KARSTULAN KUNTA VARAUTUU KORONA-EPIDEMIAAN (14.3. klo 18.45)

KARSTULAN KUNTA VARAUTUU KORONA-EPIDEMIAAN (14.3. KLO 18.45)

Kunnan valmiustasoa on kohotettu ministeriöiden ja kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata henkilöstöä ja väestöä.

Kunnan valmiustason nostossa varaudutaan tilanteeseen, jossa osa henkilöstöstä ja kuntalaisista joutuisi karanteeniin tai sairastuisi virukseen. Olennaista on, että asukkaiden kannalta tärkeimmät toiminnat pidetään yllä myös poikkeustilanteissa. Kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, joka edellyttää ihmisten lähikontaktia, tulee välttää.

Kunta on varautunut koulujen ja päiväkotien sulkemiseen, mikäli terveysviranomaiset tai valtiovalta niin määräävät. Karstulan kunnan johtoryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja noudattaa valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia tässä asiassa. Kunta toimii yhteistyössä SoTe kuntayhtymä Saarikan kanssa, joka on meillä asiasta vastaava terveysviranomainen.

 

Kuntayhtymä Saarikka on tänään päättänyt seuraavaa:

-Vierailut asumispalveluyksiköissä ja osastoilla kielletään toistaiseksi.
-Ikäihmisten hyvinvointineuvolat ja päiväkeskukset sekä vammaisten toimintakeskukset pidetään kiinni huhtikuun loppuun saakka.
-Muilta osin palvelut vielä ennallaan (vastaanottoja, kotikäyntejä yms. ei toistaiseksi rajoiteta).

www.saarikka.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaohjeet löydät tästä.

 

Asiakaspalvelu ja tilaisuudet

Kunnan järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, liikuntaryhmät, uimahallimatkat ja kansalaisopiston opetus perutaan toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Asianosaisille tiedotetaan asiasta erikseen. Vierailijaryhmiä ei oteta toistaiseksi vastaan kunnan toimipisteissä. Toimielinten kokoustaminen ratkaistaan lähiaikoina. Asiakaspalvelussa suosimme sähköpostia ja puhelinta.

Liikuntasalivuorot ovat seurojen käytössä normaalisti, mikäli toimintaa järjestetään. Muut kunnan toimipisteet ovat käytössä niin kauan, kunnes toisin ilmoitetaan.

Terveyskeskuksen kanttiini ja Himmelin kahvio rajataan vain henkilökunnan käyttöön.

Hyödyllisiä linkkejä koronaepidemiasta:

www.thl.fi

 

Yleisiä ohjeita

Tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Kaikenlaista matkustamista suositellaan välttämään. Luovumme kättelystä tai muusta fyysisestä kosketuksesta tervehdittäessä. Paras keino estää viruksen leviämistä on huolellinen käsien pesu.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja
p. 044 459 6602

Riikka Perkiö, hallinto ja henkilöstöpäällikkö
p. 044 459 6401

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUKSEEN (päivitetty 13.3.)

KARSTULAN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUKSEEN

Keski-Suomessa on todettu kolme koronavirustartuntaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. On oletettavissa, että näin hiihtolomien jälkeen ulkomailla matkustaneiden joukossa on yhä enemmän tartuntaepäilyjä. Heille tärkein ohje on soittaa ensisijaisesti terveysasemalle.

puh 040 157 8919 Karstulan terveysasema
puh 044 459 8500 Saarijärven terveysasema

Koronavirustartuntaa on syytä epäillä, jos
– sinulla esiintyy hengitystieoireita, kuumetta, yskää ja/tai hengenahdistusta JA
– olet oleskellut 14 vuorokauden sisällä tartunta-alueella TAI olet ollut lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa 14 vuorokauden sisällä

Virus tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Yleisesti paras tapa suojautua miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsihygieniaa.

Lähikontakteilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat oleskelleet tartunnan saaneen kanssa kasvotusten tai samassa huoneessa yli 15 minuuttia.
Heitä ovat esimerkiksi:
– samassa taloudessa asuvat ja siellä vierailleet henkilöt
– tapauksen matkaseurue
– lentokoneessa henkilöt, jotka ovat istuneet kahden rivin etäisyydellä (joka suuntaan) koronavirustapauksesta tai
– uutta koronavirustapausta hoitaneet henkilöt tai
– ne matkustamon henkilökuntaan kuuluvat, jotka ovat tarjoilleet samassa osassa konetta, jossa koronavirustapaus on istunut. Jos tapaus on oireillut huomattavasti ja liikkunut koneessa paljon, voi olla syytä luokitella myös kauempana istuvat matkustajat sekä matkustamohenkilökunta laajemmin lähikontakteiksi
– luokka- ja työkaverit

Lisää ajankohtaista tietoa:
http://www.saarikka.fi/…/Toimintaohje_koronavirus_epailytil…
https://thl.fi/…/aj…/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-kor…/

Matkustaminen ulkomaille:
Matkustamista tiedotteista ilmeneville alueille on syytä harkita tarkkaan. Uusimmat matkustustiedotteet löytyvät ulkoministeriön sivuilta.
https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

Karstulan kunta seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa lisää tarpeen vaatiessa.

Tietoa taudista koronavirus COVID-19:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

 

Karstulassa 12.3.2020

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja, p. 044 459 6602
Riikka Perkiö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, p. 044 459 6401

Hämeenniemen saunojen vuokraus kausille 2020-2021

Hämeenniemen saunojen vuokraus kausille 2020-2021

Karstulan kunta vuokraa tarjousten perusteella kaksi Pääjärven rannalla sijaitsevan, entisen leirialueen saunaa, vuosille 2020 ja 2021 (1.5.2020–30.9.2020 ja 1.5.2021–30.9.2021).  Huom! Lehti-ilmoituksessa oli väärä päivämäärä.
Tarjouksessa tulee esittää yhden vuoden vuokra.

Sauna 1: sähkökiukaallinen sauna, vuokraan kuuluu valaistuksen ja kiukaan sähkö, vesi järvestä.

Sauna 2: puulämmitteinen, polttopuut vuokralaiselta, vesi järvestä.

Tarjoukset Karstulan kunnan kirjaamoon, kirjaamo@karstula.fi, 3.4.2020 klo 12.00 mennessä. Otsikoksi ”saunatarjous”.
Karstulan kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Lisätietoja: tekninen johtaja, Mari Voimäki, p. 044 459 6623 mari.voimaki@karstula.fi

 

Kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä

Kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä

Kunta palkkaa kunnan omiin työkohteisiin yhteensä 20 nuorta kesätyöntekijää. Työsuhteen kesto on neljä viikkoa ja työaika keskimäärin 6,5 tuntia päivässä. Työsuhteesta maksettava palkka lomakorvauksineen on 735 euroa. Kesätöihin valinnan edellytyksenä on, että kesätyötä hakeva nuori on 16-25 -vuotias (synt. 1995-2003) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2020 ollut Karstula. Kesätyöpaikkoja voi hakea 12.2. alkaen kunnan kotisivujen kautta sähköisellä hakemuksella. Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 16.00. Nuoret tullaan haastattelemaan työnsuunnittelijan ja palveluneuvojan toimesta.

Kunta tukee myös peruskoulun ysiluokkalaisten kesätyöllistymistä. Tavoitteena on rekrytoida työnantajia palkkaamaan peruskoulun päättäviä nuoria vähintään kahden viikon ajaksi työelämään. Ysiluokkalaisten kesätyötoimistona toimii edellisvuosien tapaan Karstulan 4H-yhdistys. Kesätyötoimisto toimii ysiluokkalaisten työnvälittäjän roolissa sekä huolehtii työsopimuksista ja palkanmaksusta.
Lisätietoja: Karstulan 4H-yhdistys, katja.rasi@4h.fi, 044 059 6621

Kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen. Työsuhde tulee olla vähintään kuukauden mittainen ajalla 4.5.-30.9.2020. Avustus on suuruudeltaan 270 euroa / kesätyöntekijä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuori on 15-25 -vuotias (synt. 1995-2004) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2020 ollut Karstula. Yritysten tulle hakea avustusta 17.5.2020 klo 16.00 mennessä. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.
Hakemukset Karstulan asiointipisteelle, Virastotie 3, kirsi.lavu@karstula.fi, 044 459 6620

Korkeakankaan tuulipuiston rakennushanke käynnistyy

Korkeakankaan tuulipuiston rakennushanke käynnistyy

OX2 ja Aquila Capital allekirjoittivat sopimuksen Karstulan tuulipuiston rakentamisesta

Pohjoismainen uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä pääomasijoittaja Aquila Capital ovat allekirjoittanut sopimuksen Korkeakankaan tuulipuiston rakentamisesta. Karstulaan on tulossa yhdeksän tuulivoimalaa, ja hanke rakennetaan ilman valtion tukea.

OX2 tuottaa tuulipuiston avaimet käteen -periaatteella, jonka jälkeen se vastaa myös puiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Tuulipuisto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 lopulla.

Tuulipuiston maanrakennustyöt aloitetaan pian ja niiden pitäisi valmistua vuoden 2020 aikana. Tuulivoimaloita päästään asentamaan kesällä 2021”, toteaa OX2:n projektipäällikkö Pasi Tammivaara.

OX2:n rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden kokonaiskapasiteetti on Pohjoismaissa yli 1000 megawattia. Näistä Suomessa sijaitsee reilu viidesosa eli 211 megawattia.

”Olemme iloisia voidessamme jatkaa hyvää yhteistyötämme Aquilan kanssa. Korkeakankaan tuulipuisto on jo viides yhteinen tuulivoimaprojektimme. Tuulivoiman kysyntä on tällä hetkellä erittäin kovaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Molemmissa maissa rakennamme tuulivoimaa markkinaehtoisesti eli ilman valtion tukea ja edullisemmin kuin missään muualla Euroopassa”, sanoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

Korkeakankaan tuulipuisto koostuu yhdeksästä Nordexin tuulivoimalasta, joiden arvioitu vuosituotanto on 140 gigawattituntia.

 

Tietoja Korkeakankaan hankkeesta:

  • 9 tuulivoimalaa, joiden teho on hieman yli 43 MW
  • Nordex-turbiinien malli N149 4,8 MW ja kokonaiskorkeus 230 metriä
  • Arvioitu vuosituotanto noin 140 GWh, mikä vastaa noin 28 000 kotitalouden sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous)
  • Arvioitu käyttöönottoajankohta joulukuussa 2021
  • Tärkeimmät alihankkijat Nordex (turbiinitoimittaja), KSBR (infratyöt) ja Fingrid (verkkoliityntä)
  • Oikeudellinen neuvonantaja: DLA Piper

KARSTULA HYVINVOINTITEKO-KILPAILUN VOITTOON

KARSTULA HYVINVOINTITEKO-KILPAILUN VOITTOON

Karstulan kunta on valittu Keski-Suomen kuntien hyvinvointiteko-kilpailuun voittajaksi. Kilpailun järjestivät Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskehittymä KeHO. Palkintoraatia ilahdutti erityisesti konkreettinen ja tarkkaan kohdistettu hyvinvointitoiminta, joka tukee hyvinvoinnin tasapuolista toteutumista Karstulan kunnassa. Karstula osallistui kilpailuun toiminnalla, joka on suunnattu sivukylillä asuvien ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Keinoina Karstulassa on säännölliset asiointikyydit ja etäjumppamahdollisuus.

 Pitkien välimatkojen ja väestön ikääntymisen haasteisiin Karstulan kunta on vastannut tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuden itsenäiseen asiointiin järjestämällä kutsuohjatusti liikennöivän asiointikuljetuksen. Asiointikuljetus toteutetaan yhteiskuljetuksena, joka osaltaan tukee myös sosiaalisten kontaktien ylläpitoa ja vähentää yksinäisyyttä.

Ympärivuotisen asiointiliikennekyyti-järjestelmän lisäksi on sivukylillä asuvilla kuntalaisilla mahdollisuus osallistua keskustassa järjestettyyn tuolijumppaan kotoa käsin etälaitteen avulla. Tällä tuetaan sivukylillä asuvien autottomien ikäihmisten liikunnallista elämäntapaa ja vahvistetaan fyysistä toimintakykyä. Kunta on kouluttanut vertaisohjaajia auttamaan etälaitteen käytön opettelussa. Etäjumppamahdollisuuden markkinointi on hoidettu pääsääntöisesti asiointikyydin yhteydessä suoraan oikealle kohderyhmälle.

Kilpailun järjestäjät tuottavat yhdessä videosarjan, jonka tarkoituksena on tuoda esille keskisuomalaisten käsityksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista. Kilpailun voittanut Karstulan hyvinvointiteko tullaan palkitsemaan omalla videolla. Video kuvataan marraskuun aikana ja se tulee saamaan näkyvyyttä useiden keskisuomalaisten toimijoiden viestinnässä. Video tullaan julkaisemaan myös Karstulan kunnan verkkosivuilla.

 

Yleisöluistelut Karstula-Areenalla

Kunnan tarjoamat yleisöluistelut Karstula-Areenalla

Ti klo 9-10 Kuntoluistelu (Karstula-Areenan tarjoama seniorivuoro)

Ti klo 18.30-19.30 Mailaton (perhevuoro)

To klo 16-17 Mailallinen

La klo 14-15 Mailaton
La klo 15-16 Mailallinen

Huom! Lauantain luisteluiden kellonajat saattavat vaihdella jääkiekon sarjapelien vuoksi.
Tarkista vuorot areenan kalenterista!

Tervemenoa kuntoilemaan!

http://www.karstula-areena.fi/p/kalenteri.html?m=1