TIEDOTE VEDENKATKAISUSTA KARSTULAN VESILAITOKSEN VEDENJAKELUALUEELLA RANTAKYLÄ – KESKI-VAHANKA – VAHANKA

Karstulan vesilaitoksen vedenjakelualueella Rantakylä – Keski-Vahanka – Vahanka katkaistaan vedenjakelu tiistaina 4.7. klo 21:00 ja alustava sulunkesto keskiviikko 5.7. klo 06:00.

Vedenjakelun keskeytys voi palautua aiemminkin.

Vedenjakelun keskeytyksen mahdollisesta pitkittymisestä tiedotamme Karstulan kunnan internetsivuilla.

Vedenjakelun keskeytys johtuu alavesisäiliön liitäntätyöstä.

Vesilaitos kehottaa vedenjakelualueella olevia kiinteistöjä varaamaan talousvettä astioihin katkon ajaksi.

 

Lisätietoja

yhdyskuntateknikko Juha Kinnunen p. 044 459 6626

laitosmies Valtteri Taipale p. 044 459 6686

Muovipakkausten alueellinen keräys

Muovipakkausten alueellisen keräyksen järjestää jatkossa tuottajat eli Rinki. Jäteviranomainen on linjannut, että Sammakkokankaan tulee täydentää yksi muovipakkausten keräyspiste niihin kuntiin, joista ei löydy Ringin keräyspistettä. Nyt Rinki on lisännyt muovipakkausten keräyspisteitä jokaiseen kuntaan vähintään yhden. 12 kunnan alueelta muovipakkausten keräyspisteitä löytyy jatkossa 22 kappaletta, joita ylläpitää siis Rinki. Vastuujako, että Rinki vastaa alueellisesta keräyksestä ja Sammakkokangas kiinteistökohtaisesta keräyksestä, on jätelain mukainen.

Tiedote muovipakkausten alueellisen keräyksen muutoksista löytyy täältä:

TIEDOTE, Muovipakkausten keräys aluekeräyspisteillä muuttuu – Sammakkokangas Oy

VILJELYPALSTAT VUOKRATTAVAKSI

Karstulan kunta on toteuttanut ensimmäisen viljelypalsta-alueen Toimintakeskuksen taakse, Kruukkilan vierelle. Ajo Muhosentieltä Kruukkilaan päin.

Viljelypalstoja löytyy n. 15 m2- 50 m2 kokoisia.

Kunta ei osoita viljelypalstoille säilytyslaatikoita. Viljelypalstan varaaja voi halutessaan itse hankkia palstalle tarvikkeiden säilytyslaatikon omalla vastuullaan.

Mahdolliset säilytyslaatikot ja sato biojätteineen ym. tulee poistaa satokauden jälkeen palstojen talvikuntoon saattamisen takia.

Alueella on noudatettava siisteyttä eikä palstojen ulkopuolella saa viljellä.

Viljelypalstan varaus on tehtävä joka kaudelle erikseen, ei automaattisesti jatkuvia varauksia.

Viljelypalstojen varaus ja maksu kunnantalo Himmelin teknisestä palvelukeskuksesta kanslisti Maria Rasilta

(maria.rasi@karstula.fi, p. 044 459 6630)

 

Yleisurheilukenttä sekä tenniskenttä käyttökiellossa saneerauksen vuoksi

Yleisurheilukentällä saneerataan jalkapallokentän nurmialuetta  alus- ja sadetusrakenteineen.

Tämän vuoksi koko yleisurheilukenttä on työmaa-aluetta ja käyttökiellossa kunnes saneeraus valmistuu.

Saneerauksen valmistumisesta ilmoitetaan erikseen.

Lisäksi tenniskenttä on käyttökiellossa peruskorjauksen vuoksi, jota jatketaan heinäkuun lopulla, valmistumisesta ilmoitetaan erikseen.

Pahoittelemme saneerauksista koituvaa haittaa käyttäjille!

Lisätietoja Juha Kinnunen p. 044 459 6626

Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia vk 25

Jätehuoltoviranomainen tulee tekemään kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Saarijärvellä vko 23, Multialla ja Äänekoskella vko 24, Karstulassa ja Uuraisilla vko 25, Kannonkoskella ja Petäjävedellä vko 26.

Tarkastuksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kunnan verkkosivuilla. Asiakkaalle ei ilmoiteta enää erikseen tehtävästä tarkastuksesta, vaan hänen katsotaan saaneen tiedon tarkastuksesta lehti-ilmoituksen tai kunnan verkkosivujen tiedotteen kautta.

Tarkastuskohteet on valittu sattumanvaraisesti. Tarkastuksella katsotaan kompostin sijainti, tyyppi ja onko kompostointi asianmukaista. Mikäli asiakas ei ole paikalla, jätetään kiinteistölle ilmoitus tehdystä tarkastuksesta. Asiakkaalle toimitetaan tarkastuksesta postitse tarkastuspöytäkirja ja mikäli kompostoinnissa on puutteita, annetaan samalla toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa kompostori tullaan tarkastamaan

Kompostitarkastusten taustalla on tuoda asiakkaiden tietoisuuteen biojätteen erilliskeräyksen merkitys. Biojäte tulee lajitella, eikä sitä saa laittaa sekajätteeseen. Se joko kerätään erilleen tai kompostoidaan kiinteistöllä. Biojäte aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella happamana aineena laitteiston korroosiota sekä vähentää poltossa tuotettavan sähkön ja lämmön määrää. Biojätteen kuljettaminen polttolaitokseen myös lisää kuljetuskustannuksia. Erilleen kerättävästä biojätteestä saadaan biokaasua tai kompostoitaessa ravinteikasta multaa. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista pitämään kompostirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

050 3903 765

044 4598 249

jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

 

TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUISTA

Karstulan kunnan tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 1.6.2023-31.3.2025.

Tarjouspyyntö, tarjouslomakkeet ja liitteet on saatavissa teknisestä palvelukeskuksesta.

Tarjousten on oltava perillä viimeistään 16.5.2023 klo 12:00.

Myöhästynyt tarjous tullaan hylkäämään ja palauttamaan avaamattomana lähettäjälleen.

Tarjoukset toimitetaan joko suljetussa kirjekuoressa kirjaamoon osoitteeseen: Karstulan kunta, kirjaamo, Virastotie 4, 43500 Karstula. Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän yhteystiedot ja tunnus ”TYÖKONEPALVELUT 2023-2025”

tai sähköpostitse kirjaamon osoitteeseen: kirjaamo@karstula.fi.

Sähköpostitse lähetettävän tarjouksen viestin otsikkoon maininta ”TYÖKONEPALVELUT 2023-2025”.

Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja antavat kiinteistöinsinööri Ville Jäntti p. 044 4596625 ja

yhdyskuntateknikko Juha Kinnunen p. 044 4596626.

24 h kävely 2023

24 h kävely 2023

24h kävely 2023 mainos.

Heli Alapiha

liikunta- ja viestintäsihteeri, kansalaisopisto

044 459 6656

Yksikkö

Liikuntapalvelut. Kansalaisopisto. Viestintä ja markkinointi.

Tiina Saarinen

hyvinvointikoordinaattori

044 459 6511

Lukupiirin mainos