Karstula nostaa valmiustasoa

Karstula nostaa valmiustasoa

Karstulan ympäryskunnissa on esiintynyt koronatapauksia ja siksi Karstulan kunta nostaa valmiustasoa. Kunnantalo Himmeli on kokonaan suljettu asiakaspalvelulta 26.11. – 31.12. välisen ajan. Kaikki asiointi tapahtuu sähköisesti. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.karstula.fi

Kaikissa kunnan tiloissa vierailevien toivotaan aina käyttävän kasvomaskia; kirjasto, nuorisotalo, käsityökeskus, työkeskus, päiväkodit ja koulut.

4k ohjausryhmän kokoonpano

4k ohjausryhmän kokoonpano

4K–kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä koostuu kuntien 1. puheenjohtajista sekä edustajista eri puolueista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kyyjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Huumarkangas ja varapuheenjohtajana Kyyjärven valtuuston puheenjohtaja Antti Tuukkanen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen. Ohjausryhmän tiedottajana on Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä osallistuu poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.
Ohjausryhmässä on edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöstöedustajat ja kuntajohtajat kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä.

Kannonkoskelta:
Sanna Villman SDP, kunnanvaltuuston pj. Asko Hänninen KESK, kunnanhallituksen pj.
Mirka Oinonen VIHREÄT
Jouni Hartikainen JHL, henkilöstöedustaja
Markku Vehkaoja kunnanjohtaja

Karstulasta:
Gunnar Muhonen KESK, kunnanvaltuuston pj.
Toivo Poikonen KESK, kunnanhallituksen pj.
Terhi Simonen-Jokinen KOK
Leevi Marila PS
Timo Risikko JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Kanervio kunnanjohtaja, Ohjausryhmän tiedottaja

Kivijärveltä:
Eeva-Liisa Tobiasson KESK, kunnanvaltuuston pj.
Erkki Leppänen KESK, kunnanhallituksen pj.
Risto Holm SDP
Elisa Muhonen JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Helppikangas kunnanjohtaja

Kyyjärveltä:
Antti Tuukkanen KESK, kunnanvaltuuston pj., Ohjausryhmän 2.pj
Jouko Huumarkangas KESK, kunnanhallituksen pj, Ohjausryhmän pj.
Lasse Kainu KD
Pirkko Kotanen JYTY, henkilöstöedustaja
Tiina Pelkonen kunnanjohtaja, Ohjausryhmän sihteeri

Lisäksi on sovittu, että kunnanjohtajat muodostavat keskenään hankkeen johtoryhmän. Johtoryhmä valmistelee esityksiä ohjausryhmälle ja toimii kokouksissa esittelijöinä. Johtoryhmän puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

Ystävällisin terveisin,
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunta

Yhtenäiskoulu rakentuu turvallisesti sateessakin

Yhtenäiskoulu rakentuu turvallisesti sateessakin

Karstulaan rakennetaan uutta yhtenäiskoulua, jonka kantavat rakenteet ovat teräsbetonielementtejä ja julkisivut pääosin paikallista puuta, Hongan painumatonta hirttä. Ymmärrettävästi hanketta ulkopuolelta seuraavista voi tuntua riskialttiilta, että rakennus nousee sadekelissä ilman suojatelttaa. Elementtirakenteisen rakennuksen runkovaiheessa säälle altistuminen on väistämätöntä ja tämä on otettu sekä suunnittelussa että toteutuksessa huomioon niin, ettei tilapäinen kastuminen vahingoita rakenteita rakennusaikana eikä koko elinkaaren aikana.

Kaikki villaeristeet, orgaaniset materiaalit ja muut kosteudelle arat materiaalit asennetaan vasta, kun rakennuksen yläpohja on vettä pitävä ja sadevedet saadaan hallitusti ohjattua pois rakenteista. Kaikki kosteudelle alttiit työvaiheet, kuten yhtenä näkyvimmistä hirsiseinien asennus, toteutetaan tilaajan ja Terve talo -asiantuntijan hyväksymien asennus- ja kosteudenhallintasuunnitelmien mukaisesti.

Työmaata hoidetaan ammattitaidolla ja ammattiylpeydellä, joihin osaltaan kuuluvat avoimuus ja rehti yhteispeli. Riskit on minimoitu hyvällä ennakkovalmistautumisella ja mikäli vahinkoja sattuu, ne korjataan nopeasti ja oikeaoppisesti. Tilaajan, konsulttien ja urakoitsijoiden yhteinen päämäärä on rakentaa turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat koulunkäynnille vuosikymmeniksi. Rakennustyö toteutetaan Terve talo -periaatteita noudattaen ja laadusta tinkimättä.

 

Kuntalaiskuulemiseen voit osallistua myös etänä

Kuntalaiskuulemiseen voit osallistua myös etänä

Karstulan kuntajakoselvityksen kuntalaiskuuleminen

to 29.10. klo 19:30 Karstulan koulun auditoriossa

Vallitsevan koronatilaneteen vuoksi osallistujamäärä tilaisuuteen on rajallinen,
siksi kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen myös etäyhteyden välityksellä.

Live-lähetykseen pääsee helpoiten osoitteesta karstula.fi/4k

Tapahtuman aikana kysymykset tekstiviestinä tai WhatsApp -kanavalla p. 050 350 0272

4K tiedote kuntajakoselvityksen tilanteesta 22.10.2020

4K tiedote kuntajakoselvityksen tilanteesta 22.10.2020

Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmä kokousti kolmannen kerran Kannonkoskella keskiviikkona 21.10.2020. Poliittinen ohjausryhmä muodostuu 21 henkilöstä. Kokouksessa käsiteltiin uutta strategiaa, nimiehdotuksia, organisaatiorakennetta, vaaleja ja yhdistymissopimusluonnosta.

4K:n suurimpana uhkana on väestökehitys ja –rakenne. Kunnissamme on korkea huoltosuhde, alhainen syntyvyys sekä muuttoliikettä kasvukeskuksiin. Tämä johtaa tällä hetkellä työllisten määrän vähenemiseen ja sitä kautta myös heikentyvään talouteen. Uuden kunnan tulee hyödyntää aktiivisesti vahvuuksiaan, jotta elinkeinoelämä ei taantuisi.

Uusi strategia pohjautuu nimenomaan alueemme vahvuuksiin, joita ovat erityisesti työpaikkaomavaraisuus, tietoliikenneyhteydet, puu-, metalli-, ja betoniteollisuus, tuulivoima, etätyöskentelyn lisääntyminen, EU rakennerahastot, runsas vapaa-ajan asutus, vesistö- ja muut reitit sekä monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta. Strategia on laadittu kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta parantavana näkökulmana.

Uuden kunnan ja strategian lähtökohtana on, että 1+1+1+1= >4. Uusi kunta vahvistaa perustan asukkaiden hyvälle elämälle.


Uuden kunnan visio: Tilaa suurille unelmille ja kestävälle yhteistyölle.


Toimintaamme ohjaa 3 arvoa:

Suuret unelmat
Kannustamme ideoimaan, uudistumaan ja kasvamaan. Hyvinvointia edistävä, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.

Kestävä kehitys
Toimintamme on yrittäjämäistä ja palvelumme ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita. Toimintaamme ohjaa kestävä kehitys.

Yhteistyö
Vaalimme vahvaa Me-henkeä, joka tukee yhteistoimintaa sekä päätöksentekoa. Teemme yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme luotettava, avoin, yhteistyötahtoinen ja -kykyinen kumppani.

Strategia edistää kunnan kilpailukykyyn ja imagoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Strategian keihäänkärkinä ovat:

Yrittämistä kestävällä yhteistyöllä
Lähienergian ja uusiutuvien luonnontuotteiden tuottaja ja jalostaja.
Puu- ja betonirakentamisen sekä biotalouden edelläkävijä.

Uudistuvan infran mahdollisuudet
Digitalisaatiota, logistisia mahdollisuuksia ja osaamista hyödyntävä, monipuolisen teollisuus- ja palvelutuotannon keskittymä.

Luontomatkailusta elinvoimaa
Ainutlaatuisia matkailuelämyksiä luontoon, kulttuuriympäristöön, liikkumiseen ja tapahtumiin liittyen. Matkailuyritykset tarjoavat monipuolisia matkailupalveluita ympäri vuoden.

Onnellisten ihmisten viihtyisä asuinpaikka
Turvallista ja kansainvälistä asumista monipuolisten hyvinvointipalveluiden tukemana.

Iloa, eloa ja suuria unelmia
Kulttuurin ja elävien kyläyhteisöjen kokonaisuus, jossa on tapahtumia ja yhteisöllistä toimintaa ympäri vuoden. Arvostetut 3. sektorin toimijat monipuolistavat kunnan palveluita.

 

Strategiaan on laadittu toimenpide-ehdotukset jokaisen keihäänkärjen edistämiseksi. Edellä mainitut linjaukset luovat pohjaa uuden kunnan elinvoimaisuuden kasvulle, jolloin saavutamme 1+1+1+1= >4.

Tähän mennessä saadut 217 nimiehdotusta käsiteltiin ja niistä hyväksyttiin jatkopohdintaan neljä. Seuraavaan kokoukseen tuodaan lisää nimiehdotuksia käsittelyyn näiden jatkoon menneiden lisäksi.

Ensimmäinen luonnosversio uuden kunnan organisaatiorakenteesta esiteltiin.
Oikeusministeriö on vahvistanut, ettei kuntavaalien ajankohtaa voi siirtää. Jokaisessa kunnassa järjestetään omat kuntavaalit 18.4.2021. Kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen uudesta kunnasta, sille perustetaan yhdistymishallitus, joka koostuu 2021 valituista valtuutetuista. Yhdistymissopimuksessa määritellään tarkemmin uuden kunnan valtuuston ja hallituksen koko.
Yhdistymissopimusluonnosta katselmoitiin. Yhdistymissopimus on voimassa 3 vuotta. Yhdistymissopimukseen tulee nimetä mm. uuden kunnan nimi ja investoinnit. Vaakunan valmistelu jätetään tulevalle yhdistymishallitukselle.

 

Kuntalaiskuulemiset järjestetään jokaisessa kunnassa viikon 44 aikana, koronavirus tilanne huomioiden.
Kuntalaiskuulemisten aikataulut ovat seuraavat:

ma 26.10 klo 18:00 Kivijärven liikuntasalilla
ke 28.10 klo 18:00 Kannonkosken koululla
to 29.10 klo 16:30 Kyyjärven liikuntahallilla
to 29.10. klo 19:30 Karstulan koulu auditoriossa

 

Marraskuussa järjestetään jokaisessa kunnassa valtuuston iltakoulut 9.-12.11.2020

ma 9.11 klo 19:00 Kyyjärven Kiviranta 
ti 10.11 klo 18:00 Karstulan valtuustosali
ke 11.11 klo 17:00 Kannonkosken koulu 
to 12.11 klo 18:00 Kivijärven valtuustosali

Seuraava kokous on Karstulassa tiistaina 17.11.2020 klo 16:00. Aiheena kuluvan vuoden tilinpäätösennusteet ja talousarviot vuodelle 2021. 2.verso sopimusluonnoksesta, 1. versio rakennepaperista, henkilöstökartoitus ja palkkaharmonisointi.

 

Karstulan hankintailta 4.11.2020

Karstulan hankintailta

4.11.2020 klo 16.00 Laaksolan koulun auditorio

Yrittäjä, tule kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan Karstulan kunnan tulevista hankinnoista.

Hankintaillassa käydään läpi mm. kunnan ajankohtaisia ja tulevia hankintoja, kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämistä, kuntaa hankintayksikkönä ja hankintalakia.

Tilaisuuden juontaa hankinta-asiamies Veli Puttonen.

 

OHJELMA:

Tilaisuuden avaus ja tervetuliaissanat
Pekka Kanervio, kunnanjohtaja
Kimmo Valkeinen, Karstulan Yrittäjät, puheenjohtaja

Ajankohtaista hankinnoissa

Hankintalaki, dynaamiset hankinnat, Veli Puttonen, hankinta-asiamies

Kunnan hankkeet, tilannekatsaus, Mari Voimäki, tekninen johtaja
SOTEKU-keskus
paloasema
jätevedenpuhdistamo

Kunnan pienhankinnat ja niiden periaatteet, Marja-Terttu Koivula, talous- ja hankintapäällikkö

Katsaus ELPO-tutkimukseen
Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu toimitusjohtaja

Kunnan ja yrittäjien yhteistyö
Odotukset ja tavoitteet

Keskustelua


Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

 

Tilaisuuteen pakollinen ennakkoilmoittautuminen, max. 50 henkilöä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuudessa noudatamme THL:n hygieniasuosituksia. Kasvomaskin käyttö pakollista.

ILMOITTAUDU TILAISUUTEEN TÄSTÄ ke 4.11. klo 12 mennessä.

 

LISÄTIETOJA

Marja-Terttu Koivula, talous- ja hankintapäällikkö, Karstula kunta
marja-terttu.koivula@karstula.fi, p. 044 459 6697

Veli Puttonen, Keski-Suomen hankinta-asiamies
veli.puttonen@yrittajat.fi, p. 0500 646 793

 

Yhteistyössä: Karstulan kunta, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu, Karstulan Yrittäjät, MTK ja Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu

 

Karstulan kunnan hankkeiden kilpailutuksia on käynnissä

Karstulan kunnan hankkeiden kilpailutuksia on käynnissä

Julkisten hankitojen alustalla, HILMAssa on näkyvissä seuraavat kilpailutukset:

Karstulan jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41799/notice/55365/overview

Karstulan Laaksolan koulun ja lukion opettajien asuntolan purkutyöt
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/40284/notice/53151/overview

 

Lisäksi:

Soteku-keskukshankkeen kilpailutuksen lopullinen tarjouspyyntö on julkaistu kolmelle mukana olevalle urakoitsijalle.

Paloasemahanke on menossa valtuustoon päätettäväksi määrärahan, investointipäätöksen ja rahoitusmallipäätöksen osalta.

Yksinyrittäjätukea jaettiin Karstulassa yhteensä 78 000 €

Yksinyrittäjätukea jaettiin Karstulassa yhteensä 78 000 €

Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien Suomessa on eletty poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi. Vaikutukset taloudelle ovat olleet merkittäviä ja niitä on valtion toimesta kompensoitu vuoden aikana erilaisilla yrityksille suunnatuilla tukitoimilla.

Yksinyrittäjätukea jaettiin kuntien kautta yrityksille, jotka kärsivät koronaepidemian vaikutuksista. Kertaluontoinen 2000 €:n tuki oli tarkoitettu yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on päätoiminen yrittäjä ja jonka liikevaihto on koronan seurauksena laskenut merkittävästi (30 %:a).

Karstulassa yrittäjien apuna hakemusten ja siihen vaadittavien liitteiden kanssa toimi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, joka huolehti hakemusten asianmukaisesta vastaanottamisesta ja kriteereiden täyttymisestä. Tämän jälkeen hakemukset arvioineen menivät kunnan puolelle hyväksyttäväksi.

Paikalliset tilitoimistot tekivät todella hyvää yhteistyötä yritystukihakemusten kanssa ja yrittäjät saivat heiltä tarvittavaa tukea hakemusten ja liitteiden kasaamisessa päätöksentekoa varten, toteaa toimitusjohtaja Ari Piesala Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:stä.

Yksinyrittäjätuen haku on nyt päättynyt. Karstulan kunta sai valtiolta yksinyrittäjätukeen osoitettua rahaa kaiken kaikkiaan 217 000 €. Yksinyrittäjätukihakemuksia hyväksyttiin yhteensä 78 000 €:n edestä. Tämä tarkoittaa yhteensä 39 hyväksyttyä hakemusta. Vain muutamassa hakemuksessa kriteerit jäivät täyttymättä avustuksen saamiseksi edellyttämällä tavalla.

Edessä on vielä valtiolle tehtävä loppuraportointi tukien myöntämisestä. Odottelemme raportointia varten annettavaa ohjeistusta. Kaiken kaikkiaan yksinyrittäjätukiprosessi sujui Karstulassa hyvin. Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio haluaa kiittää kaikkia tukea hakeneita yrittäjiä aktiivisuudesta sekä kehittämisyhtiötä yksinyrittäjätukien valmistelusta. Kaikki ovat tehneet upeaa työtä asian eteen.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, Karstulan kunta, pekka.kanervio@karstula.fi, 044 459 6602

Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, ari.piesala@karstulanseutu.fi, 044 459 6604

Tervetuloa 4K kuntalaiskuulemisiin

Tervetuloa 4K kuntalaiskuulemisiin

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat ovat päättäneet osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen valtuustojen ja valtiovarainministeriön päätösten perusteella.

Työtä tekee määrättynä erityisenä kuntajakoselvittäjänä hallintieteiden tohtori Eero Laesterä. Hän haluaa kuulla kuntajakoselvitykseen osallistuvien kuntien asukkaita seuraavissa kuntalaiskuulemistilaisuuksissa.

Kuntalaiskuulemiset:

ma  26.10   klo 18:00    Kivijärven liikuntasalilla
ke   28.10    klo 18:00    Kannonkosken koululla
to   29.10    klo 16:30    Kyyjärven liikuntahallilla
to   29.10.   klo 19:30    Karstulan koulun auditoriossa

Järjestelyt voivat muuttua korona-epidemian vuoksi, mutta tällä tietoa tilaisuudet järjestetään varovaisuutta noudattaen läsnä. Paikalla myös poliittisia päätöksentekijöitä ja kuntajohtaja.

 

Eero Laesterä, HT
Kuntaministerin määräämä erityinen kuntajakoselvittäjä