Tukkimäen tuulivoima-alueen aineistoa nähtävillä

TUKKIMÄEN TUULIVOIMA-ALUEEN AINEISTOA NÄHTÄVILLÄ

Karstulan kunnan kaakkoisosaan Tukkimäen alueelle laaditaan tuulivoimaa koskevaa osayleiskaavaa. Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Hankevastaavina ovat Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tukkimäen alueelle noin 9–12 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,1 km2 ja se rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan keskustaan n. 22 km, Saarijärven keskustaan n. 11 km ja Kannonkosken keskustaan n. 15 km.

Tukkimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavan sekä Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan osan muutoksen aineistot ovat nähtävillä 1.3.-19.4.2024 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivulla osoitteessa https://gis.sweco.fi/karstula/ Kaava-asiakirjojen lisäksi on ympäristövaikutusten arviointiselostus liitteineen nähtävillä seuraavissa paikoissa:

• Karstulan kunnanvirasto, Virastotie 4, 43500 Karstula
• Karstulan kirjasto, Koulutie 15, 43500 Karstula
• Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
• Kannonkosken kunnanvirasto, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 19.4.2024 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karstula.fi tai postitse osoitteeseen Karstulan kunta, Tukkimäen tuulivoimahanke, Virastotie 4, 43500 Karstula. Mielipiteeseen tulee merkitä, mitä suunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään 13.3.2024 klo 17–19 yleisötilaisuus kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4, jossa esitellään kaava- ja YVA-aineisto. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä: Click here to join the meeting. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy osoitteesta
www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Vedenjakelussa katkos

Vedenjakelussa katkos

Tossuperän ja museon alueen vedenjakelu on poikki. Vaurio on selvillä ja sitä korjataan parhaillaan.

 

Klo 14.47
Osaan vika-alueen kiiteistöistä on saatu vesilinjat korjattua. Jos vesi on sameaa tai siinä on näkyvissä sakkaa, tulee vettä juoksuttaa niin kauan, kunnes vesi on taas kirkasta.

Juha Kinnunen

yhdyskuntateknikko

044 459 6626

Yksikkö

Tekninen palvelukeskus

Nuorten taiteilijoiden näyttely Galleria Himmelissä marraskuussa 2024

Nuorten taiteilijoiden näyttely Galleria Himmelissä marraskuussa 2024

Kutsu kuvana

Hei SINÄ, noin 20-40-vuotias kuvataiteilija!
Olet syntynyt tai muuten vaikuttanut Karstulassa.

Voit olla visuaalisen taiteen ammattilainen, itse oppinut tai alan opiskelija.
Tärkeintä on, että TAIDE on sinulle se elämän suurin juttu.

Osallistu marraskuussa 2024 Galleria Himmelissä Karstulan kulttuuripalveluiden näyttelyyn.
Näyttelyyn valitaan teoksia enintään 15 taiteilijalta.

Haku maaliskuun loppuun mennessä. Valinta osallistujista tehdään kevään aikana.

Ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen kalmgrens@gmail.com ja kerro, millaista taidetta teet ja miksi haluaisit osallistua näyttelyn. Muutama teoskuva tai linkki omille verkkosivuille kertovat myös paljon.

Karstulan kulttuuripalvelut, Satu Kalmgren

BIOJÄTTEEN OMATOIMISESTA KOMPOSTOINNISTA TULEE TEHDÄ ILMOITUS

BIOJÄTTEEN OMATOIMISESTA KOMPOSTOINNISTA TULEE TEHDÄ ILMOITUS

Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu1 kuvana
Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu2 kuvana
Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus, sivu3 kuvana

Galleria Himmelin helmikuun näyttely: Miltä ystävyys näyttää?

Galleria Himmelin helmikuun näyttely: Miltä ystävyys näyttää?

Karstulan päiväkodeissa  ja perhepäivähoidon yksiköissä on pohdittu ystävyyden muotoja, miten se näkyy ja miltä ystävyys näyttää.

Pohdintojen tulokset näkyvät kädentaidoilla tehtynä näyttelynä, jonka varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Haimakainen on kuratoinut Galleria Himmeliin. Näyttely aukeaa heti presidentivaalien jälkeen ja on yleisölle nähtävänä 13.-28.2.2024 arkipäivisin klo 9-15.

Tiistaina 13.2. näyttelyyn on mahdollista tutustua myös ilta-aikaan klo 17-18.30, ja paikalla saattaa silloin olla teosten tekijöitä tai niiden ripustamisessa mukana olleita.

Tule vaihtamaan ajatuksia ystävyydestä tai vaikka siitä, miten ystäväksi kasvetaan. Milloin viimeksi sinä puhuit tästä uuden tuttavuuden, kaverin tai ystävän kanssa? Keskustelua on joskus vaikea aloittaa, ja varhaiskasvatuksen työntekijät ovat siihenkin kehittäneet hienoja apukeinoja – yksi niistä on taiteen tekeminen, ja sen tulokset tuodaan nyt kaikkien nähtäville.

Paikka: Galleria Himmeli, Virastotie 4, Karstula
Aika: 13.-28.2.2024 arkipäivisin klo 9-15.

 

Lisätietoja:
kulttuurivastaava Kirsti Keihäsvuori, p. 044 459 6653, kirsti.keihasvuori@karstula.fi
varhaiskasvatuksen opettaja Johanna Haimakainen, p. 044 459 6546, johanna.haimakainen@karstula.fi

Kuva perhosystävistä, useita tekijöitä, ©Johanna Haimakainen

Presidentinvaali 2. kierros

Presidentinvaali 2. kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla ke 31.1. – ti 6.2.2024.

Ennakkoäänestys on avoinna:

  • ke 31.1. – pe 2.2.2024 klo 9-18
  • la 3.2. – su 4.2.2024 klo 10-14
  • ma 5.2. – ti 6.2.2024 klo 9-20

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, 43500 Karstula.

Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-25 on alkanut

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja 1. luokalle on alkanut

Ilmoittautumiset tulee tehdä pe 23.2.2024 mennessä.

 

Lukuvuotena 2024-25 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki 6 vuotiaat (vuonna 2018 syntyneet) lapset.

Esiopetusta annetaan uudessa Karstulan yhtenäiskoulussa. Esiopetus on maksutonta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Mikäli lapsella on tarvetta esiopetuksen lisäksi päivähoitoon, järjestetään sitä päiväkodin yhteydessä. Esiopetusta järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa ma-to 4 tuntia päivässä (8.30-12.30) ja pe 3 tuntia (8.30-11.30). Esiopetuksen kokonaistuntimäärä on noin 700 tuntia vuodessa. Syyslukukausi alkaa to 8.8.2024.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki esiopetukseen tässä.

 

 

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lukuvuodelle 2024-25

Lukuvuodeksi 2024-25 peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki vuonna 2017 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulun käyntiä. Syyslukukausi alkaa to 8.8.2024.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki 1. luokalle tässä

 

Lisätietoja:

Jaana Talja-Latvala

Rehtori, perusopetus ja lukio

044 459 6661

Yksikkö

Esi- ja perusopetus, lukio

Uudisasukkaan tukeen muutos 1.1.2024 alkaen

Karstulan kunta on maksanut asumistukea sellaiselle kunnan asukkaalle, joka on ostanut kunnasta ensiasunnon. Viimeisten vuosien aikana tämä on vain harvoissa tapauksissa kohdentunut kuntaan muuttaneeseen asukkaaseen. Tämä on vääristänyt tuen käyttöä niin, että se ei ole ollut houkutin ulkopuolisille, vaan tulonsiirto kunnan omille asukkaille. Alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin houkutella kuntaan uusia asukkaita.

Kuntaan on asetettu talouden tasapainotustyöryhmä, joka on kiinnittänyt huomiota tähän tukimuotoon ja on kehoittanut valmistelemaan päätöksentekoon korjatun uudisasukkaan tukiohjeiston niin, että se kohdentuu kuntaan muuttanneille uudisasukkaille, jotka hankkivat kunnasta ensiasunnon.

Jotta houkuttelevuus lisääntyisi tukisummaa samalla nostetaan 250 €:sta 500 €:on.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2023 kokouksessaan tämän muutoksen. Muutos astuu voimaan 1.1.2024, jo myönnetyt tuet pysyvät ennallaan.

Talon poltto -harjoitus Karstulassa

Tiedoksi

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on suunnitteilla järjestää polttoharjoitus Karstulassa Kivijärventie 531 A osoitteessa. Harjoituspäiväksi on suunniteltu 16.12.2023, jolloin pelastuslaitos harjoittelee huoneistopalon erilaisia sammutus- ja savusukellustekniikoita purkukuntoisessa rakennuksessa. Harjoituksen yhteydessä kiinteistö poltetaan hallitusti maan tasalle. Harjoitus voidaan tarvittaessa myös perua esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi tai muun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi.

Harjoitus aiheuttaa poltettavan kiinteistön lähistöllä jonkin verran liikenne- ja savuhaittaa, joten harjoituskohteen lähistöllä on syytä välttää turhaa liikennöintiä. Välittömän vaaran alue (harjoituskohteen ympäristö ja tiestö) tullaan eristämään ja ulkopuolisten pääsy kohteeseen estetään.

Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoituksen suunnittelusta, toteutuksesta sekä tiedotuksesta alueen lähiasukkaille, viranomaisille ja median edustajille.

Lupa-asioissa kohteen omistaja on ollut yhteydessä rakennus- ja ympäristöviranomaisiin. Poltolle ei ole nähty esteitä.

Kiinteistön omistaja ja Keski-Suomen pelastuslaitos ovat tehneet luovutussopimuksen, jonka perusteella rakennus luovutetaan pelastuslaitoksen harjoituskäyttöön ja hävitettäväksi polttamalla. Jälkivartioinnista ja palojätteiden siivoamisesta huolehtii kiinteistön omistaja.

 

Lisätietoja harjoituksesta antaa:

Samuel Leppämäki
palomestari
0400 327 345
samuel.leppamaki@pelastustoimi.fi