. Hallitus on poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetukseen saavat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Hallitus suosittelee kuitenkin kaikille, myös 1-3 lk oppilaille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista.
Jos perheet tarvitsevat oppilaille lähiopetusta, yhteydenotot rehtori Jaana Talja-Latvalaan p. 044 459 6661.

Työpaja: Työpajan työntekijät palaavat rajoitetusti takaisin työhön. Uusia töitä ei kuitenkaan oteta vastaan ja asiakaskontaktit minimoidaan. Etsivä nuorisotyössä vain välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan lähikontaktissa. Muuten Etsivä nuorisotyöntekijät jatkavat työtään etäkontakteja suosien

Auttaminen: On hienoa, että ihmisten auttamishalu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on herännyt ja erilaisia ryhmiä apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi on perustettu. Tietoa tällaisista ryhmistä saa esim. Facebook-sivustojen (esim. Puskaradio ja Karstulassa tapahtuu) kautta. Kunta suosittaa kuitenkin, että ihmiset eivät luovuta rahojaan tai omia pankkikorttejaan apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille!

Rakennushankkeet: Koronavirusepidemiatilanteesta huolimatta yhtenäiskouluhanke etenee. Kilpailutus on käynnistynyt Hilma-järjestelmässä ja se päättyy 15.4. klo 12.00. Liikuntahallin kattoremontin osalta kilpailutus on myös käynnissä ja päättyy 16.4. klo 12.00.

 

KORONAVIRUS: VALTIONEUVOSTON TOIMINTAOHJEITA (18.3. klo 15.15)

KORONAVIRUS: VALTIONEUVOSTON TOIMINTAOHJEITA (18.3. klo 15.15)

Kunnan valmiusjohtoryhmä siirtyy tämän päivän kokouksen jälkeen ylläpitovaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että valmiusjohtoryhmä kokoontuu tästä eteenpäin päivittäin klo 8.30 sähköiseen tilannekatsaukseen. Katsauksessa käydään läpi tilanteen kehittyminen, mahdolliset muutokset ja toimenpiteet. Tiedotteita toiminnoista julkaistaan vain, jos jokin asia muuttuu. Muutoin voimassa on viimeisin tiedote, mikä kustakin asiasta on annettu. Kaikki kunnan tekemät tiedotteet ja ohjeistukset löytyvät kunnan internetsivuilta www.karstula.fi/uutiset

 

Valtioneuvoston toimintaohje on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Toimintaohje kehottaa yli 70-vuotiaita välttelemään väkijoukkoja ja julkisia paikkoja mahdollisuuksien mukaan. Kyseessä ei ole kielto, vaan enemmänkin painava suositus. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.

Ulkoileminen on sallittua ja myös erittäin suotavaa, jos on sitä harrastanut. Välimatkaa vastaantulijoihin on hyvä kuitenkin pitää. Karanteeni on aina viranomaispäätös, eikä tässä ole sellaisesta kyse.

Kaupassa ja apteekissa saa käydä. Kauppa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan kuitenkaan ruuhka-aikoina. Kannattaa muistaa ehdottomasti hyvä käsihygienia ja pitää välimatkaa kaupassa asioiviin muihin ihmisiin.

Ruoka- ja apteekkipalveluita voi myös tilata suoraan kotiin ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa.

Karstulassa K-Market Mansikassa onnistuu mahdolliset tilinavaukset puhelimitse p. 040 672 0888 ja ruokaostosten kotiinkuljetuspalvelua järjestävät kunnan asiointikyytiaikataulujen mukaisesti Taksi- ja Tilausliikenne Honkonen.


Reitit ja aikataulut:

 • Kiminki – Purola- Ruukintie (tiistai ja perjantai)
 • Pääpohja – Oinoskylä – Lahdenkylä – Vastinki – Humppi (maanantai ja torstai)
 • Isokylä – Ahovastinki – Teerilampi – Syrjämäki (maanantai ja torstai)
 • Autio – Kangasaho – Kaihlamäki (tiistai ja perjantai)
 • Ratula – Luksanmäki – Anttila (keskiviikko)
 • Mustapuro – Kortejärvi – Vahanka – Laikka – Unikonsalmi (maanantai ja torstai)
 • Rantakylä – Autiomäki – Jyväslahti – Pääjärvenmäki (keskiviikko)
 • Kirkonkylän lähialueet (tiistai ja perjantai)

Tavarantoimitus yhteydenotot:
Ari Honkonen p. 040 587 3270
Marja-Leena Honkonen p. 040 539 2311

 

Jos kontakteja muihin ihmisiin haluaa välttää, niin ruokakassit voi aina pyytää jättämään oven ulkopuolelle.

Kunta suosittaa lisäksi, että ikääntyneet eivät luovuta rahojaan tai omia pankkikortteja apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille!

 

TOIMINTAOHJE PALVELUNTUOTTAJILLE

Kunta ohjeistaa kotiin palveluja vievien yrittäjien kiinnittävän huomiota siihen, että asiakkaiden luokse mennään vain terveenä, asiakastyössä kiinnitetään erityisesti huolta hyvään käsi- ja yskimishygieniaan ja mahdollisuuksien mukaan pidetään yli 70-vuotiaisiin asiakkaisiin hieman välimatkaa tartuntojen ehkäisemiseksi.

 

KARSTULAN NEUVONTAPUHELIN NUMEROSSA 044 459 6510 (avoinna ma-pe klo 9-15)

Neuvontapuhelin on tarkoitettu niille kunnan asukkaille, joilla on esimerkiksi kotikaranteenin vuoksi vaikeuksia ruokaostosten tai lääkkeiden hankinnassa.

Neuvontapuhelin ei vastaa terveyttä tai sairautta koskeviin kysymyksiin.

 

Karstulan kunnan valmiuslain mukaisia toimenpiteitä (17.3. klo 16.50)

Karstulan kunnan valmiuslain mukaisia toimenpiteitä (17.3. klo 16.50)

Karstulan kunnan varautumisen johtoryhmä on kokoontunut 17.3. klo 8.30 päivittämään tämän hetkistä tilannetta ja päättämään alla olevista toimenpiteistä.

 

Päivähoito: Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään kuitenkin toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

16.3. alkaen peruutetuista hoitopaikoista laskutetaan vain ½ kuukautta maaliskuun osalta ja ½ kuukautta huhtikuun osalta, jos tilanne pysyy ennallaan.

 

Koulu: Koulu on valmistautunut valtiohallinnon linjauksen mukaisesti järjestämään lähiopetusta niille 1-3lk oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä.

TEAMS-kokousjärjestelmä toimii etäopetusvälineenä lukiossa ja yläkoulussa. Se on otettu hyvin vastaan ja etäopetusta tullaan järjestelmän kautta antamaan mahdollisuuksien mukaan myös osalle alakoulun oppilasta. Rehtori pystyy järjestelmän kautta seuraamaan tehtävänantoa ja kuinka oppilaat ovat läsnä.

 

Karstulan kunnan määrittelemät kriittiset alat:

apteekin henkilöstö
elintarvikeketju
julkisen sektorin tietohallinnon ammattilaiset
opettajat, jotka ovat vastuussa YO-kirjoituksista tai lähiopetuksesta
palo- ja pelastustoimi
poliisi
puolustusvoimat
päivähoidon henkilöstö
rajavartiolaitos
ruokahuolto
siivous
sosiaali- ja terveystoimen työntekijät
tiedotusvälineiden edustajat
tulli
vesi- ja viemärihuolto

 

Asiointiliikenne: Asiointiliikenne henkilöliikenteen osalta päättyy 18.3.- 13.4. väliseksi ajaksi. Asiointiliikenteen henkilökunta on tilapäisesti käytettävissä asiointiliikenteen asiakkaiden ja riskiryhmään kuuluvien kauppa-asioiden hoitoon. Autot ajavat reitit normaalin reittisuunnitelman mukaisesti. Aamupäivän reitiltä poimitaan asiakkailta ostoslistat ja iltapäivän reitillä toimitetaan ostokset. Myös tavaraliikenteen osalta asiointikyyti toimii kutsuohjatusti ja palvelu on tilattava ennakkoon edeltävänä päivänä. Päivittäistavarakauppana toimii K-Market Mansikka, muista kauppapalveluista esim. apteekkipalveluista sovitaan kuljettajan kanssa erikseen. Ostoksia tilattaessa annetaan kuljettajan mukaan käteistä tai pankkikortti ostosten maksua varten. Ostokset voidaan myös K-Marketissa kirjata mahdolliselle tilille, jos sellainen asiakkaalla on. Uusia tiliasiakkuuksia K-Marketin kauppias voi avata puhelimitse p. 040 672 0888.
Tavarakyyti maksaa asiakkaalle 5€ / suunta.

Asiointi/tavarakyytien tilaukset:
Ari Honkonen p. 040 587 3270
Marja-Leena Honkonen p. 040 539 2311

 

Asiointipiste: Asiointipiste suljetaan asiakaspalvelulta. Asiointi tapahtuu sähköpostilla yhteispalvelu@karstula.fi tai p. 044 459 6620.

Toimeentulotukilomakkeita ja matkakorvaushakemuslomakkeita on saatavissa yhteispalvelupisteen tuulikaapista.

 Yhteystietoja omatoimiseen asiointiin:

KELA
Työttömyys p. 020 692 210 arkisin klo 9–16
Toimeentulotuki p. 020 692 207 https://www.kela.fi/soita-kelaan

TE-PALVELUT
p. 0295 025 500 arkisin klo 9–16.15 http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/yhteystiedot

VERO
Verokortti p. 029 497 000, ma–pe kello 9–16.15
Henkilöasiakkaan tuloverotus p. 029 497 002, ma–pe kello 9–16.15
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/soita/

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
p. 0295 536 220, arkisin kello 9–15
https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

POLIISI
p. 0295 419 800, arkisin 8-16.15
Poliisin neuvontapalvelu opastaa lupapalveluiden ajanvarauksissa.
https://www.poliisi.fi/

 

Etsivä nuorisotyö: Etsivä nuorisotyö toteutetaan Karstulan, Kannonkosken ja Kyyjärven osalta etänä 13.4. saakka.

Etsivä nuorisotyöntekijät
Salla Siltasalmi (Karstula), Iida Poikonen (Kannonkoski, Kyyjärvi)
p. 044 4596619 (Salla), p. 044 459 6668 (Iida)
Facebook/messenger: Etsivätyö Karstula Kyyjärvi Kannonkoski
Instagram: etsivat_iidajasalla
Snapchat: salla_etsiva, iida_etsiva
Sähköposti: salla.siltasalmi@karstula.fi, iida.poikonen@karstula.fi

 

Muita valtioneuvoston säännöksiä:

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 • Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
 • Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 • Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

 

Karstulan kunnan palvelupuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet:

Sivistys, nuoriso ja vapaa-aika
Kirsti Keihäsvuori p. 044 459 6653
kirsti.keihasvuori@karstula.fi

Tekninen palvelukeskus
Mari Voimäki p. 044 459 6623
mari.voimaki@karstula.fi

Hallintopalvelut
Pekka Kanervio p. 044 459 6602
pekka.kanervio@karstula.fi

 

 

Karstulan kunnan tiedote valtioneuvoston linjauksiin pohjautuen (16.3. klo 18.45)

Karstulan kunnan tiedote valtioneuvoston linjauksiin pohjautuen

Karstulan kunnan varautumisen johtoryhmä on linjannut toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

Koko valtioneuvoston linjaus luettavissa tästä.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

 

Koulu

Lukiokoulutus ja perusopetuksen luokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen tiistaista 17.3. alkaen, etäopetus kestää 13.4. saakka.

Kaikilla lukion opiskelijoilla ja 7-9 lk oppilailla on käytössään tietokoneet ja sähköinen järjestelmä, jonka kautta opetus annetaan 17.3.-13.4. välisenä aikana. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti sovitun mukaisesti. Koulujen tilat suljetaan. Ruokailuja ei järjestetä.

Peruskoulun 4-6 lk oppilaat siirtyvät etäopetukseen 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi.

Peruskoulun 1-3 vuosiluokkien lapsille ja Tolppilan esiopetusryhmälle järjestetään etäopetusta 18.3.-13.4. välisenä aikana, poikkeuksena kuitenkin ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Näille oppilaille opetusta järjestetään normaalisti.

Opetuksen järjestämispaikka on 1-3lk osalta Himmeli ja esiopetuksen osalta Tippamäen päiväkoti. Erityisen tuen päätöksen saaneille lapsille opetusta järjestetään tarvittaessa. Koskee kaikkia 1-9lk oppilaita.

Oppilaiden vanhempien on ilmoitettava opetustarpeesta 17.3. klo 12.00 mennessä rehtorille sähköpostiin jaana.talja-latvala@edu.karstula.fi. Samalla on ilmoitettava myös mahdollisesta koulukuljetustarpeesta. Ilmoitusta ei tarvitse, mikäli oppilas jää etäopetukseen. Tämä järjestely alkaa keskiviikkona 18.3.

Kaikki koulujen kerhotoiminta lakkautetaan toistaiseksi. Koulun toimipisteiden ovet pidetään suljettuna. Ilttis Touhulan toiminta jatkuu normaalisti opetuksessa oleville oppilaille.

Oppilashuolto ja etsivä nuorisotyö siirtyvät etätyöhön ja ovat tavoitettavissa sähköisten viestimien kautta.

 

Päivähoito

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Päivähoitolapsia noudettaessa ohjeistetaan, että vain yksi huoltaja noutaa lapsen. Näin vähennämme turhia kohtaamisia.

 

Vapaa-aikapalvelut

 • Kansalaisopiston lukukausi on päättynyt. Hyvityksiä menetetyistä opetuskerroista voi halutessaan hakea kansalaisopiston verkkosivuilta myöhemmin keväällä löytyvällä lomakkeella. Pienin palautettava summa opiskelijaa kohden on 10 euroa. Tiedotamme jatkosta ja tarkemmista ohjeista.
 • Kunnan järjestämät uimahallimatkat sekä Karstula-Areenan yleisöluistelut on peruutettu.
 • Kesän leiritoiminnasta päätökset tehdään myöhemmin.
 • Liikuntahalli suljetaan koulun ulkopuoliselta käytöltä 16.3. alkaen toistaiseksi. Kuntosaliyrittäjä vastaa omasta toiminnasta.
 • Nuorisotalo suljetaan toistaiseksi 16.3.-13.4. väliseksi ajaksi.
 • Kirjasto suljetaan kokonaan ajalle 18.3.-13.4.
 • Käsityötalo (myös omatoimi työskentely) suljetaan 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi.
 • Työpaja suljetaan 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi.
 • Kruukkilan kotiseututalo suljetaan ja varaukset perutaan 13.4. saakka.

 

Henkilöstö

Karstulan kunta määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Karstulan kunta käyttää tässä tehtäväkohtaista harkintaa. Esimiehet valmistelevat asiaa.

Kunnan kokouskäytännöistä ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kunnantalo Himmeli

Kunnantalo Himmeli suljetaan toistaiseksi ulkopuolisilta 17.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Asiointi tapahtuu sähköisesti ja puhelimitse.

 

Tiedottaminen

Kunnan varautumisen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä. Tuorein tieto lisätään mahdollisimman nopeasti kunnan internetsivuille ja sosiaalisen median kanaville.

Kunnanjohtaja vastaa viestinnästä yhdessä johtoryhmän kanssa.

 

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUSEPIDEMIAAN (16.3. klo 13.00)

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUSEPIDEMIAAN (16.3. klo 13.00)

Karstulan kunnan varautumisen johtoryhmä on arvioinut tilannetta ja päättänyt, että kunta ryhtyy seuraaviin toimiin suojatakseen kuntalaisia ja henkilöstöä koronaviruksen leviämiseltä. Suositukset perustuvat AVI:n, valtioneuvoston ohjeistuksiin ja yhteisiin tilannepalavereihin.

 

Karstulassa siirrytään osittaiseen etäopetukseen

Karstulan kunnan johtoryhmä on päättänyt 16.3. kokouksessaan, että lukiokoulutus ja perusopetuksen luokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen tiistaista 17.3. alkaen.

Kaikilla lukion opiskelijoilla ja 7-9 lk oppilailla on käytössään tietokoneet ja sähköinen järjestelmä, jonka kautta opetus annetaan 17.-23.3. välisenä aikana. Uudet ohjeet päivitetään viimeistään 23.3. Etäopetuksessa olevilla perusopetuksen oppilailla on halutessaan mahdollisuus ruokailla koululla. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti sovitun mukaisesti.

Tolppilan esiopetusryhmälle ja peruskoulun 1-6 vuosiluokille järjestetään opetusta normaalisti. Poissaolot alakoulun osalta normaaleilla poissaolokäytänteillä. Ilmoitukset tehdään omalle opettajalle. Alakoulu toimii ainoastaan koulutoimintaan varatuissa tiloissa. Kaikki vierailut koulujen tiloissa on kielletty.

Kaikki koulujen kerhotoiminta lakkautetaan väliaikaisesti. Koulun toimipisteiden ovet pidetään suljettuna.

 

Päivähoito

Päiväkodit jatkavat toimintaa normaalisti. Johtoryhmä odottaa valtioneuvoston linjauksia asiasta. Vaikka kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon, toivotaan nyt, että ne perheet, jotka eivät tarvitse lapsilleen hoitopaikkaa työn puolesta hoitaisivat lapsensa kotona. Päivähoitopaikkoja pyritään varmistamaan niille lapsille, joiden vanhempien työssä oleminen on näissä poikkeuksellisissa oloissa välttämätöntä. Päivähoitolapsia noudettaessa ohjeistetaan, että vain yksi huoltaja noutaa lapsen. Näin vähennämme turhia kohtaamisia.

Erityisen tärkeää on, että sairaita lapsia ei tuoda päivähoitoon, eikä kouluun. Sairas lapsi voidaan käännyttää kotiin.

 

 Vapaa-aikapalvelut

 • Kansalaisopiston lukukausi on päättynyt. Hyvityksiä menetetyistä opetuskerroista voi halutessaan hakea kansalaisopiston verkkosivuilta myöhemmin keväällä löytyvällä lomakkeella. Pienin palautettava summa opiskelijaa kohden on 10 euroa. Tiedotamme jatkosta ja tarkemmista ohjeista.
 • Kunnan järjestämät uimahallimatkat sekä Karstula-Areenan yleisöluistelut on peruutettu.
 • Kesän leiritoiminnasta päätökset tehdään myöhemmin.
 • Liikuntahalli suljetaan koulun ulkopuoliselta käytöltä 16.3. alkaen toistaiseksi. Kuntosaliyrittäjä vastaa omasta toiminnasta.
 • Nuorisotalo suljetaan toistaiseksi 16.3. alkaen.
 • Kirjasto on avoinna. Kirjojen puhdistamiseen on annettu henkilökunnalle ohjeistus, jolla pyritään hillitsemään viruksen leviämistä.

 

Henkilöstö

Kunnassa varaudutaan etätyön tekemiseen riskiryhmiin kuuluvien osalta. Oman esimiehen kanssa on syytä neuvotella etätyöstä tai korvaavasta työstä, mikäli työntekijä kuuluu riskiryhmään.

Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairaspäivärahaan. Oireeton työntekijä on ensisijaisesti työnantajan palveluksessa.

Kannettavat tietokoneet otetaan mukaan kotiin työpäivän jälkeen tästä eteenpäin. Ulkomaan matkan jälkeen töihin ei tulla 14 päivään ja matkan jälkeen henkilöstöä suositellaan etätöihin tai vuosilomalle.

 

Sairastapaukset

Sairastapauksissa kunnan työntekijät voivat olla työstä pois esimiehen luvalla viisi päivää aiemman kolmen päivän sijasta. Oma ilmoitus riittää, mutta henkilön tulee olla päivittäin yhteydessä esimieheensä.

 

Koronavirusepäily

Jos epäilet, että olet saanut koronavirusinfektion, noudatetaan Saarikan ohjeistuksia.
www.saarikka.fi

 

Kunnantalo Himmeli

Kunnantalo Himmeli suljetaan toistaiseksi ulkopuolisilta 17.3. alkaen. Asiointi tapahtuu sähköisesti ja puhelimitse.

  

Koronaviruksen vaikutukset jätehuoltoon

http://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/tietoa-yrityksesta/tiedotteet/koronaviruksen-vaikutukset-jatehuoltoon/

 

Tiedottaminen

Kunnan varautumisen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä. Tuorein tieto lisätään mahdollisimman nopeasti kunnan internetsivuille ja sosiaalisen median kanaville.

Kunnanjohtaja vastaa viestinnästä yhdessä johtoryhmän kanssa.

 

Tähän tiedotteeseen saattaa tulla muutoksia 16.3. iltapäivällä valtioneuvoston linjausten jälkeen.

 

VÄLIAIKATIEDOTE: Varautuminen koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin (15.3. klo 15.20)

VÄLIAIKATIEDOTE: Varautuminen koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin (15.3. klo 15.20)

Tilanne koronavirukseen varautumisen suhteen elää jatkuvasti. Karstulan kunta seuraa aktiivisesti valtion päätöksiä tänään ja huomenna. Varsinaisia päätöksiä Karstulan kunnan johtoryhmä tekee huomenna aamusta, kun lisää tietoa valtion linjauksista saadaan. Tämä on Karstulan toimintamalli myös jatkossa. Muiden kuntien linjaukset eivät vaikuta toimintaamme vaan käytämme omaa harkintavaltaa asioiden suhteen.

 
Aina kun tiedotettavaa on, viestimme mahdollisimman pian kuntalaisia uusista ohjeistuksista kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa, lisäksi oppilaita ja heidän vanhempia Helmi-järjestelmän kautta ja kunnan henkilöstöä sähköpostin välityksellä. 
Ollaan rauhallisia, mutta vastuullisia.
 
Lisätietoja:
Pekka Kanervio, kunnanjohtaja
p. 044 459 6602
 
Riikka Perkiö, hallinto ja henkilöstöpäällikkö
p. 044 459 6401

KARSTULAN KUNTA VARAUTUU KORONA-EPIDEMIAAN (14.3. klo 18.45)

KARSTULAN KUNTA VARAUTUU KORONA-EPIDEMIAAN (14.3. KLO 18.45)

Kunnan valmiustasoa on kohotettu ministeriöiden ja kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata henkilöstöä ja väestöä.

Kunnan valmiustason nostossa varaudutaan tilanteeseen, jossa osa henkilöstöstä ja kuntalaisista joutuisi karanteeniin tai sairastuisi virukseen. Olennaista on, että asukkaiden kannalta tärkeimmät toiminnat pidetään yllä myös poikkeustilanteissa. Kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, joka edellyttää ihmisten lähikontaktia, tulee välttää.

Kunta on varautunut koulujen ja päiväkotien sulkemiseen, mikäli terveysviranomaiset tai valtiovalta niin määräävät. Karstulan kunnan johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja noudattaa valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia tässä asiassa. Kunta toimii yhteistyössä SoTe kuntayhtymä Saarikan kanssa, joka on meillä asiasta vastaava terveysviranomainen.

 

Kuntayhtymä Saarikka on tänään päättänyt seuraavaa:

-Vierailut asumispalveluyksiköissä ja osastoilla kielletään toistaiseksi.
-Ikäihmisten hyvinvointineuvolat ja päiväkeskukset sekä vammaisten toimintakeskukset pidetään kiinni huhtikuun loppuun saakka.
-Muilta osin palvelut vielä ennallaan (vastaanottoja, kotikäyntejä yms. ei toistaiseksi rajoiteta).

www.saarikka.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaohjeet löydät tästä.

 

Asiakaspalvelu ja tilaisuudet

Kunnan järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, liikuntaryhmät, uimahallimatkat ja kansalaisopiston opetus perutaan toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Asianosaisille tiedotetaan asiasta erikseen. Vierailijaryhmiä ei oteta toistaiseksi vastaan kunnan toimipisteissä. Toimielinten kokoustaminen ratkaistaan lähiaikoina. Asiakaspalvelussa suosimme sähköpostia ja puhelinta.

Liikuntasalivuorot ovat seurojen käytössä normaalisti, mikäli toimintaa järjestetään. Muut kunnan toimipisteet ovat käytössä niin kauan, kunnes toisin ilmoitetaan.

Terveyskeskuksen kanttiini ja Himmelin kahvio rajataan vain henkilökunnan käyttöön.

Hyödyllisiä linkkejä koronaepidemiasta:

www.thl.fi

 

Yleisiä ohjeita

Tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Kaikenlaista matkustamista suositellaan välttämään. Luovumme kättelystä tai muusta fyysisestä kosketuksesta tervehdittäessä. Paras keino estää viruksen leviämistä on huolellinen käsien pesu.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja
p. 044 459 6602

Riikka Perkiö, hallinto ja henkilöstöpäällikkö
p. 044 459 6401

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUKSEEN (päivitetty 13.3.)

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUKSEEN

Keski-Suomessa on todettu kolme koronavirustartuntaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. On oletettavissa, että näin hiihtolomien jälkeen ulkomailla matkustaneiden joukossa on yhä enemmän tartuntaepäilyjä. Heille tärkein ohje on soittaa ensisijaisesti terveysasemalle.

puh 040 157 8919 Karstulan terveysasema
puh 044 459 8500 Saarijärven terveysasema

Koronavirustartuntaa on syytä epäillä, jos
– sinulla esiintyy hengitystieoireita, kuumetta, yskää ja/tai hengenahdistusta JA
– olet oleskellut 14 vuorokauden sisällä tartunta-alueella TAI olet ollut lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa 14 vuorokauden sisällä

Virus tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Yleisesti paras tapa suojautua miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsihygieniaa.

Lähikontakteilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oleskelleet tartunnan saaneen kanssa kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia.
Heitä ovat esimerkiksi:
– samassa taloudessa asuvat ja siellä vierailleet henkilöt
– tapauksen matkaseurue
– lentokoneessa henkilöt, jotka ovat istuneet kahden rivin etäisyydellä (joka suuntaan) koronavirustapauksesta tai
– uutta koronavirustapausta hoitaneet henkilöt tai
– ne matkustamon henkilökuntaan kuuluvat, jotka ovat tarjoilleet samassa osassa konetta, jossa koronavirustapaus on istunut. Jos tapaus on oireillut huomattavasti ja liikkunut koneessa paljon, voi olla syytä luokitella myös kauempana istuvat matkustajat sekä matkustamohenkilökunta laajemmin lähikontakteiksi
– luokka- ja työkaverit

Lisää ajankohtaista tietoa:
http://www.saarikka.fi/…/Toimintaohje_koronavirus_epailytil…
https://thl.fi/…/aj…/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-kor…/

Matkustaminen ulkomaille:
Matkustamista tiedotteista ilmeneville alueille on syytä harkita tarkkaan. Uusimmat matkustustiedotteet löytyvät ulkoministeriön sivuilta.
https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

Karstulan kunta seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa lisää tarpeen vaatiessa.

Tietoa taudista koronavirus COVID-19:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

 

Karstulassa 12.3.2020

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja, p. 044 459 6602
Riikka Perkiö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, p. 044 459 6401

Hämeenniemen saunojen vuokraus kausille 2020-2021

Hämeenniemen saunojen vuokraus kausille 2020-2021

Karstulan kunta vuokraa tarjousten perusteella kaksi Pääjärven rannalla sijaitsevan, entisen leirialueen saunaa, vuosille 2020 ja 2021 (1.5.2020–30.9.2020 ja 1.5.2021–30.9.2021).  Huom! Lehti-ilmoituksessa oli väärä päivämäärä.
Tarjouksessa tulee esittää yhden vuoden vuokra.

Sauna 1: sähkökiukaallinen sauna, vuokraan kuuluu valaistuksen ja kiukaan sähkö, vesi järvestä.

Sauna 2: puulämmitteinen, polttopuut vuokralaiselta, vesi järvestä.

Tarjoukset Karstulan kunnan kirjaamoon, kirjaamo@karstula.fi, 3.4.2020 klo 12.00 mennessä. Otsikoksi ”saunatarjous”.
Karstulan kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Lisätietoja: tekninen johtaja, Mari Voimäki, p. 044 459 6623 mari.voimaki@karstula.fi