KORONATIEDOTE 26.2.2021

KORONATIEDOTE 26.2.2021

Suomen hallitus on määrännyt poikkeusolojen sulkuajan 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Hallitus on suositellut, että kiihtymisvaiheen alueilla siirryttäessä tasolle kaksi; otetaan käyttöön laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus, suojataan riskiryhmiä, rajoitetaan julkisten tilojen käyttöä, keskeytetään aikuisten ryhmäharrastustoiminta, rajoitetaan julkisten tilojen käyttöä sekä henkilöliikenteen matkustajamääriä sekä annetaan suositus välttää yli 6 hengen yksityistilaisuuksia.

Karstulan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 26.2. käymään läpi maan hallituksen koronalinjauksia sekä mahdollista poikkeusolojen julistamista.

 

Tason 2 toimenpiteet tarkoittaisivat Karstulan kunnan osalta seuraavaa:

Kaikki joiden työtehtävät sen mahdollistavat tulisi siirtyä etätyöhön välittömästi.

Karstulan yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen hiihtolomaviikon jälkeen. Tarkemmat toimintaohjeet tästä antaa rehtori Jaana Talja-Latvala suoraan oppilaille Helmi-järjestelmän kautta.

Karstulan nuorisotalo suljetaan 8.-28.3. väliseksi ajaksi.

Kansalaisopiston harrasteryhmät sekä yli 12-vuotiaiden yksilöopetus keskeytetään 8.-28.3. väliseksi ajaksi, pois lukien Taiteen perusopetuksen ryhmät, alle 12-vuotiaiden musiikin yksilöopetus sekä jo etäopetuksessa olevat ryhmät. Sulkuajan vuoksi pitämättä jääneet kerrat siirtyvät pidettäväksi kauden päätteeksi.

Liikuntahalli on avoinna. Harrasteryhmien tulee kuitenkin huomioida turvallisuusmääräykset, uudessa kokoontumisrajoituksessa suositellaan max. 6 henkilöä.

Uimahallikuljetuksia ei järjestetä 8.-28.3. välisenä aikana.

Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin. Satutunteja ja lukupiirejä ei järjestetä.

 

Eli tiivistetysti vielä

Voimassa olevat aluehallintoviraston  rajoitukset päättyvät 1.3.2021.

Karstula odottaa AVIn uutta määräystä sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta epidemian hallintaan liittyen. Mahdollisista uusista rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan, kun niitä koskevat AVIn päätökset on tehty.

Karstulan kunta suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä KAIKISSA JULKISISSA TILOISSA. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lisätietoja:
Pekka Kanervio
kunnanjohtaja
p. 044 459 6602

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia kaivinkoneiden: pyörä- ja tela-alustaisten, pyöräkuormaajien, telapuskutraktorien sekä metsätraktorin tuntihinnoista kaudella 1.4.2021 – 31.3.2023 kunnan omana työnä suoritettavista maa- ja vesirakennusalan, kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitämiseen liittyvistä konetöistä, sekä puutavaran siirrosta varastointipaikkaan siihen soveltuvalla kalustolla.

Työkohteeseen konetta valittaessa huomioidaan mm. työkohteen tarpeet, koneen koko, varustetaso, sekä tuntihinta.

Tarjouspyyntö laajemmin, tarjouslomakkeet ja liitteet saatavissa teknisestä palvelukeskuksesta. Tarjousten jättö 12.3.2021 klo 14.00 mennes­sä. Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa tekniseen palvelukeskukseen tai postitettava osoitteella: Karstulan kunta, Tekninen palvelukeskus, Virastotie 4, 43500 Karstula. Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän yhteystiedot ja tunnus ”Työkonepalvelut 2021 – 2023”.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja Mari Voimäki 044-4596623 ja Jorma Haataja puh. 044- 4596626.

Karstulassa 22.2.2021
Tekninen palvelukeskus.

Kuntajakoselvityksen tilanne 16.2.2021

Kuntajakoselvityksen tilanne 16.2.2021

Karstulan kunnanvaltuusto on eilen 15.2.2021 tehnyt omalta osaltaan päätöksen uuden Suomenselän kunnan perustamisesta. Sama päätös tehtiin myös Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Kannonkosken kunnanvaltuusto kuitenkin päätti jatkaa itsenäisenä kuntana. Koska päätöksiä tehtiin vain Suomenselän kunnan muodostamisesta, eivät tehdyt päätökset tässä tilanteessa johda uuden kunnan muodostumiseen.

Odotamme seuraavaksi valtioneuvoston ohjausta siitä, miten tässä tilanteessa edetään. Mahdollisia uusia päätöksiä tehdään tarvittaessa kevään aikana.

 

Pekka Kanervio
kunnanjohtaja
pekka.kanervio@karstula.fi
p. 044 4596 602

Koronarokotukset Saarikassa

Koronarokotukset Saarikassa

Ohessa päivitetty tiedote rokotusten etenemisestä Saarikassa. Saarikka tehostaa näiltä osin tiedottamiseta ja päivittää tietoa sitä mukaan, kun rokotukset etenevät. Rokotteita on Saarikkaan tullut vielä aika pieniä määriä kerrallaan. Ne on jaettu THL:n ja shp ohjeistusten mukaan.

Iäkkäiden asumispalveluyksiköt on ensi viikolla (vko 7) rokotettu. Siitä siirrytään kotihoidon asiakkaisiin ja iäkkäisiin omaishoitajiin sekä vammaispalveluyksiköihin. Rinnalla aloitetaan jo pienellä volyymillä myös riskiryhmäläisten rokotukset.

Alkuvaiheessa Saarikasta soitetaan rokotusvuorossa oleviin. Jatkossa, kun isommat rokotusmäärät varmentuvat, avaataan sähköinen ajanvaraus ja puhelinlinja kulloinkin rokotusvuorossa olevan ryhmän käyttöön.

Tiedote kuntajakoselvityksestä 8.2.2021

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien yhdistymisestä uudeksi Suomenselän kunnaksi 1.1.2022 alkaen

Valtiovarainministeriön aset­tama arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kun­ta­lais­ten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isom­paan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.  Tässä yhteydessä tiedusteltiin naapurikuntien halukkuutta osallistua kuntajakoselvitykseen.

Kivijärven ja Kannonkosken kunnat tekivät 31.8.2020 kun­nan­val­tuus­to­jen­sa päätöksillä valtiovarainministeriölle esityksen osal­lis­tu­mi­ses­taan Kyyjärven kuntaa koskevaan ­sel­vi­tyk­seen. Karstulan kunnanvaltuusto päätti 7.9.2020 osallistua kuntajakoselvitykseen, jossa uusi kunta voi muodostua Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien mistä tahansa yhdistelmästä.

Valtiovarainministeriö asetti erityiseksi kuntajakoselvittäjäksi Eero Laesterän. 4K-kuntaliitosneuvotteluja on johtanut poliittinen ohjausryhmä, jossa on ollut edustajat kaikista kuntajakoselvitykseen osallistuvista kunnista. Ryhmässä on ollut edus­tet­tui­na kaikki alueen puolueet sekä henkilöstönedustajat ja kunnanjohtajat kai­kis­ta kunnista, yhteensä 21 henkilöä.

Selvitykseen liittyvät asiakirjat on ollut nähtävillä 21.12.2020 – 20.1.2021 välisen ajan jokaisessa kunnassa. Asiakirja-aineistoon kohdistuneita muistutuksia saapui kuntien kirjaamoihin kaikkiaan viisi kappaletta. Kaksi muistutuksista aiheutti tekniset korjaukset yhdistymissopimukseen, koskien Kannonkosken ja Kivijärven kunnanjohtajien siirtymistä uuden kunnan palvelukseen. Kaikkiin muistutuksiin on annettu kirjallinen vastine.

Yhdistymissopimus on voimassa kolme vuotta yhdistymisestä. Uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2022, jolloin vanhat kunnat lakkaavat. Uuden perustettavan kunnan nimi on Suomenselkä. Kunnan vaakunan valmistelun aloittaa yhdistymishallitus ja sen päättää uuden kunnan valtuusto.

Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät yhdistymisen myötä uudelle kunnalle. Kuntien henkilöstö siirtyy Suomenselän kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhdistymishallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittumisesta Suomenselän kunnan organisaatioon.

Kuntajaon seurauksena talous vahvistuu uuden kokonaisuuden eduilla, jolloin neljän sijasta on vain yksi toimija. Henkilöstöön kohdistuvat riskit vähenevät huomattavasti ja rekrytoinneissa voidaan paremmin huomioida koko alueen tarpeet.

Kuntalaisille varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja riittävän toimiva palveluverkosto. Lähipalvelut tuotetaan asukkaille yhteneväisin perustein ottaen kuitenkin huomioon mm. palvelun käyttäjien määrän ja käyttötiheyden.

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osallistumisesta liittymistä kuntajakoselvityksen mukaiseen uuteen Suomenselän kuntaan.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja p. 044 459 6602
Toivo Poikonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja p. 0500 907 696

Koronatiedote 8.2.2021

Kokoontumisrajoituksia jatketaan Keski-Suomessa – yli 10 henkilön yleisötilaisuudet kielletty 1.3.2021 saakka

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on jatkanut päätöstään kokoontumisrajoituksista. Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty 1.3.2021 saakka. Päätöksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Tämä, myös Karstulaa koskeva päätös, on voimassa 9.2.-1.3.2021 välisen ajan.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta myös tuolloin on noudatettava ehdottoman tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. AVI suosittelee painokkaasti kuitenkin välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Kokoontumisrajoitukset eivät koske kunnallista päätöksentekoa.

Vapaa-ajan toiminta:

 • Karstulan kansalaisopiston senioriliikuntakurssit keskeytetään. Keskeytys koskee liikuntakursseja, joissa toiminta ei ole vielä kevään osalta käynnistynyt. Maksetut opintomaksut palautetaan opiskelijoille kevätkauden osalta.
 • Karstulan kunnan liikuntapalveluiden ryhmät lopetetaan tämän kauden osalta. Ryhmät jatkuvat vasta syksyllä, kun toiminta on osallistujille turvallista. Kannustamme kuntalaisia omatoimiseen, turvalliseen liikkumiseen!
 • Liikuntahallissa ryhmät voivat edelleen kokoontua turvallisuusmääräykset huomioiden.
 • Nuorisotalo pidetään edelleen suljettuna perjantaisin.
 • Karstulan uimahallikuljetuksia ei järjestetä 8.2.-1.3.2021 välisenä aikana.
 • Kirjasto pidetään auki normaalisti. Lukupiirit ja satutunnit eivät kokoonnu.

 

Paras tapa estää koronaviruksen leviäminen on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Karstulan kunta suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä KAIKISSA JULKISISSA TILOISSA. Kasvomaskin käyttäminen on toisista ja itsestä välittämistä. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Aluehallintovirasto suosittelee kaikkien varotoimenpiteiden sinnikästä noudattamista, jotta epidemiatilanne saadaan helpottumaan. Jokainen voi omilla toimillaan hillitä viruksen leviämistä.

Koronatiedote 1.2.2021

Koronatiedote 1.2.2021

Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) totesi tänään, että kokonaisuudessaan KSSHP:n alue on edelleen koronan suhteen kiihtymisvaiheessa, pois lukien Jyväskylän kaupunki, joka todettiin kaupungin taholta olevan leviämisvaiheessa.

Koronanyrkki ja Karstulan kunta suosittelee urheilu- ja seuratoimintaan rajoituksia

Koronanyrkki suosittelee koko sairaanhoitopiirin alueelle, että erilaiset joukkueet välttäisivät kuntien välistä liikkumista esimerkiksi pelien vuoksi, eikä kisamatkoja tehtäisi myöskään muiden sairaanhoitopiirien alueelle ainakaan seuraavien kahden viikon aikana. Joukkueet ja harrasteryhmät voivat Karstulassa edelleen harjoitella kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen.

Kansalaisopiston ryhmät jatkavat sovelletusti kokoontumisrajoitukset huomioiden.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Karstulan kunta suosittelee alueellaan etätöihin siirtymistä mahdollisuuksien mukaan.

Karstulan kunta suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä KAIKISSA JULKISISSA TILOISSA. Kasvomaskin käyttäminen on toisista ja itsestä välittämistä.

Huolehdithan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Desinfioi kätesi, jos käsien peseminen ei ole mahdollista!

Tiedotamme AVI:n uusista linjauksista heti, kun niitä on saatavilla.

Koronatiedote 15.1.2021

Koronatiedote 15.1.2021

Karstulan kunnan ja lähikuntien alueella koronatilanne on rauhallinen. AVI on kuitenkin todennut, että on tärkeää noudattaa tiukkoja rajoituksia uuden virusmuunnoksen leviämisen estämiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty. Päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Päätös on voimassa 8.2.2021 saakka.

AVI:n toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, niissä kuitenkin suositellaan myös 10 hengen ylärajaa.

Karstulan kunta jatkaa vahvaa etätyösuositusta myös 15.1.2021 jälkeen, jotta kontaktien määrä ei lisääntyisi työpaikoilla hallitsemattomasti. Kunnantalo Himmeli pidetään suljettuna. Asiakastapaamiset toteutetaan sähköisesti.

Johtoryhmä haluaa myös painottaa suositusta maskien käytöstä kaikilla julkisilla paikoilla. Koulussa maskisuositus koskee edelleen yli 15 vuotiaita.

 

Muu vapaa-ajan toiminta

 • Kirjasto pidetään auki, mutta satutunnit ja lukupiirit eivät kokoonnu.
 • Nuorisotalo on auki 18.1. alkaen ma-to 14-16 ja 17-20. Perjantaisin talo on suljettu.
 • Liikuntahalli on auki. Ryhmien harrastuksissa tulee kuitenkin huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset.
 • Kunnan ohjatut senioreiden ulkoliikuntaryhmät eivät kokoonnu toistaiseksi.
 • Karstulan uimahallikuljetuksia ei järjestetä 15.1.-8.2.2021 välisenä aikana.
 • Kansalaisopiston kurssien tilanne tarkennetaan ryhmäkohtaisesti ja toimenpiteet tiedotetaan osallistujille. Osa kursseista siirretään verkon kautta toteutettavaksi.

 

Edelleen paras tapa estää koronaviruksen leviäminen on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Muistetaan turvaväli ja käytetään kasvomaskia julkisilla paikoilla. Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kun noudatetaan huolellisesti rajoituksia ja suosituksia, on mahdollista, että kevään aikana päästään eroon tiukoista rajoituksista.

 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

Koronatiedote kokoontumisrajoituksista 17.12.

Koronatiedote kokoontumisrajoituksista 17.12.

Karstulan kunnan johtoryhmä suosittaa, että Karstulan alueella otetaan käyttöön Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän, Nyrkin antamat uudet suositukset. Suosituksen mukaan kunnan alueella ei tulisi järjestää yli 10 henkilön yleisö- tai yksityistilaisuuksia.

Aluehallintovirasto on antanut uuden päätöksen 17.12., jossa Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 § 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki yli 10 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys on voimassa 22.12.2020 – 17.1.2021 välisenä aikana.

AVI:n päätöksen mukaisesti Karstulan kunnan yli 10 henkilön liikuntaryhmät eivät kokoonnu ennen 17.1.2021.
Nuorisotalo on suljettu 18.12.2020 -17.1.2021
Kansalaisopiston toiminnasta tiedotetaan erikseen ennen lukukauden alkamista tammikuussa.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69896923

 

Kuntajakoselvityksen ohjausryhmä 15.12.

Kuntajakoselvityksen ohjausryhmä 15.12.

Ohjausryhmän käsitteli seuraavat asiat: kuntajakosopimuksen hyväksyminen, kuntarakenne-esitykseen hyväksyminen ja kunnanjohtaja ja muiden kunnanjohtajien sijoittuminen Suomenselän kunnan hallintoon.

Kuntajakosopimukseen ja kuntarakenne-esitykseen tehtiin siihen ehdotetut korjaukset ja ne hyväksyttiin julkisesti kuulutettaviksi.

Suomenselän kunnanjohtajaksi päätettiin Pekka Kanervio, kehitysjohtajakasi Tiina Pelkonen, kunnan lakimieheksi Pekka Helppikangas ja kiinteistöjohtajaksi Markku Vehkaoja.

Rakennusvalvonnan järjestetään Suomenselän kunnassa yhteistyössä Keski-Suomen ympäristötoimen kanssa.

Kuntajakosopimus ja rakennepaperi laitetaan virallisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi kunkin kunnan kotisivulle 21.12.2020. Nähtävillä oloaika on 30 vuorokautta päättyen 20.1.2021.

 

Ohjausryhmän puolesta

Pekka Kanervio, tiedotuksesta vastaava