Valtiovarainministeriö ei esitä Kyyjärven kunnan pakkoliitosta

Valtiovarainministeriö ei esitä Kyyjärven kunnan pakkoliitosta

Valtiovarainministeriö ei aio tässä vaiheessa käynnistää toimenpiteitä Kyyjärven kunnan valtuuston tahdon vastaiseen kunnan yhdistämiseen. Ratkaisu perustuu kunnan muuttuneeseen käyttötalouden tilanteeseen sekä ennakoituun kiinteistöverotulon kasvuun.

Valtiovarainministeriö on toimittanut Kyyjärven kunnassa vuosina 2019–2020 kuntalain mukaisen talouden arviointimenettelyn kunnan talouden heikon tilanteen vuoksi. Talouden arviointiryhmä ehdotti Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Tämän vuoksi Kyyjärven kunnassa toimitettiin valtiovarainministeriön asettama erityinen kuntajakoselvitys. Selvittäjä ehdotti Kyyjärven, Kivijärven, Karstulan ja Kannonkosken kuntien yhdistymistä. Ehdotus kaatui helmikuussa 2021 Kannonkosken kunnan vastustukseen. Jatkoselvityksen jälkeen selvittäjä ehdotti Kyyjärven ja Karstulan kuntien yhdistymistä. Kyyjärvi hylkäsi ehdotuksen toukokuussa 2021.

Kyyjärven kunnan talouden kehitysnäkymät ovat muuttuneet talouden arviointiryhmän työn jälkeen. Kyyjärven kunta on sopeuttanut käyttötalouttansa ja palvelurakennettaan niin, että käyttömenot ovat pienentyneet ja poistojen taso on palautumassa normaalille tasolle parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Lisäksi Kyyjärvelle suunnitteilla olevilla tuulivoimahankkeilla on merkittävää vaikutusta kunnan kiinteistöverotulon määrään, jos ne toteutuvat.

Valtioneuvosto voi päättää talouden kriisikuntaa koskevasta kuntien yhdistämisestä kunnan valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos muutos on välttämätön kyseisen kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Vaikka Kyyjärven kriisikuntakriteerit täyttyvät edelleen, kunnan talouden kehitysnäkymien myötä kunnan tahdon vastainen kuntien yhdistäminen ei ole tässä tilanteessa lain edellyttämällä tavalla välttämätön. Muutokset kunnan talouden tilassa edellyttävät kuitenkin tuulivoimahankkeiden toteutumista ja tapahtuvat vasta tulevina vuosina.

Valtiovarainministeriö jatkaa Kyyjärven kunnan talouden kehityksen ja siihen vaikuttavien kunnan toimenpiteiden seurantaa.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi

 

https://vm.fi/-/valtiovarainministerio-ei-esita-kyyjarven-kunnan-pakkoliitosta

Vaalipaneeli to 20.5. klo 18

Vaalipaneeli to 20.5. klo 18

Kansalaisopiston kuntavaalipaneelissa ehdokkaita jokaisesta Karstulan puolueesta.

Koronan vuoksi ei yleisöä paikalle! Paneelin striimi katsottavissa tästä.

 

Koronatiedote 5.5.

Koronatiedote 5.5.

Koronarajoituksia puretaan nyt hallitusti koko maassa.

Karstulassa kunnantalo Himmelissä on avattu ovet asiakkaille. Muut suojaustoimet, maskit, käsidesit ja turvavälit ovat edelleen käytössä.

Kokoontumisrajoitus sallii tällä hetkellä 20 henkilön kokoontumiset.
Mahdollisesti 18.5. määrä nousee 50 henkilöön, jos ennakkotietoihin voidaan luottaa ja tautitilanne sen sallii.
Tästä muutoksesta tiedotamme lisää myöhemmmin.

Rokotukset etenevät Saarikassa. Tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat 18-65 vuotiaat 2. riskiryhmään kuuluvat.
Yli 65-vuotiaat on pääsääntöisesti rokotettu.

Sähköinen ajanvaraus on avattu 1957-1959 syntyneille 3.5.2021 alkaen.

Lisätietoja: www.saarikka.fi

Kenestä Karstulan Kopes 2021?

Kenestä Karstulan Kopes 2021?

Kuka sinun mielestäsi ansaitsee Karstulan Kopes 2021 -arvonimen? Ehdota ja perustele! Kopes 2021 kruunataan kotiseutujuhlassa 11.7.2021.

Karstulan Kopekseksi voidaan valita kuka tahansa entinen tai nykyinen karstunen, jonka toiminnan millä elämän alueella tahansa sivistyslautakunta katsoo täyttävän Kopeksen arvolle sopivat kriteerit. (Sivistyslautakunta 21.8.2007 § 57.)

Ehdota Kopes 2021 -arvonimityksen saajaa tästä!

Esitä ehdotuksesi oheisesta linkistä 6.6.2021 mennessä.

Aiemmin Kopes-nimityksen ovat saaneet seuraavat henkilöt:

1983 Ukko Karstu
1984 Eelis Savonen
1985 Matti Istola
1986 Kylli Koski
1987 Erkki Kuusela
1989 Alma Saari
1990 Sirkka Karstu
1991 Paavo Ahonen
1992 Arvo Saarelainen
1993 Leena Jokinen
1994 Eero Jokela
1995 Ilkka ja Seija Poikonen
1996 Martti Vainio
1997 Hilkka Järvi
1998 Salme Patamaa
1999 Anita Halme
2000 Harri Koskinen
2001 Olli Oikari
2002 Pekka Koski

2003 Marja-Leena ja Juhani Lehtonen
2004 Pentti Vesterinen
2005 Pentti Heikkinen
2006 Juha Järvi
2007 Jukka Markkanen
2008 Hannu Patamaa
2009 Merja Välilehto ja Jari Lasonen
2010 Jussi Halttunen
2011 Eila ja Veikko Sallinen
2012 Jukka Hiltunen
2013 Seppojuhani Ruotsalainen
2014 Anitta Rasi
2015 Markku Möttönen
2016 Samu Heikkilä
2017 Eero Humppi
2018 Raimo Piispanen
2019 Raija Saarelainen
2020 Seppo Tiainen

Vaikuta tulevaan Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan

Vaikuta tulevaan Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa laaditaan Keski-Suomen Hyvinvointiohjelmaa vuosille (2021 – 2024). Ohjelma on tässä muodossaan ensimmäinen maakunnassa ja se linjaa maakunnan hyvinvointityötä seuraaville vuosille. Hallituksen lakiesitys hyvinvointialueista velvoittaa maakuntia tai tulevia hyvinvointialueita laatimaan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman.

Hyvinvointiryhmä on nostanut ohjelmaan viisi kärkeä, jotka perustuvat kansallisiin hyvinvointimittareihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Kärjet ovat

  1. Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
  2. Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
  3. Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas
  4. Työ- ja työllistymiskyvyn edistäminen
  5. Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

Olemme joutuneet tekemään tiettyjä rajauksia, jotta tulevan hyvinvointiohjelman laajuus ja hallittavuus on toteutettavissa. Hyvinvointiohjelma jalkautuu käytäntöön Keski-Suomen kuntien hyvinvointisuunnitelmien kautta, joissa voidaan huomioida laajemmin eri väestöryhmiä ja painopisteitä, kertoo Nina Peränen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Keski-Suomen Hyvinvointiryhmän jäsenet koostuivat muun muassa Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, järjestöjen, Keski-Suomen liiton, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen Yrittäjien, Työterveyslaitoksen, TE-toimiston, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, KEHO-verkoston ja Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden edustajista.

 

Kommentoi vastaamalla kyselyyn

Keräämme järjestöiltä, Keski-Suomen kuntien asukkailta sekä Keski-Suomen kuntien hyvinvointiryhmiltä kommentteja hyvinvointiohjelman painopisteistä ja sisällöstä. Hyvinvointiohjelma hyväksytään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa (06/2021) ja Keski-Suomen maakuntavaltuustossa (loppuvuosi 2021). Kommentointi lomakkeilla: Keski-Suomen asukkaat ja Keski-Suomen järjestöt 26.4. – 9.5.2021. Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021 – 2024 löytyy Innokylästä.

 

Lisätietoja

Nina Peränen, projektipäällikkö, p. 050 312 5428, nina.peranen(at)jyvaskyla.fi

Ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta

Ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta

Palvelutalon pohjan louhintatyöt ovat alkamassa os. Koulutie 7.

Räjäytyksiä työmaalla tehdään 26.4.-30.6.2021 välisenä aikana.

Huom! Työmaalla ei säilytetä, eikä varastoida räjähteitä. Kentälle tuodaan panostettavan kentän tarvittava määrä
kerralla.

 

Lisätietoja:

Räjäytystyön johtaja Tuomo Kääntä, p. 0440 180 775

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 24.4.2021

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 24.4.2021

Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään lauantaina 24.4.2021. Leikkipäivän teemana on “Leikkien lähelle luontoa”, jolla halutaan nostaa esiin luonnon ja lähiympäristön merkitys leikissä.

Kurkkaa MLL:n leikkipankista leikkivinkit https://leikkipaiva.fi/sata-leikkia/ ja virittele hauska leikkihetki esim. perheen kesken.

Ottamalla kuvan leikkihetkestä ja jakamalla sen 31.5. mennessä yhdessä leikin nimen kanssa joko instagramissa tai facebookissa hästäkillä #karstulaleikkii2021 osallistut leikkihenkisen palkinnon arvontaan.

 

Kansalaisopiston opiskelijakysely 2021

Kansalaisopiston opiskelijakysely 2021

Karstulan kansalaisopisto kerää jälleen toiminnan kehittämiseksi. Alla on linkki kyselyyn, jossa voit kertoa kokemuksiasi, kertoa ehdotuksiasi ja antaa vapaasti palautetta.


Kyselyyn voi vastata, vaikka ei olisikaan osallistunut kansalaisopiston toimintaan.
Tavoitteenamme on tarjota harrastus- ja kehittymismahdollisuuksia kaikille – myös heille, jotka eivät vielä ole olleet mukana kansalaisopistossa.

 

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Kysely on auki 15.5.2021 saakka.

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/8120C670B909F002

 

 

Kirsti Keihäsvuori

Sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kulttuurivastaava

044 459 6653

KSSHP:n alue palaa perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta

KSSHP:n alue palaa perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta

Tiedote 19.4.2021

KSSHP:n alue palaa perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta. Alueiden ravintoloiden täytyy kuitenkin noudattaa KSSHP:n alueella ravintoloille asetettuja kiihtymisvaiheen kriteerejä, kunnes STM arvioi ja Valtioneuvosto päättää viikoittain uusista asetusmuutoksista

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi tänään kokouksessaan, että KSSHP:n alue pois lukien Jyväskylä palaa koronatartuntojen epidemiologisen tilannekatsauksen perusteella perustasolle. Maakunnan tunnusluvut täyttivät perustason tunnusmerkit, mutta Jyväskylän luvuilla perustasolle ei vielä tällä viikolla ihan päästy. Viime viikko oli Jyväskylässäkin hyvin rauhallinen ja jos tilanne jatkuu tällaisena, myös Jyväskylässä mietitään mahdolliselle perustasolle siirtymistä ensi viikolla.

KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen informoi välittömästi kokouksen jälkeen STM:ää siitä, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue, pois lukien Jyväskylä on nyt perustasolla ja Jyväskyläkin sen kynnyksellä. Toiveena on, että STM tarkastelisi KSSHP:n alueen perustasolla olevien kuntien tilannetta jo tämän viikon loppupuolella. Päätösten aikataulun osalta on mahdollista, että  myös ravintolatoiminta voisi alkaa koko sairaanhoitopiirin alueella perjantaina.

 

Lisätietoja:
Juha Kinnunen, KSSHP:n johtaja, Alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän pj.
040 567 5415

Katujen lakaisu hiekoitushiekasta alkaa

Katujen lakaisu hiekoitushiekasta alkaa

Kiinteistöpalvelu Karhus aloittaa lähipäivinä teiden ja piha-alueiden puhdistamisen hiekoitushiekasta. Samalla puhdistetaan risteysalueiden liikenteenjakajat ja niiden ympäristö. Teillä liikkuvilta toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta.

Työ saattaa nostaa hetkellisesti ilmaan katupölyä ja muita epäpuhtauksia.

 

Lisätietoja:
Ville Jäntti, kiinteistöinsinööri p. 044 459 6625
Jorma Haataja, yhdyskuntateknikko p. 044 459 6626