Koronatiedote 10.12.

Koronatiedote 10.12.

Karstulan kunnan alueella koronatartuntojen määrä on nousussa ja tänään karanteenissa on noin 40 kunnan asukasta. Tilanne on pahentunut hyvin nopeasti, mutta altistuneet on edelleen saatu kartoitettua.

Olemme 2.12. julkaiseet kunnan sivulla AVIn suosituksen, jossa annetaan vahva maskisuositus aikuisille ja yli -15 vuotiaille keskiviikosta 2.12. alkaen maanantaihin 22.12. saakka.

Maskeja suositellaan käytettävän:

 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia tapahtumia, joissa on mukana yli kymmenen ihmistä.
 • Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja.
 • Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat.
 • Lukiossa
 • Joukkoliikenteessä
 • Matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kunta suosittelee perustuen AVI:n antamaan määräykseen, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä ja suositus on voimassa 21.12.2020 saakka. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Yksityisiä tilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Lisää ohjeita löytyy aikaisemmasta koronatiedotteesta.

Tauti näyttää tällä hetkellä Suomessa leviävän myös vanhushuoltoyksiköihin. Koska tähän riskiryhmään kuuluvat ovat kaikkein suurimmassa vaarassa, tulee heitä erityisesti suojella. Pyydämme ottamaan tämän huomioon toiminnassanne.

Seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä ja uusi tiedote annetaan heti, jos tilanne muuttuu.

 

Pekka Kanervio,
kunnanjohtaja

Itsenäisyysjuhlassa jaettiin tunnustuksia v.2020

Itsenäisyysjuhlassa jaettiin tunnustuksia v.2020

Karstulan kunnan Itsenäisyysjuhlassa jaettiin tunnustuksia v. 2020 ansioista.

Karstulan sivistyslautakunta on päättänyt v.2020 kulttuuri- ja liikuntateko palkintojen saajiksi seuraavat:

KULTTUURITEKO 2020
Palkinnon saaja: Karstula-seura
Perustelut: Kotiseutumuseon uudistettu näyttely ja aktiivisuus kotiseututyössä.

LIIKUNTATEKO 2020
Palkinnon saaja: Tarmo Oinonen
Perustelut: Poikkeuksellisen positiivinen kannustaminen liikkumiseen omalla esimerkillä.

Nuorisovaltuusto on myöntänyt v.2020 Nuori Tsemppari ja Aikuinen Tsemppaaja palkintojen saajiksi seuraavat:

NUORI TSEMPPARI 2020
Palkinnon saaja: Leevi Arffman
Perustelut: Persoonallinen toiminta lukiossa opiskelevien kannustamiseen opintoihin ja luoviin työmahdollisuuksiin.

AIKUINEN TSEMPPAAJA 2020
Palkinnon saaja: Etsivä Nuorisotyöntekijät Iida Poikonen ja Taina Saarenketo
Perustelut: Suhtautuminen kaikkiin tasa-arvoisesti, positiivisesti, vastuuta antaen ja auttaen etenemään elämässä.

Lämpimät onnittelut palkituille.

Voit katsoa palkitsemiset tästä Itsenäisyysjuhla-taltioinnista.

 

4K kuntajakoselvityksen tilanne 3.12.

4K kuntajakoselvityksen tilanne 3.12.2020 

Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmä piti viidennen kokouksensa Kyyjärvellä torstaina 3.12.2020. Poliittinen ohjausryhmä muodostuu 21 henkilöstä. Kokouksessa käsiteltiin kunnan nimeä, kumppanuussopimuksia, yhdistymissopimusta, rakenneasiakirjaa ja haettavaa yhdistymisavustusta.

Kokous päätti käydyn keskustelun pohjalta, että uuden kunnan nimi on Suomenselkä.

Kumppanuussopimusten osalta todettiin, että joitain kumppanuussopimuksia tullaan sanomaan irti ehdollisesti ennen vuoden vaihdetta, jos sopimuksen irtisanomispykälä edellyttää vähintään vuoden irtisanomisaikaa. Ehtona irtisanomiselle on uuden kunnan syntyminen. Samalla päätettiin kumppanuussopimuksista, että uusi kunta valitsee Sydänsuomen jätelautakunnan, Pihtiputaan maaseutupalvelut. Rakennusvalvonnan osalta johtoryhmä valmistelee katsauksen rakennusvalvonnan tuottamisesta.

Yhdistymissopimukseen tehtiin muutos yhdistymisvaltuuston koosta. Lain mukaan yhdistymisvaltuuston koon tule vastata uuden kunnan valtuuston kokoa. Yhdistymisvaltuuston kooksi päätettiin uuden kunnan valtuuston koko, 35 jäsentä.

Yhdistymissopimuksen ja rakenneasiakirjan luonnokset julkaistaan ensi viikolla (viikko 50), kun siihen on tehty tarvittavat korjaukset.

Lopulliset paperit laitetaan kuultaviksi maanantaina 21.12.2020 klo 12. Kuulemisaika on 30 vuorokautta. Sopimuksen hyväksymistä koskevat kokoukset. Kunkin kunnan kunnanhallitus käsittelee sopimusta 8.2.2020 ja tekee yhdistymissopimuksesta esityksensä valtuustolle 15.2.2020 pidettävään kokoukseen

Seuraava ohjausryhmän kokous on Karstulassa torstaina 15.12.2020

 

Ystävällisin terveisin, Kyyjärven, Karstulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunta

Koronatiedote 2.12.

SUOSITUKSET AVIN 1.12. ANTAMIEN MÄÄRÄYSTEN PERUSTEELLA

Karstulassa annetaan vahva maskisuositus aikuisille ja yli -15 vuotiaille keskiviikosta 2.12. alkaen maanantaihin 22.12. saakka

Maskeja suositellaan käytettävän:

 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia tapahtumia, joissa on mukana yli kymmenen ihmistä.
 • Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja.
 • Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat.
 • Lukiossa
 • Joukkoliikenteessä
 • Matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

Kunnan johtoryhmä on 2.12. kokouksessaan linjannut seuraavaa:

Kunta suosittelee perustuen AVI:n antamaan määräykseen, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä ja suositus on voimassa 21.12.2020 saakka. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 1.12.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, mutta linjannut samalla, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa ajalla 2.12.–21.12. Kaikkien toimijoiden (ml. yhdistykset ja seurakunnat) tulee noudattaa tätä määräystä Karstulassa.

 

Harrastustoiminta

 • Avin määräysten mukaisesti, sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden liikunta suositellaan keskeytettäväksi määräajaksi (2.12.-21.12.2020).
 • Karstulan liikuntahalli suljetaan harrastetoiminnalta 3.12. alkaen ja salivuorot jatkuvat aikaisintaan 11.1.2021. Peruutukset huomioidaan salivuorojen laskutuksessa.
 • Julkisten tilojen käytössä tulee aina huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti.

 

Muuta

Koulujen toiminta jatkuu lähiopetuksena kaikkien luokkien osalta.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tarvittaessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja tilanteen niin vaatiessa.

Kirjasto pidetään auki.

Karstulassa taloudellisesti heikossa asemassa olevilla on mahdollisuus noutaa 2 kpl kangasmaskeja Asiointipisteeltä (osoite: Virastotie 5, 43500 Karstula)

Käsi- ja yskimishygienia – asiaa on korostettu Suomessa koko epidemian ajan, koska sillä on kaikkein olennaisin merkitys viruksen etenemisen estämisessä. Käsien pesu saippualla riittävän usein on tehokkain suojautumiskeino.

 

Näiden ohella kunnan omassa toiminnassa:

 • Vahvistetaan etätyösuositusta työntekijöille ja esimiehille
 • Toimielimet kokoontuvat loppuvuoden aikana sähköisesti

 

Karstulan Kunnan
johtoryhmä

 

Koronatiedote 1.12.

Koronatiedote 1.12.

Karstulan kunnan koronatiedote 1.12.

Karstulan kunnassa toivotaan kaikkien noudattavan KSSHP:n alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän 30.11. antamia suosituksia. Vaikka tilanne on Karstulassa rauhallinen, ennakoivia toimia myös meillä tulee tehdä tarpeeksi ajoissa, etteivät Keski-Suomen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomasti nousuun ennen juhlakautta.

Kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti Karstulan kunta suosittelee, ettei kunnan alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia seuraavan kahden viikon aikana. Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Kuntalaisten tulisi nyt tarkkaan harkita millaisia kokoontumisia ylipäätään kannattaa järjestää.

Julkisten yleisötilaisuuksien osallistujamääristä aluehallintoviranomaiset tekevät uudet linjaukset tämän viikon aikana.

Lue tästä KSSHP:n tiedote.

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Nyrkin_nakemys_koko_KSSHPn_alue_kiihtymi(62132)

Karstula nostaa valmiustasoa

Karstula nostaa valmiustasoa

Karstulan ympäryskunnissa on esiintynyt koronatapauksia ja siksi Karstulan kunta nostaa valmiustasoa. Kunnantalo Himmeli on kokonaan suljettu asiakaspalvelulta 26.11. – 31.12. välisen ajan. Kaikki asiointi tapahtuu sähköisesti. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.karstula.fi

Kaikissa kunnan tiloissa vierailevien toivotaan aina käyttävän kasvomaskia; kirjasto, nuorisotalo, käsityökeskus, työkeskus, päiväkodit ja koulut.

4k ohjausryhmän kokoonpano

4k ohjausryhmän kokoonpano

4K–kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä koostuu kuntien 1. puheenjohtajista sekä edustajista eri puolueista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kyyjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Huumarkangas ja varapuheenjohtajana Kyyjärven valtuuston puheenjohtaja Antti Tuukkanen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen. Ohjausryhmän tiedottajana on Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä osallistuu poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.
Ohjausryhmässä on edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöstöedustajat ja kuntajohtajat kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä.

Kannonkoskelta:
Sanna Villman SDP, kunnanvaltuuston pj. Asko Hänninen KESK, kunnanhallituksen pj.
Mirka Oinonen VIHREÄT
Jouni Hartikainen JHL, henkilöstöedustaja
Markku Vehkaoja kunnanjohtaja

Karstulasta:
Gunnar Muhonen KESK, kunnanvaltuuston pj.
Toivo Poikonen KESK, kunnanhallituksen pj.
Terhi Simonen-Jokinen KOK
Leevi Marila PS
Timo Risikko JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Kanervio kunnanjohtaja, Ohjausryhmän tiedottaja

Kivijärveltä:
Eeva-Liisa Tobiasson KESK, kunnanvaltuuston pj.
Erkki Leppänen KESK, kunnanhallituksen pj.
Risto Holm SDP
Elisa Muhonen JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Helppikangas kunnanjohtaja

Kyyjärveltä:
Antti Tuukkanen KESK, kunnanvaltuuston pj., Ohjausryhmän 2.pj
Jouko Huumarkangas KESK, kunnanhallituksen pj, Ohjausryhmän pj.
Lasse Kainu KD
Pirkko Kotanen JYTY, henkilöstöedustaja
Tiina Pelkonen kunnanjohtaja, Ohjausryhmän sihteeri

Lisäksi on sovittu, että kunnanjohtajat muodostavat keskenään hankkeen johtoryhmän. Johtoryhmä valmistelee esityksiä ohjausryhmälle ja toimii kokouksissa esittelijöinä. Johtoryhmän puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

Ystävällisin terveisin,
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunta